Kategorie
Informacje

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 12 stycznia 2024 roku.

W dniu 12 stycznia br. w lokalu Opolanka przy ulicy Żerkowickiej 2k w Opolu odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w 42. sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane – JESIEŃ 2023.

Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady, serdecznie powitał gości, prezentując przy okazji działania opolskiego samorządu w 2023 roku oraz plany na rok 2024. W trakcie powitania wręczono również statuetkę w konkursie „Inżynier Roku za 2022” w kategorii projektant.

Wręczenie Uprawnień Budowlanych i Podsumowanie Sesji Egzaminacyjnej

Adam Rak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, dokładnie podsumował przebieg 42. sesji egzaminacyjnej. Uczestnicy uroczystości mogli świadkować wręczeniu uprawnień budowlanych najlepszemu zdającemu, mgr inż. Piotrowi Kosmalowi, w specjalności inżynieryjnej mostowej. Po uroczystym ślubowaniu, Rafał Zarzycki, wiceprezes PIIB, wręczył decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne. Występy artystyczne, prezentacja filmowa i podziękowania zakończyły oficjalną część wydarzenia.

Prezentacje działań samorządu zawodowego i plany na przyszłość

Podczas spotkania Dariusz Bajno przedstawił działania samorządu inżynierów w 2023 roku, podkreślając postęp i osiągnięcia. Zaznaczył plany na rok 2024, koncentrując się na inicjatywach mających na celu rozwój zawodowy członków PIIB oraz promocję osiągnięć inżynierów budownictwa.

Wyróżnienie dla Inżyniera Roku 2022 i dla najlepszego zdającego egzamin na uprawnienia budowlane

W trakcie uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymał Mariusz Pustelnik, który został uhonorowany tytułem Inżyniera Roku za rok 2022 w kategorii projektant. Nagroda ta była efektem jego znakomitego projektu Kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Białą Głuchołaską w Głuchołazach. Najlepszy zdający egzamin, mgr inż. Piotr Kosmal, otrzymał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej. Wartość tej nagrody podkreślił Rafał Zarzycki, wiceprezes PIIB, podczas symbolicznego wręczenia dokumentu potwierdzającego nowe uprawnienia.

Podziękowania dla Partnerów, prezentacje obiektów i zakończenie z akcentem muzycznym

Część oficjalna zakończyła się podziękowaniami dla przedstawicieli instytucji, partnerów, oraz przedsiębiorców wspierających rozwój sektora budowlanego. Wręczono drobne upominki od firmy BETARD Sp. z o. o. przydatne w codziennej pracy inżyniera.

Ewelina Jabłońska, Manager Restauracji i Hotelu Opolanka, zaprezentowała krótką informację i prezentację filmową o obiekcie. Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja omówił szczegóły rewitalizacji budynku dawnego szpitala na Placu Kopernika, obecnie Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Na zakończenie części oficjalnej, zespół Take Style z Opola zapewnił uczestników wydarzenia oczarowującym występem muzycznym. Moc pozytywnych wrażeń z pewnością pozostawiła niezapomniane wspomnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *