Kategorie
Opłaty

Ile kosztuje zdobycie uprawnień budowlanych w 2024 roku

Sprawdź jakie są koszty za uprawnienia budowlane w 2024 roku. Ile kosztuje postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin testowy ustny.

Zdobycie uprawnień budowlanych stanowi kluczowy etap w kariery zawodowej w branży budowlanej, umożliwiając samodzielne wykonywanie funkcji technicznych w budownictwie. Procedury kwalifikacyjne przy nabywaniu uprawnień wiążą się niestety z dosyć znacznymi kosztami dla zainteresowanych kandydatów. W tym artykule omówimy zasadnicze koszty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych w 2024 roku, analizując czynniki wpływające na wysokość opłat oraz dostarczając istotnych informacji dla osób planujących podjęcie tego kroku zawodowego.

Koszty zdobycia uprawnień budowlanych w 2024 roku

Koszty etapu kwalifikacji na uprawnienia budowlane ustala właściwa izba samorządu zawodowego. W przypadku izby inżynierów aktualne stawki opłat zgodnie z art. 12 ust. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ustalono w Uchwale nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne.

Zgodnie z tą uchwałą istnieją dwa rodzaje opłat:
 • Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane jest związana z weryfikacją dokumentów potwierdzających wykształcenia oraz praktykę zawodową kandydatów. To tzw. pierwsza rata opłat za postępowanie kwalifikacyjne, którą należy opłacić przy składaniu dokumentów. W przypadku braku kwalfikacji praktyki bądź wykształcenia i odrzuceniu wniosku, opłata ta nie podlega zwrotowi i w kolejnej sesji egzaminacyjnej należy ją regulować ponownie. Stawki opłaty z tytułu kwalifikowania wynoszą:
  • dla oddzielnych uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi ( bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie ) – 1200 zł;
  • dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ( bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie ) – 1800 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane jest oczywiście związana z możliwością udziału w egzaminie testowym i ustnym na uprawnienia budowlane. Jest to tzw. druga rata postępowania kwalifikacyjnego, którą należy opłacić po pozytywnie weryfikacji wniosku kwalifikacyjnego przez komisję. Potwierdzenie płatności należy zabrać ze sobą na egzamin testowy. Stawki opłat za egzamin na uprawnienia budowlane wynoszą:
  • dla oddzielnych uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi ( bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie ) –
   • za cały egzamin ( dla przystępujących po raz pierwszy ) – 1200 zł;
   • za przeprowadzenie części ustnej egzaminu ( dla osób, które uprzednio go nie zaliczyły i ponownie przystępują ) – 700 zł
  • dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ( bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie ) –
   • za cały egzamin ( dla przystępujących po raz pierwszy ) – 1800 zł
   • za przeprowadzenie części ustnej egzaminu ( dla osób, które uprzednio go nie zaliczyły i ponownie przystępują ) – 1000 zł

Tak więc łączny koszt zdobycia pojedynczych uprawnień budowlanych w 2024 roku wynosi 2400 zł, natomiast ubiegający się o łączone uprawnienia ponoszą opłatę w wysokości 3600 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *