Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane do najbardziej rozpowszechniony rodzaj uprawnień budowlanych wśród osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ich posiadanie umożliwia pracę jako kierownik budowy lub robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant konstrukcji. Są wydawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu. Wcześniej jednak należy zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową na budowie i/lub w biurze projektowym.

Rodzaje i zakres

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie dają możliwość projektowania konstrukcji obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami w odniesieniu konstrukcji obiektu, którego kubatura nie przekracza 1000 m3 oraz przy przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków

 • wysokość obiektu nie przekracza 12 m nad poziomem terenu, liczba do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji budynku wynosi maksymalnie 4,8 m
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
 • obiekt nie zawiera elementów wstępnie sprężanych na budowie
 • przy projektowaniu lub budowie obiektu nie wymaga się uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

Warunki uzyskania i wymagania

Uzyskanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej na terenie budowy lub w biurze projektowym.

Aby uzyskać uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Następnie należy odbyć 1 rok praktyki w biurze projektowym oraz 1 rok praktyki na budowie.

Uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymagają natomiast także ukończenia studiów na kierunku budownictwo. Tutaj jednak są dwie możliwości:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia umożliwia ubieganie się o uprawnienia już po odbyciu 1,5 roku praktyki na terenie budowy
 • ukończenie jedynie studiów pierwszego stopnia będzie wymagało już trzech lat praktyki wykonawczej

W przypadku łączonych rodzajów uprawnień konstrukcyjno-budowlanych oraz zakresu ograniczonego wymagania mogą być nieco inne.

Jak zdobyć uprawnienia konstrukcyjno budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz wspomnianego wcześniej odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej, każdy ubiegający się o nie kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać egzamin na uprawnienia budowlane.

Egzamin PIIB organizuje dwa razy do roku: w maju oraz listopadzie, na terenie okręgowych komisji egzaminacyjnych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Egzaminy złożone są z dwóch części: testowej w formie pisemnej na której sprawdzana jest znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP oraz części ustnej, w które komisja egzaminuje z zakresu praktycznej wiedzy budowlanej nabytej przez kandydata przy projektowaniu lub na budowie.

Do nauki na egzamin testowy na uprawnienia budowlane polecamy program Uprawnienia Budowlane .

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane – koszty

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wiążą się ze znacznymi opłatami na samym początku. W zależności od rodzaju uprawnień ( do projektowania, kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Należy mieć także świadomość, iż do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego niezbędne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości blisko 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia konstrukcyjno budowlane ?

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjnej daje wiele możliwości kariery zawodowej w branży budowlanej. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest sprawowanie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy. Oczywiście można także pracować jako inspektor nadzoru inwestorskiego i nadzorować roboty konstrukcyjne, natomiast wymaga się do tego już doświadczenia w wykonawstwie.

Drugą drogą jest praca w biurze projektowym jako projektant konstrukcji obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów i wykonywanie nadzoru autorskiego
 • kierowanie robotami budowlanymi
 • kierowanie, nadzorowanie oraz kontrolę techniczną nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • pracę w organach nadzoru budowlanego

107 odpowiedzi na “Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane”

Dzień dobry,

Czy z tytułem magistra na kierunku mechanika i budowa maszyn specjalizacja inżynieria projektowania maszyn i urządzeń jest możliwość zdobycia uprawnień budowlanych, jakich?

Dzień dobry. Mam tytuł mgr inż Budownictwa i moje pytanie jest o specjalizacje. Tzn czy jak mam Specjalizacje na studiach magisterskich z Budownictwa Zrównoważonego/Budownictwa Mostowego/Budownictwa Drogowego. To o uprawnienia w specjalizacji Konstrukcji Budowlanych mogę się też ubiegać po 1,5 roku. W sensie czy specjalizacja na studiach ma do uprawnień jakieś znaczenie? Czy wystarcza to że jestem mgr inż. Budownictwa, a specjalizacja nie ma nic do rzeczy?
I czy to też działa w analogicznych przypadkach jestem po Magisterce ze specjalnością np Budownictwie Drogowe, a chce robić uprawniona mostowe i czy to dalej jest 1,5 roku doświadczenia do uprawnień?

Witam,
Czy posiadając uprawnienia w spec. konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń mogę nadzorować budowę rurociągów paliwowych (stalowe rury spawane średnicy min 300 ) czy potrzebne są uprawnienia w specjalności sanitarnej?? Pozwolenie na budowę nie określa rodzaju uprawnień dla KB

Dzień dobry, czy studia podyplomowe na kierunku Budownictwo upoważniają do uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń?

Niestety studia podyplomowe nie mają żadnego znaczenia w temacie uzyskania uprawnień budowlanych.

Witam.
Jeżeli skoczyłem inżyniera ochrony klimatu na Karkonoskiej Akademii Nauk, następnie zrobiłem magistra budowlanki na Pwr, mogę ubiegać się o uprawnienia bezograniczen?

Czy mając ukończony tylko magister z Inżynierii Środowiska można mieć Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń ?

Witam.
Posiadam uprawnienia mostowe wykonawcze bez ograniczeń. Czy starając się o wykonawcze konstrukcyjni budowlane muszę zdawać pełny zakres czy tylko jakieś uzupełnienie?

Dzień dobry, czy mając uprawnienia architektoniczne do kierowania, przy ubieganiu się o uprawnienia konstr.bud. do kierowania jest konieczność ponownego przedstawienia karty praktyki?

Tak gdyż praktyka na uprawnienia architektoniczne obejmowała jedynie architekturę a nie nie obejmowała części konstrukcyjnej.

Dzień dobry,
Ukończyłam studia po angielsku II stopnia na PWr. Czy składany do OKE dyplom i suplmement dyplomu musi być wtenczas tłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. polski?

Generalna zasada w postępowaniach w oparciu o KPA mówi, iż dokumenty należy składać w języku polskim. Ostatecznie kluczowa jest interpretacja komisji kwalifikacyjnej, ale istnieje duże ryzyko że tak.

Witam,
Mam ukończone studia na kierunku Inżynieria Środowiska i nadany tytuł magistra inżyniera, oraz wcześniej ukończone Technikum Budowlane z tytułem Technika Budownictwa. Czy w tym przypadku, mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane ? Praktyki odbywałem 2 lata w firmie budowlanej.

Generalnie tak, natomiast szczegóły są zależne od rodzaju u specjalności uprawnień o jakie chcesz się ubiegać.

Dzień dobry,
Na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w pełnym zakresie trzeba mieć drugi stopień. Ale nic nie jest napisane o pierwszym stopniu. Moje pytanie to: Czy mając lic. Mgr. z czymś nie związanym z budownictwem można zdobyć takie uprawnienia od razu zapisując się na drugi stopień?

Tak, interpretując bezpośrednio zapis z rozporządzenia potrzebny jest II stopień studiów na odpowiednim kierunku.
Niektóre izby jednak wymagały od kandydatów uzupełnienia w toku studiów różnic programowych, natomiast podstawy takiego działania niestety nie znamy.

Dzień dobry
Czy posiadając uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej mogę projektować kładkę dla pieszych? Może do jakiejś granicznej długości przęsła?

Dzień dobry. Czy jak posiadam już uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, to do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia projektowe bez ograniczeń wystarczy tylko roczna praktyka w biurze projektowym? Ukończyłem studia II-go stopnia kierunku Budownictwo. Pozdrawiam.

Tak, praktyka wykonawcza powinna zostać zaliczona z wcześniej uzyskanych uprawnień wykonawczych.

Witam. Mam ukończonego studia w kierunku gospodarka przestrzenna i nadany tytuł magistra inżyniera. Czy w tym przypadku, mogę ubiegać się o uprawnienia budowalne i w jakiej specjalności? Praktyki odbywałem w firmie geodezyjnej.

Dzień dobry, ukończyłem technologię drewna i chciałbym swoją przyszłość związać z projektowaniem konstrukcji z drewna – budynki jednorodzinne, dachy itp. Konstrukcje drewniane. Posiadam I i II stopień studiów niestacjonarnych. Czy w takim przypadku mam możliwość ubiegania się o uprawnienia w ograniczonym zakresie? Budownictwo drewniane mocno rozwija się w Polsce a niestety takie uprawnienia są wymagane przy projektowaniu.

Dla projektowania konstrukcji drewnianych obowiązują standardowe uprawnienia konstrukcyjno budowlane do projektowania.
Proszę sprawdzić dokładną nazwę ukończonego kierunku i porównać z rozporządzeniem, np, używając naszego kalkulatora.

Dzień dobry, czy jeśli uzyskam uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń to czy w pracy będę mógł projektować także mosty, wiadukty itp?

Dzień dobry,
chcę ubiegać się o uprawnienia projektowe, mam przepracowany 1 rok na budowie – dokładnie 1 rok (na tyle jest moja umowa o pracę z tego okresu). Czy zostanie to zaliczone w kontekście odpowiedniego czasu praktyki? Słyszałam sugestie na temat odliczania dni urlopowych, dni ustawowo wolnych od pracy, jak to rzeczywiście wygląda?

Dzień dobry.
Czy osoba posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń (nadane w 2016r.) może nadzorować budowę placów manewrowych i dróg wewnętrznych na terenie zakładów przemysłowych?

Jest to częsta praktyka jeżeli takie prace są wykonywane niejako przy realizacji większej inwestycji, natomiast formalnie może to zostać podważone, gdyż oczywiście bardziej odpowiednie będą tutaj uprawnienia w specjalności drogowej.

Witam
Czy jeżeli ukończyłam studia jednolite 5 letnie na Wydziale Budownictwa i Architektury Kierunek Architektura i Urbanistyka mam możliwość podejścia do uprawnień projektowych bez ograniczeń czy tylko z ograniczeniem????

Dzień dobry,
ukończyłam studia mgr na kierunku budownictwo ze specjalnością konstrukcje budowlane, w związku z tym mam pytanie, czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień do projektowania w specjalności drogowej?

Dzień dobry,

Czy jeżeli obroniłam tytuł inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia, a później skończę studia II stopnia na kierunku Budownictwo, specjalizacja Geotechnika i Budownictwo Specjalnie i odbędę odpowiednią praktykę, to czy mogę zdawać uprawnienia bez ograniczeń o specjalizacji konstrukcyjno-budowlanych? Czy konieczne jest skończenie studioów inżynierskich na kierunku Budownictwo?

W przepisach jest mowa o ukończeniu jedynie drugiego stopnia studiów na odpowiednim kierunku. Co prawda docierały sygnały, iż niekiedy komisja nakazywała uzupełniać różnice programowe na I stopniu studiów ale to już nie było poparte obowiązującymi przepisami. Najprościej zadać pytanie w okręgowej izbie gdzie będzie się zdawało.

Czy jeśli mam już tytuł inżyniera i równocześnie odbędę 1,5 roku praktyki na budowie i w tym samym czasie zrobię zaocznie magistra to czy będę się od razu mógł ubiegać o uprawnienia bez ograniczeń?

Tak, pod warunkiem że wszystkie inne wymagania dotyczące praktyki zawodowej zostaną spełnione.

Dzień dobry,
czy do uzyskania praktyki niezbędnej do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych może być uznana praktyka przy budowie mostów? Czy może być zaliczone do takiej praktyki wykonywanie elementów konstrukcyjnych (wykopy, fundamenty, podpory, ustrój nośny, zagospodarowanie terenu)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Temat nieco dyskusyjny i ryzykowny gdyż ten zakres może podlegać stricte pod uprawnienia mostowe. Będzie to indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej i niestety nikt na tym etapie nie zagwarantuje czy będzie pozytywna.

Dzień dobry, czy jak mam skończone tylko studia inżynierskie to czy mogę zdobyć uprawnienia projektowe bez ograniczeń ?

Czytając wprost rozporządzenie dochodzę do następujących wniosków:
mając uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń mogę projektować tylko konstrukcję obiektu (przekroje?) a mając uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie które „uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1 000 m3”
z powyższego wynika wprost że mając uprawnienia ograniczone można projektować budynki do 1000m3 (bo tylko budynki mają kubaturę i są obiektami budowlanymi), brakuje tu stwierdzenia „w odniesieniu do konstrukcji obiektu” które urzędnicy interpretują literalnie

witam. pytanie. co tak naprawdę dają uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie po technikum budowlanym – budownictwo ogólne w dzisiejszych czasach. jakimi pracami można kierować, na jakich terenach można budować ( jakaś zabudowa zagrodowa) i czy wogóle jest sens robic takie uprawnienia. dziękuję. pozdrawiam

Obecnie bardzo niewielki sens robienia uprawnień ograniczonych. Niestety ich zakres jest ograniczony za bardzo.

Dzień dobry.
Zgodnie z Art. 15 a ust. 4 PB uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają również do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. Mając na uwadze treść Art. 13 ust. 3 PB, czy uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń stanowią jednocześnie podstawę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do architektury obiektu?
Dziękuję z góry za odpowiedź.

Jakie uprawnienia budowlane należy posiadać aby móc projektować stawy, zbiorniki retencyjne, rowy, sieci drenarskie, budowle, np. mnichy, zastawki, stopnie, progi etc. Czy to są uprawienia inżynieryjne-hydrotechniczne? Dawniej uprawnienia w zakresie melioracji wodnej umożliwiały wykonywanie tego typu projektów, a dzisiaj? Z góry dziękuję za odpowiedź

Dzień dobry,
Zdobyłem tytuł inżyniera na wydziale Górnictwa i Geologii, kierunek: Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Aktualnie rozpocząłem studia inżynierskie na wydziale Budownictwa, kierunek: Konstrukcje Budowlane.
Od 3 lat pracuję w firmie budowlanej pod kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Czy w tej sytuacji praktyka uznana będzie już teraz, czy dopiero po ukończeniu studiów na wydziale Budownictwa?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Kierunek Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni nie figuruje bezpośrednio na liście odpowiednich kierunków w rozporządzeniu. Bezpieczniej będzie uznać, iż praktyka zostanie zaliczona dopiero po ukończeniu II stopnia studiów. Oczywiście można także „powalczyć” z komisją kwalifikacyjną natomiast tutaj grę mogą wejść dodatkowe koszty.

Dzien dobry. Czy uprawnienia w specyjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi upoważniają do sporządzenia adaptacji projektu (budynku) i naniesieniu go na mapę do celów projektowych wraz z naniesionymi zmianami a może potrzeba do tego tytułu architekta?

Dzień dobry,
Zdobyłem tytuł inżyniera na wydziale Górnictwa i Geologii, kierunek: Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Aktualnie rozpoczęłam studia inżynierskie na wydziale Budownictwa, kierunek: Konstrukcje Budowlane.
Od 3 lat pracuję w firmie budowlanej pod kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Czy w tej sytuacji praktyka uznana będzie już teraz, czy dopiero po ukończeniu studiów na wydziale Budownictwa?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry, mam pytanie.
Właśnie kończę współpracę z biurem projektowym, w którym pracowałam przez ostatnie dwa lata studiów (stacjonarnych, dlatego to nie był ani pełen, ani żadna konkretna część etatu, tylko tyle ile byłam w stanie połączyć ze studiowaniem). Była to praca na stanowisku asystenta projektanta, ale na umowie o dzieło. Czy taka forma zatrudnienia daje możliwość wliczenia tego czasu do mojej praktyki zawodowej w kontekście uprawnień?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.

Witam.
Czy mając uprawnienia konstrukcyjno budowlane ograniczone mogę wykonywać przeglądy techniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych?

W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym należy kierować się ograniczeniami podanymi w ustawie Prawo budowlane tzn ograniczenie kubatury do 1000 m3 oraz rozpiętości itp. wg artykułu powyżej.

Proszę o odpowiedź do czego są niezbędne uprawnienia „kierowanie, nadzorowanie oraz kontrolę techniczną nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych”. Szukam i nie mogę znaleźć. Czyżby to był bubel prawny i jest brak jakichkolwiek podstaw prawnych do wymagania takich uprawnień? Są, ale niepotrzebne..

Dzień dobry, stoję przed wyborem specjalizacji na 2 stopień studiów. Moja uczelnia daje do wyboru specjalizacje takie jak: budownictwo zrównoważone, konstrukcje inżynierskie, budownictwo mostowe i budownictwo drogowe. Pytanie brzmi czy po ukończeniu specjalizacji budownictwo zrównoważone mógłbym ubiegać się o uprawnienia w wykonawstwie i projektowaniu konstrukcji ? czy muszę ukończyć konstrukcje inżynierskie aby uzyskać uprawnienia do projektowania konstrukcji. (pomijam fakt iż konstrukcje inżynierskie lepiej mnie przygotują do projektowania). Z góry dziękuję za wskazówkę

W kontekście uprawnień budowlanych istotna jest sama nazwa kierunku i jej zgodność z tym z rozporządzenia. Sama specjalność na studiach nie jest ważna, więc należy wybrać zgodnie z własnymi preferencjami.

Czy mogę narysować i podpisać się pod rysunkiem króćca, który podlega pod UDT. Skończyłem studia mechaniczne. Potrzebne są uprawnienia budowlane ?

Posiadane przeze mnie doświadczenie pozwala uzyskać mi uprawnienia budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie, więc moje pytanie brzmi czy w ogóle opłaca się robić takie uprawnienia gdyż większość budynków pow 120m2 przekracza kubaturę do 1000m3 ( mówię tu o kubaturze z projektu budynku) wiec przy tych uprawnieniach nie można będzie napisać oświadczenia do zakładu energetycznego że instalacja nadaje się do eksploatacji. Proszę mi napisać czy się myle.

Niestety nie mylisz się. Tak naprawdę wszystkie uprawnienia ograniczone są zbyt ograniczone by były w ogólnym zakresie użyteczne.

Większość budynków mieszkalnych jednorodzinnych mieści się w tej kubaturze a budowa i oddawanie do użytkowania tych obiektów na nowych zasadach wykluczy z potwierdzenia prawidłowości wykonania instalacji dla nowych budynków osoby działające na podstawie kwalifikacji zawodowych. Z drugiej strony znosi się dla domów jednorodzinnych przedkładania takiego dokumentu podczas zawiadamiania o zakończeniu budowy.

Jeżeli obronilem inżyniera w czerwcu 2021(studia niestacjonarne) ale pełnię funkcje techniczną na budowie pod kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi od 4 lat to czy już w tym momencie mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane i czy w pełnym zakresie?

Praktykę można rozpocząć po uzyskaniu tytułu na odpowiednim do wnioskowanych uprawnień kierunku ( lub po 3 roku studiów 5 letnich ). Tak więc praktyka będzie liczona dopiero po obronie inżyniera.

Dzień dobry,
Czy posiadając uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności kontsrukcyjno-budolwanej bez ograniczeń można wykonywać tzw. adaptację projektów gotowych? Czy musi robić to osoba ze specjalnością architektoniczną?

Można wykonywać adaptację natomiast w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, tzn w tym wypadku w odniesieniu do konstrukcji obiektu. Natomiast pozostałe zmiany z branży architektonicznej w tym w szczególności projekt zagospodarowania powinna zaadaptować osoba z uprawnieniami w specjalności architektonicznej.

Dzień dobry, czy posiadając uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, w ograniczonym zakresie, można prowadzić budowę domu jednorodzinnego w którym zaprojektowana została strop prefabrykowany typu Teriva o rozpiętości belek 6m ( całkowite wymiary stropu 6mx7.5m)?? Czy decyduje w tym wypadku schemat statyczny ww. stropu, w celu zdefiniowania uprawnień? Cze ogólne wymiary stropu? ? dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Pojęcie rozpiętości elementu nie zostało nigdzie zdefiniowane w przepisach budowlanych i jest przedmiotem różnych interpretacji. Polecam zwrócić na to uwagę: https://uprawnieniabudowlane.pl/zakres-uprawnien-budowlanych/#comment-2381
Ostatecznie nawet różne organy mają z tym problem. Natomiast w tym wypadku należałoby przyjąć rozpiętość całego stropu. Podaje wycinek z wyroku sądu, który orzekał w podobnej sprawie:

Sąd zauważa, że przepisy prawa budowlanego nie zawierają definicji legalnej pojęcia „rozpiętość konstrukcji”, czy rozpiętość elementów konstrukcyjnych”. W języku polskim pojęcie „rozpiętość” oznacza „odległość między najdalszymi krańcami, krawędziami czegoś rozpiętego, rozłożonego” (Uniwersalny słownik języka polskiego, pod. Red. S. Dubisza, Warszawa 2003). W ocenie Sądu „rozpiętość elementu konstrukcyjnego” np. dachu powinna być zatem rozumiana jako odległość między skrajnymi punktami podparcia tego elementu konstrukcyjnego, a nie szerokość pojedynczej płyty warstwowej zastosowanej w realizacji pokrycia dachu (jak zdaje się sugerować to skarżący).

Dzień dobry, jakie warunki należy spełnić by uzyskać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń, w przypadku gdy posiada się już uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej (mgr inż. arch. studia jednolite)?

Posiadanie uprawnień w specjalności architektonicznej nie daje żadnych korzyści w przypadku ubiegania się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Tak więc należy spełnić standardowe wymagania odnośnie wykształcenia oraz praktyki zawodowej które można sprawdzić w naszej wyszukiwarce: https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-wyksztalcenia-i-praktyki/

ps. w przypadku chęci ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń do projektowania będzie konieczne uzupełnienie wykształcenia – potrzebne będą studia II stopnia na kierunku budownictwo

I oczywiście inżynierskie studia na kierunku budownictwo (tak samo jak inżynierowie muszą zdobyć inż arch. bo nie wystarczy tylko mgr arch.)

Znam przypadek ze osoba po architektorze wskoczyla na magisterke budownictwa. Oczywiscie studia platne zaoczne.

Czy w zakres uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nadanych w 1998 r. zaliczana jest specjalizacja geotechnika? Oraz czy w zakres uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nadanych w 2012 r. zaliczana jest specjalizacja śródlądowe budowle hydrotechniczne?

Aby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie należy znać podstawy prawne, na podstawie których zostały wydane.
Każda decyzja o nadaniu uprawnień w pierwszym akapicie zawiera wymienione ustawy i rozporządzenia oraz ich stan prawny na podstawie, których została wydana. Następnie należy odszukać w archiwalnych aktach prawnych wymienionych w decyzji jaki zakres miały wskazane uprawnienia.

W przypadkach skomplikowanych gdy zakres nie jest wskazany jednoznacznie w decyzji lub w aktach prawnych, do których decyzja się odwołuje należy zwrócić się do okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB z prośbą o wyjaśnienie zakresu przedmiotowych uprawnień. Do zadań tego organu należy m.in. wyjaśnianie takich wątpliwości.

art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

Uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno budowlanej do czego uprawniają? Chodzi mi czy np do projektowania w ograniczonym zakresie?

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane projektowe umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu, natomiast wykonawcze – kierowanie robotami konstrukcyjnymi oraz budowlanymi związanymi z architekturą obiektu.

Uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno budowlanej do czego uprawniają? Chodzi mi czy np do projektowania w ograniczonym zakresie?

Witam, czy posiadając uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie ograniczonym, można prowadzić budowę domu w którym zaprojektowana została płyta stropowa krzyżowo zbrojona o wymiarach 8m x 5 m. ?? Zaznaczam że pozostałe warunki dot. wysokości kubatury i posadowienia wynikające z uprawnień ograniczonych, są spełnione.

Rozpiętość elementu konstrukcyjnego wynosi 8m tak więc przekracza maksymalną rozpiętość jaką ustawodawca przewidział dla uprawnień w ograniczonym zakresie. Proszę tutaj zwrócić uwagę na zapis „przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków” znajdujący się przed wyliczeniem tych warunków.

Tak więc będą w tym wypadku potrzebne uprawnienia bez ograniczeń.

Witam,
Czy żeby pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robot konstrukcyjnych na budowie o kubaturze powyżej 1000m3, wymagane są uprawnienia budowlane bez ograniczeń czy wystarcza ograniczone w specjalności KB do kierowania???

Pozdrawiam.

Jeżeli kubatura obiektu przekracza 1000 m3 do nadzorowania takiej budowy wymagane są uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Czemu zatem technicy budowlani; którzy zdobyli uprawnienia w latach 80-tych są często inspektorami na obiektach dużo większych niż 1000m3, wiadomo przeciez ze ni są to uprawnienia bez ograniczeń /izby wydały tez stosowne interpretacje w tej kwestii/ a PINBy w całej Polsce to akceptują ?

Mówimy o zakresie uprawnień ograniczonych, które są wydawane na podstawie obecnych przepisów.
Wcześniejszy przepisy faktycznie pozwalały na wydawanie uprawnień o znacznie szerszym zakresie, natomiast obecnie taka sytuacja nie występuje.

Witam. Czy jest możliwość odbywania równoczesnej praktyki zawodowej w biurze projektowym jak i na budowie. Firma zajmuje się stolarką aluminiową (fasady szklane i elewacje wentylowane). Praca to równoczesne projektowanie z nadzorem montażu zaprojektowanych konstrukcji (pół dnia w biurze i pół dnia na budowie). Jeśli tak to na co się powołać w uzasadnieniu praktyki aby nie było problemów z uznaniem praktyki.
Reasumując zamiast 1,5 roku na budowie + 1 rok w biurze to 1,5 roku równoczesnej praktyki.

Tak praktykę na budowie można odbywać jednocześnie na budowie i w biurze. Natomiast nie wpływa to na przyspieszenie wymaganego okresu praktyki. Dalej będzie to 2,5 roku w tym przypadku.

Witam .Czy uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń (z 1986r) pozwalają na kierowanie budową drogowych obiektów inżynierskich

W przypadku wykształcenia średniego technicznego można ubiegać się jedynie o uprawnienia w ograniczonym zakresie, które w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają jedynie nadzorowanie budowli posadowionych bezpośrednio na gruncie.

W przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 r- ze średnim wykształceniem można kierować i nadzorować wszystkie roboty budowlane z wyłączeniem fundamentów głębokich i konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Witam, co trzeba zrobić, by ubiegać się o uprawnienia? Jestem studentem IV roku Budownictwa ale też Inżynierii Środowiska. Jednocześnie pracuję zawodowo. Czy Po trzecim roku liczą się już lata do praktyki i uprawnień?

Witam ,
Czy po ukończeniu kierunku Architektura i urbanistyka I stopnia , można się ubiegać o uprawnienia w ograniczonym zakresie ?

Jeżeli zakładamy, iż chodzi o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( bo pod tym artykułem jest to pytanie ) to tak. Po kończeniu I stopnia kierunku architektura i urbanistyka można ubiegać się o uprawnienia ograniczone w specjalności KB.

Dosyć ciężko zdobyć takie pozwolenie – trzeba sporo wysiłku i pasji aby coś takiego dostać. Czy technik może coś takiego otrzymać?

Witam, mam skończone studia II stopnia na kierunku budownictwo na specjalizacji inżynierii przedsiębiorczości budowlanej. Czy po tych studiach ( specjalizacji ) mogę ubiegać się o pełne uprawnienia do kierowania robotami?

Specjalizacja na kierunku ma tutaj drugorzędne znaczenie. Jeżeli kierunkiem studiów jest budownictwo ( bez żadnych dodatków w nazwie ) to wykształcenie powinno zostać zaliczone jako odpowiednie.

Dzień dobry.
Czy osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (uprawnienia z 1998 r.) może projektować drogi? Czy uprawnienia projektowe konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń są tożsame z uprawnieniami projektowymi w specjalności drogowej bez ograniczeń?
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.

Witam serdecznie. Aby odbyć praktykę na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane należy praktykę odbyć na budowie np. budynku użyteczności publicznej? Czy można praktykę odbywać na budowie drogi gdzie wykonywany jest element konstrukcyjny + jest również kierownik branży konstrukcyjnej? Czy taka praktyka będzie zaliczona.? Jak to wygląda.?

To już zależy od konkretnego przypadku, ale generalnie jeżeli są wykonywane roboty konstrukcyjno-budowlane i jest powołany kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami to tak.

Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ponieważ do kierowania robotami mam już odbytą praktykę 1,5roku (ukończyłam studia II stopnia o specjalności konstrukcje budowlane) teraz chciałabym zdobyć praktykę w biurze projektowym i tu mam pytanie – czy musi być to biuro projektujące konstrukcje budynków i opiekunem musi być osoba posiadająca uprawnienia konstruktora czy może być to też biuro projektowe architektoniczne projektujące samą branżę architektoniczną?

Zakres uprawnień kierownika praktyki a także zakres czynności podczas niej wykonywanych powinien odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie się ubiegamy. Tak więc w przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, uprawnienia architektoniczne kierownika praktyki niestety nie wchodzą w grę.

Witam serdecznie mam takie pytanie. Mam skończone technikum budownictwa z dyplomem technika . Zdane w 2009 roku. Przeczytałem teraz że po 2014 roku zmieniła się ustawa, i mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane z ograniczeniami. Czy jest to możliwe i co muszę zrobić. Proszę o pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *