Kategorie
Wymagania

Jak zmieniały się koszty uzyskania uprawnień budowlanych w PIIB i IARP od 2015 roku

Sprawdź jak zmieniały się opłaty za uzyskanie uprawnień budowlanych i architektonicznych od 2015 do 2021 roku. W której izbie taniej uzyskać uprawnienia budowlane? Jaka jest cena za uprawnienia budowlane?

Przeanalizowaliśmy opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz za przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane w PIIB i IARP od 2015 do 2021 roku. Zachęcamy do analizy wykresów i wyciągnięcia wniosków.

Wartości na wykresach dotyczą łącznie opłaty kwalifikacyjnej i opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminów. W obu izbach są one równe tak więc w celu uzyskania konkretnej składowej wystarczy podaną wartość podzielić na pół.

W dwóch pierwszych analizach przyjęto założenie, że udaje się uzyskać uprawnienia budowlane za pierwszym razem – bez poprawek na egzaminie pisemnym i ustnym.

Uprawnienia oddzielne do kierowania lub projektowania

Oddzielne uprawnienia do kierowania lub projektowania - opłaty kwalifikacyjne i koszty egzaminu od 2015 do 2021 roku.

W 2015 opłaty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych oddzielnie do projektowania lub kierowania były identyczne z analogicznymi kosztami uzyskania uprawnień architektonicznych. Od tego czasu koszt uzyskania uprawnień architektoniczny praktycznie co roku się zwiększał. Na rok 2021 podwyżka wynosi już ponad 40% pierwotnej wartości z 2015 roku. Co ciekawe koszt uzyskania uprawnień budowlanych w PIIB od 2015 roku nie uległ zmianie.

Łączne uprawnienia do kierowania i projektowania

Łączone uprawnienia do kierowania i projektowania - opłaty kwalifikacyjne i koszty egzaminu od 2015 do 2021 roku.

W przypadku uprawnień łączonych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi sytuacja jest analogiczna. Na początku opłaty w PIIB i IARP różniły się nieznacznie. W ostatnich latach jednak uzyskanie uprawnień architektonicznych znacznie podrożało. Od 2016 roku podwyższono opłaty o ponad 36%. W przypadku PIIB opłaty za uprawnienia łączone pozostają niezmienne od 2015 roku.

Egzamin poprawkowy ustny

Egzamin ustny poprawkowy - opłaty kwalifikacyjne i koszty egzaminu od 2015 do 2021 roku.

Opłata za przeprowadzenie ustnego egzaminu poprawkowego ( dla jednego zakresu uprawnień ) w PIIB pozostaje niezmienna od 2015 roku na poziomie 450 zł. W przypadku uprawnień architektonicznych w IARP podwyżka na 2021 rok wynosi blisko 50% w stosunku do poziomu z roku 2015.

Koszty uzyskania uprawnień w PIIB i IARP – wnioski

  • Koszty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych w specjalnościach podległych PIIB nie uległy zmianie od 2015 roku.
  • Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w IARP od 2015 roku uległy zwiększeniu średnio o 40%
  • Biorąc pod uwagę powyższe w najbliższych latach z dużym prawdopodobieństwem koszty uzyskania uprawnień budowlanych w specjalnościach z zakresu PIIB ulegną zwiększeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *