Kategorie
Opłaty Samorządy

Składki członkowskie 2019 IARP

Na X Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe IARP z 14.2018 r. ustalono wysokość składek członkowskich jakie architekci zobowiązani są uiszczać by figurować na liście aktywnych członków, a co za tym idzie mieć możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych jako projektant architekt.

Składki członkowskie IARP – wysokość

Zgodnie z uchwałą zjazdu składka miesięczna za członkostwo w IARP wynosi 80 zł miesięcznie, co łącznie na rok wiąże się z opłatą 960 zł. Składki należy bezpośrednio regulować na konto bankowe izby z odpowiednim wyprzedzeniem.

Członkowie izby IARP w stanie zawieszenia zobowiązani są do ponoszenia 10% wymaganej wysokości składki członkowskiej tj. 96 zł /rok.

Składka nie uwzględnia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architekta, o które każdy z członków musi zadbać we własnym zakresie.

Wysokość ponoszonych przez architektów opłat członkowskich jest więc znacznie większa niż w przypadku inżynierów zrzeszonych w PIIB gdzie roczna opłata wynosi poniżej 500 zł rocznie i zawiera już podstawowe ubezpieczenie OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *