Kategorie
Uprawnienia architektoniczne Wymagania

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zawiera zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.  Został zatwierdzony zgodnie z uchwałą nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r i uwzględnia zmiany zgodnie z:

 • Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów nr O-42-IV-2014 z dnia 21 października 2014 r.
 • Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów nr O-05-IV-2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
 • Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów nr O-09-IV-2015 z dnia 10 marca 2015
 • Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów nr O-42-IV-2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
 • Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów nr O-56-IV-2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
 • Uchwałą nr O-51-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 • Uchwała nr O-026-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-038-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r., ze zm.

Przez uprawnienia w specjalności architektonicznej rozumie się uprawnienia w następujących rodzajach i zakresie:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP – tekst jednolity

Pobierz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *