Kategorie
Opłaty Samorządy

Jak wyglądały opłaty członkowskie w PIIB i IARP od 2015 do 2021 roku – analiza

Opłaty członkowskie jakie zobowiązani są ponosić inżynierowie oraz architekci. Porównanie w okresie od 2015 do 2021 roku. Sprawdź, w której izbie obowiązkowe składki są wyższe.

Zgodnie z art. 12 ust. 7. Ustawy Prawo budowlane, każdy inżynier oraz architekt musi być aktywnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, aby móc wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Członkostwo wiąże się również z wieloma dodatkowymi przywilejami, ale niestety także z koniecznością ponoszenia corocznych opłat.

Poniżej zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wysokość opłat członkowskich jakie zobowiązani są ponosić inżynierowie i architekci należący do PIIB i IARP. Porównanie obowiązuje swym zakresem lata 2015 do 2021.

Rodzaje składek członkowskich

Inżynierowie zrzeszeni w PIIB opłacają dwie składki: składkę na izbę krajową oraz okręgową izbę do której bezpośrednio przynależą. W zestawieniu opłaty te zostały zsumowane. Składka na okręgową izbę może być zapłacona w maksymalnie dwóch ratach co pół roku. Składki ma izbę krajową są płatne jednorazowo za cały rok.

W przypadku IARP architekci ponoszą jedną opłatę członkowską, która może być płatna nawet w odstępach miesięcznych.

Opłaty członkowskie PIIB i IARP 2015-2021

opłaty członkowskie w PIIB i IARP od 2015 do 2021 roku
  • Wysokość składek członkowskich w izbie architektów IARP jest ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku izby inżynierów PIIB.
  • Wysokość opłaty członkowskiej w PIIB pozostaje niezmienna od ponad 5 lat
  • Składki członkowskie w IARP od 2015 roku wzrosły o blisko 10%. Od 2022 roku zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu IARP składki będą podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji, co w obecnej sytuacji w kraju może spowodować ich dalszy systematyczny wzrost.

Ubezpieczenie OC

Oprócz konieczności ponoszenia opłat członkowskich sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymaga posiadania odpowiedniego ubezpieczenia OC. Wysokość podstawowej stawki dla inżynierów w PIIB wynosi aktualnie 75 zł / rok a w przypadku architektów z IARP jest ponad dwukrotnie większa. Architekci jednak często opłacają rozszerzone warianty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, uwzględniające ubezpieczenie całej pracowni.

Opłaty członkowskie podane na wykresie nie uwzględniają kosztów tego ubezpieczenia OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *