Kategorie
Informacje

Nowe uprawnienia budowlane w Mazowieckiej Izbie Inżynierów

Rekordowa ilość nowych uprawnień budowlanych w sesji JESIEŃ 2023 w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Izba wręcza uprawnienia.

W poniedziałek 8 stycznia 2024 r., w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , odbyło się wyjątkowe wydarzenie – uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. To ważne wydarzenie stanowi nie tylko punkt kulminacyjny dla uczestników sesji egzaminacyjnej JESIEŃ 2023, ale również ukoronowanie ich wysiłku i nauki.

Ile osób zdobyło uprawnienia w Mazowieckiej OIIB?

W jesiennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane zdobyło aż 422 osoby, co jest największą liczbą w mazowieckiej izbie inżynierów. Najliczniejszą grupę absolwentów stanowią ci, którzy uzyskali uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – aż 202 osoby. W pozostałych specjalnościach uprawnienia zdobyło:

 • Specjalność drogowa: 38 osób
 • Specjalność mostowa: 11 osób
 • Specjalność kolejowa: 9 osób
 • Specjalność hydrotechniczna: 4 osoby
 • Specjalność telekomunikacyjna: 12 osób
 • Specjalność sanitarna: 85 osób
 • Specjalność elektryczna: 61 osób

Przebieg uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych w mazowieckiej izbie

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych poprowadził Przewodniczący Okręgowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Roman Lulis, który podkreślił wagę osiągnięcia tego etapu w życiu każdego absolwenta. Wspierany przez Przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Ilonę Łącką, przekazywali one absolwentom gratulacje oraz życzenia sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Impreza przeprowadzona była naprawdę z dużym rozmachem o czym świadczy długa liczba zaproszonych gości:

 • Andrzej Cegła – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Ireneusz Jasiński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
 • Andrzej Sidło – Radca w Departamencie Energii Lądowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Radosław Cichocki – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB
 • Eugeniusz Koda – Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Katarzyna Jeleniewicz – Członek Okręgowej Rady MOIIB
 • Tomasz Zakrzewski – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB
 • Artur Giziński – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB
 • Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – W zastępstwie za Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny
 • Marek Gontarski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku
 • Marzena Dębowska – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Stanisław Wojtaś – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB
 • Mirosława Kamińska – Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli WINB w Warszawie
 • Dorota Łoboda – Poseł na Sejm RP
 • Agnieszka Parys – Zastępca Dyrektora Biura PIIB
 • Tomasz Piotrowski- Sekretarz Krajowej Rady PIIB
 • Mieczysław Grodzki – Wiceprezes Krajowej Rady PIIB
 • Krzysztof Latoszek- Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
 • Ireneusz Jasiński – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału warszawskiego
 • Andrzej Englert- Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału warszawskiego
 • Andrzej Wasilewski- Sekretarz Okręgowej Rady MOIIB

Sesja egzaminacyjna w PIIB nie tylko dostarcza nowego pokolenia inżynierów budownictwa, którzy będą mogli wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zwiększona liczba uzyskanych uprawnień świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą dziedziną gospodarki. To obiecujący znak dla branży budowlanej, która zyskuje kolejnych wykwalifikowanych specjalistów gotowych do realizacji trudnych i wymagających zadań inżynieryjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *