Kategorie
Wymagania

Opłaty za egzamin oraz postępowanie kwalifikacyjne w 2020 roku w PIIB

Zdobycie uprawnień budowlanych wiąże się ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez kandydatów. Opłaty związane są zarówno z przeprowadzeniem procesu kwalifikacyjnego, tj. weryfikacją dokumentów składanych przez inżynierów pod względem formalnym oraz merytorycznym jak i przeprowadzeniem samego egzaminu…

Kategorie
Egzamin

Nieobecność na egzaminie

Niekiedy z różnych przyczyn zdarza się ,iż na egzamin na uprawnienia budowlane nie udaje się dotrzeć. Zawsze w takich przypadkach pojawiają się wątpliwości co dalej z procesem kwalifikacyjnym oraz poniesionymi już opłatami. Przeanalizujmy dwa przypadki:…

Kategorie
Egzamin

Koszty kwalifikacji oraz egzaminu na uprawnienia budowlane w 2016 roku

Zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa koszty postępowania kwalifikacyjnego do uzyskania uprawnień budowlanych oraz samego egzaminu w 2016 roku. wynoszą odpowiednio: Dla oddzielnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania…