Kategorie
Informacje

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych w Dolnośląskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w dolnośląskiej izbie inżynierów. Ile osób uzyskało uprawnienia w sesji JESIEŃ 2023

W dniu 9 stycznia 2024 roku, w eleganckim otoczeniu hotelu SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu, miała miejsce uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, które zostały nadane w sesji jesiennej 2023 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nowe wnioski kwalifikacyjne w tej sesji egzaminacyjnej złożyło 345 osób. Spośród nich oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 279 osób. Do egzaminu pisemnego ostatecznie przystąpiło 212 osób, z czego 178 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 230 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny.

Nowe uprawnienia budowlane w sesji Jesień 2023 w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów

W wyniku przeprowadzonego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2023 r. OKK DOIIB nadała 189 uprawnień budowlanych, w tym w specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej – 87,
  • inżynieryjnej drogowej – 18,
  • inżynieryjnej mostowej – 5,
  • instalacyjnej sanitarnej – 42,
  • instalacyjnej elektrycznej – 24,
  • inżynieryjnej kolejowej – 6,
  • instalacyjnej telekomunikacyjnej – 5,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej – 2.

Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Przewodniczący OKK DOIIB, uroczyście rozpoczął ceremonię wręczenia uprawnień budowlanych. Serdecznie powitał wszystkich uczestników i, gratulując im uzyskania uprawnień, podkreślił znaczącą odpowiedzialność związaną z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie budownictwa.

Następnie głos zabrał mgr inż. Rafał Zarzycki, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, jednocześnie pełniący funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Mgr inż. Rafał Zarzycki przekazał zgromadzonym serdeczne gratulacje, wyrażając życzenia pełnej satysfakcji z wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił cele i zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zachęcając jednocześnie do aktywnego uczestnictwa w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Procedury związane z zapisem na listę członków Izby zostały szczegółowo przedstawione przez mgr Izabelę Orzeł, Kierownika biura DOIIB.

Jednym z istotnych momentów uroczystości było ślubowanie składane przez osoby, które właśnie uzyskały uprawnienia budowlane. Tekst ślubowania został wcześniej ustalony przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kodeks etyki zawodowej dla nowych uprawnionych inżynierów

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr hab. inż. Antoni Szydło. Wraz z decyzją wszyscy „uprawnieni inżynierowie” otrzymali obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek w foyer hotelu.

Kodeks Zasad Etyki Zawodowej PIIB to dokument określający normy postępowania etycznego dla inżynierów budownictwa, którzy są członkami PIIB. Kodeks ten ma na celu kształtowanie i utrzymywanie wysokich standardów moralnych wśród profesjonalistów pracujących w branży budowlanej.

W ramach Kodeksu Etyki Zawodowej zawarte są zasady postępowania, które mają zapewnić uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność i szacunek w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa. Kodeks obejmuje różne aspekty pracy zawodowej, w tym relacje z klientami, współpracownikami, konkurencją, a także postępowanie w sytuacjach konfliktowych czy utrzymanie poufności informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *