Kategorie
Praktyka

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej to jedna z najbardziej istotnych kwestii związanych z dokumentowaniem praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych, która budzi wiele wątpliwości wśród kandydatów. Różnorodne formy odbywania praktyk, wiele rodzajów umów potwierdzających zatrudnienie oraz brak jednoznacznych uregulowań w przepisach, sprawiają, iż osoba ubiegająca się o uprawnienia może czuć się zagubiona. Poniżej postaramy się wyjaśnić podstawowe kwestie związane ze sposobami rozliczania czasu praktyki, które powinny oszczędzić Wam stresu przy składaniu dokumentów kwalifikacyjnych. Pamiętajcie, by w razie wątpliwości zadawać pytania w swoich okręgowych komisji kwalifikacyjnych ( najlepiej przed rozpoczęciem praktyki ), gdyż to od nich ostatecznie będzie należeć decyzja o zaliczeniu Waszej praktyki zawodowej.

Gdzie szukać informacji o rozliczaniu okresu praktyki?

Informacje związane z dokumentowaniem i rozliczaniem okresów praktyki zawodowej zawarto w następujących dokumentach:

Zakres praktyki zawodowej – nie wszystkie czynności można zaliczać

Warto wiedzieć, iż nie wszystkie czynności zawodowe można zaliczyć do praktyki zawodowej, nawet jeżeli kandydat jest zatrudniony na odpowiednim stanowisku a praca odbywa się pod nadzorem kierownika z odpowiednimi uprawnieniami.

Zgodnie z rozporządzeniem praktykę zawodową uznaje się, jeżeli jej zakres odpowiada zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca. Praktyka na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, umożliwiająca zapoznanie się z pełnym zakresem prac przy realizacji inwestycji. W przypadku praktyki projektowej zaliczyć można bezpośredni udział przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Nie powinny więc do praktyki zawodowej czynności takie jak: przygotowywanie wycen, ofert do przetargów oraz prace kosztorysowe, przygotowanie i opracowanie dokumentacji powykonawczej na budowach przy zakończeniu realizacji inwestycji, przygotowywanie materiałów reklamowych. W przypadku praktyki projektowej należy być ostrożnym z takimi czynnościami jak: wykonywanie inwentaryzacji, pracach koncepcyjnych lub wykonaniu innych opracowań projektowych poprzedzających prace projektowe.

Najprościej przyjąć zasadę aby zaliczać jedynie te czynności, do wykonywania których potrzebna jest osoba z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności, o które się ubiegamy.

Ogólne zasady rozliczania czasu praktyki

Zasady opracowano na podstawie informacji dostępnych w regulaminach postępowania kwalifikacyjnego PIIB oraz IARP, oraz zapisów, które obowiązywały wcześniej w książkach praktyki zawodowej. Warto zwrócić uwagę, iż nie wszystkie zawarte tutaj informacje znajdują się bezpośrednio w przepisach – część z nich jest jedynie zbiorem dobrych praktyk oraz informacji praktycznych przekazywanych Nam przez czytelników.

  • Okres praktyki zawodowej niezależnie od jej formy odbywania rozliczany jest ostatecznie w tygodniach. Ilość tygodni podawana jest w jednej z kolumn zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej.
  • Tydzień składa się z 5 dni pracy, niekoniecznie od poniedziałku do piątku ( to już zależy od umowy z pracodawcą oraz obowiązującego systemu pracy ). Bezpiecznie jest posługiwanie się normą czasu pracy określoną w artykule 129 Ustawy Kodeks Pracy ( 8 godzin / doba i przeciętnie 40 godzin / tydzień )
  • Na okres 1 roku praktyki zawodowej składa się 52 tygodnie pracy każdy po 40 godzin.
  • Nie ma możliwości przyspieszenia praktyki poprzez zaliczenie więcej niż 52 tygodnie pracy ( przykładowo uwzględniając nadgodziny, pracę w święta itp.) w ramach tej samej umowy o pracę.
  • Dla umów na niepełny etat, lub o mniejszej niż 8h/dziennie pracochłonności wymagany okres praktyki należy wydłużyć proporcjonalnie. ( przykładowo praca na pół etatu powoduje konieczność dwukrotnego wydłużenia okresu praktyki )
  • Długich przerw świątecznych, okresów urlopów oraz zwolnień lekarskich nie zalicza się do okresu praktyki zawodowej. W przypadku pojedynczych dni nieobecności teoretycznie należy postąpić tak samo, jednak w praktyce tak szczegółowe rozliczanie może być trudne, gdy zestawienie praktyk wypełnia się po zakończeniu okresu praktyki.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie – jaki czas wpisać

Często w umowach tego typu ze względu na ich charakter, nie jest regulowana kwestia pracochłonności, co może budzić wątpliwości jaką ilość czasu pracy wpisać do zestawienia praktyk. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie określenie pracochłonności przez kierownika praktyki. Ilość przepracowanych godzin w tygodniu należy z nim uzgodnić i wpisać do zbiorczego zestawienia praktyki.

Oczywiście jeżeli umowy tego typu zawierają zapis dotyczący pracochłonności, należy czas praktyki w takim wypadku obliczyć na jego podstawie.

Nie warto jednak „przesadzać” z ilością przepracowanych godzin w ciągu dnia. Najrozsądniej będzie zastosować tutaj zasadę ogólną do 8 godzin/doba. Wpisywanie większej pracochłonności może spowodować konieczność dodatkowych wyjaśnień – warto pamiętać, iż komisje i tak bardziej krytycznie traktują tego typu umowy, ze względu na mniej formalności i kosztów pracodawcy z nimi związanych.

Drugi etat lub dodatkowa forma zatrudnienia

Praca na drugi etat, niezależnie od formy zatrudnienia jest często spotykaną formą odbywania praktyki zawodowej. Wiele osób nie chcąc rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia, znajduje dodatkowe zajęcie w celu spełnienia wymogów formalnych do uzyskania uprawnień budowlanych. Należy tutaj rozróżnić dwa przypadki:

  • osoby pracujące na pełny etat, wykonujące obowiązki, które nie mogą zostać zaliczone na potrzeby praktyki zawodowej, podejmują dodatkowe zatrudnienie w zakresie umożliwiającym im taką praktykę odbyć  – przykładowo osoba pracująca na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego/kosztorysanta/doradcy technicznego itp. zatrudnia się dodatkowo jako asystent projektanta w celu odbycia praktyki
  • osoby już odbywające praktykę zawodową na pełny etat, które chcą w ramach drugiego etatu odbyć praktykę do innego rodzaju/specjalności uprawnień np. osoba pracująca w ramach umowy o pracę w biurze projektowym, podejmuje dodatkowe zatrudnienie na budowie w celu odbycia praktyki wykonawczej

W przypadkach określonych powyżej, należy pamiętać by pracochłonność dobowa dla dodatkowej praktyki nie przekraczała 4 godzin dziennie. Taki zapis widniał kiedyś w książkach praktyki zawodowej i był zalecany przez izby. Przy pracy na pełny etat 8 godzin dziennie oraz dodatkowej pracy 4 godziny, na dłuższą metę praca powyżej 12 godzin dziennie wydaje się już bardzo mało prawdopodobna.

Oczywiście jeżeli w ramach podstawowego zatrudnienia pracujemy, krócej niż 8 godzin/dziennie, długość dodatkowej praktyki można w rozsądnych granicach wydłużyć.

Całkowity okres praktyki zawodowej w przypadku dodatkowej części etatu należy oczywiście proporcjonalnie wydłużyć tak jak wg zasad ogólnych.

17 odpowiedzi na “Rozliczanie czasu praktyki zawodowej”

Witam,
Mam nietypową sytuację, a mianowicie pracuję jako asystent projektanta w biurze projektowym, umowa o prace i pełen etat, natomiast od jakiegoś czasu dorabiam sobie na budowie (umowa zlecenie, 3, 4 godziny dziennie po pracy w biurze) i teraz nie mam pojęcia jak to rozliczyć. Jeżeli chodzi o biuro to nie ma problemu, natomiast na budowie, rozumiem, że muszę okres 2-krotnie wydłużyć. Ale jak to ująć w zbiorczym zestawieniu praktyk? Jest jakiś wzór do pobrania jeżeli chodzi o taką sytuację (odpłatnie oczywiście). 1 tydzień to standardowo 40 godzin pracy, w moim przypadku będzie to wyglądało że jeden tydzień = 20 godzin pracy i tak to bezpośrednio napisać w rubryce „łączna ilość tygodni odbytej praktyki zawodowej”?

Witam. Dzwoniłem do izby inżynierów w Krakowie Pani mi powiedziała że po technikum i mając we współpracy, dodam że jestem na własnej działalności kierownika mogę z nim podpisać tylko umowę o współpracę i chciałbym się dowiedzieć co należy w niej dokładniej uwzględnić ?

Witam.
Pracuje w budżetówce i często robimy nadgodziny. Jeśli odbieram 8h nadgodzin w danym dniu to ten dzień odejmuję czy normalnie dodaje jako przepracowany? Bo jeśli odejmujemy to skraca mi się czas praktyki.
Drugie pytanie to co rozumieć przez „czas trwania praktyki” w budżetówce pracując na danym kontrakcie? „Czas od” to czas w którym Wykonawca Robót budowlanych podpisał umowę z Zamawiającym, a „czas do” to data wystawienia Świadectwa Przejęcia czy data wystawienia Świadectwa Wykonania?

Najbezpieczniej jest zaliczać tylko te dni , w których faktycznie praktykę się odbywało. Czas praktyki to czas , w którym faktycznie taka praktyka była odbywana. Wspomniane daty mogą służyć jedynie PIIB do weryfikacji praktyki.

Witam,
Prowadzę teraz własną działalność gospodarczą, po skończeniu studiów miałem roczną umowę o pracę na 1/4 etatu. W czasie studiów zaocznych w wolnym czasie, gdzie nie było nauki pracowałem na budowie, tylko bez żadnej umowy o pracę itp. Można ten czas wpisać jako bezpłatną praktykę, ew czy można prosić o jakiś wzór umowy i bezpłatną praktykę? Należy ją podpisać z kierownikiem, czy firmą wykonawczą?
Pozdrawiam

Witam, mam pytanie pracuję w firmie X, dla naszej firmy pracuje firma Y (za podstawie umowy wykonania robót budowy sieci), pytanie jest takie czy pracując w firmie X mogę być oddelegowana do firmy Y jako inżynier budowy? Czy taka forma zatrudnienia będzie się zaliczała? Bardzo zależy mi na odpowiedzi.

Najlepiej załatwić to bezpośrednio poprzez umowę np. bezpłatnej praktyki z danym pracodawcą. Nie bardzo jest jasne na czym takie oddelegowanie miałoby polegać i nie wiadomo kto miałby być w takim przypadku pracodawcą.

Witam, czy jeśli w umowie zlecenie widnieje zapis ze zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na opracowywaniu rysunków do projektu a był inżynierem na budowie, to ten okres zostanie zaliczony do okresu praktyk na budowie?

Zlecenie jest na konkretną czynność. Jak więc może potwierdzać coś innego?

Cześć, mam pytanie, otóż pracuję jako inżynier budowy od ośmiu miesięcy. Na razie nic nie zgłaszałem, nie wypełniałem. Ostatnio słyszałem, że przed rozpoczęciem praktyki powinienem poprosić opiekuna praktyki o to by dostarczył mi zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów za okres odbywania praktyki. Czy dostarczenie takiego zaświadczenia przy składaniu dokumentów jest konieczne i czy opiekun może uzyskać takie zaświadczenie po mojej praktyce z datą do tyłu, bo jeśli nie to czy moja dotychczasowa praktyka zostanie uznana za nieważną?
Drugie pytanie czy jeśli pracuję obecnie na pół etatu a od nowego roku na pełen etat to czy jeśli przy składaniu dokumentów po praktyce pokażę tą umowę na pełen etat to czy praktyka zostanie potraktowana jako pełnowymiarowa, dzięki czemu wystarczy mi 1,5 roku praktyki?

Aktualnie praktyki nie trzeba nigdzie zgłaszać. Natomiast opiekun powinien być czynnym członkiem PIIB przez cały okres praktyki kandydata. Tak więc w naszym interesie jest się tym zainteresować. Jeżeli ma opłacone składki i jest członkiem PIIB to zaświadczenie nie jest problemem. Jeżeli nie to niestety nic się wstecz nie da załatwić i praktyka nie zostanie zaliczona. To czy opiekun jest członkiem PIIB w danej chwili można sprawdzić poprzez aplikację https://uprawnieniabudowlane.pl/aplikacja-sprawdz-uprawnienia-budowlane-na-android/
lub też bezpośrednio na stronie PIIB.
Pół etatu to pół praktyki, w takim wypadku należy ją dwukrotnie wydłużyć.

Witam, mam pytanie czy nadal obowiązują te przepisy, że liczy się dzień na budowie. Nieistotne, czy jest to godzina, 5 czy 12 godzin?

Aktualnie bezpieczniej jest przyjmować założenie, iż jeden dzień to 8 godzin. Gdyż to wynika z prawa pracy i ciężko z tym polemizować. W opisywanym przypadku powyżej tak interpretowały wtedy komisji ale oficjalnego stanowiska PIIB niestety nie ma.

Hej.
Czy w przypadku kiedy w środku tygodnia występuje święto (wtedy tydzień będzie miał tylko 4 dni pracy) praktyka wykonana w tym tygodniu nie będzie w ogóle brana pod uwagę w rozliczaniu praktyki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *