Na odbywającym się 6 września 2017 roku posiedzeniu Krajowej Rady PIIB przyjęto nowy regulamin dotyczący postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Przypomnijmy, iż regulamin szczegółowo określa kwestie związane m.in z :

 • kwalifikacją wykształcenia oraz praktyki zawodowej odpowiednich dla danej specjalności i rodzaju uprawnień
 • wymaganiami formalnymi oraz dokumentami jakie należy przedstawić wraz z wnioskiem
 • zasadami przeprowadzania egzaminów (pisemnego i ustnego) na uprawnienia budowlane
 • zasadami wydawania decyzji w sprawie uprawnień budowlanych oraz postępowania odwoławczego
 • wynagradzaniem członków komisji za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

W załącznikach do regulaminu zawarto także aktualny wzory najważniejszych dokumentów wymaganych w procesie kwalifikacyjnym.

Obecny regulamin nie zawiera istotnych zmian w stosunku do poprzedniego, zmiany głównie mają charakter „kosmetyczny”.

 

Aktualna treść regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

POBIERZ REGULAMIN

9 KOMENTARZE

 1. Pracuje w firmie elektrycznej na kierowniczym stanowisku od 4 lat, posiadam wyzsze wykształecenie (elektrotechnika). Firma ta znajduje się na terenie dużego zakładu przemysłowego dla których świadczymy usługi. W wykonywanych przez mnie robotach/moderniazacjach zazwyczaj nie jest wymagana osoba kierująca z uprawnieniami budowlanymi, a jeżeli już, to moj współpracownik podpisuje dziennik budowy (technik-uprawniania z lat 80tych). Z racji że uprawnienia te mają wpis „o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych” oraz „budownictwie osób fizycznych” taka osoba z moich informacji nie może być opiekunem praktyk.
  Chciałbym zaliczyć do „praktyk zawodowych” roboty/modernizacje które nadzorowałem i złożyć oświadczenia podpisane przez projektantów tychże modernizacji, którzy posiadają pełne uprawnienia bez ograniczeń również w wykonastwie, a jako projektanci mają nadzór autorki swoich projektów.
  Jaka jest szansa, że taka forma zaliczenia praktyki byłaby zaakceptowana przez komisje weryfikacyjną?

 2. Czy zmienił się czas praktyki zawodowej? Czy dla osób starających się o pełne uprawnienia do kierowania oraz projektowania dalej jest 1 rok praktyki w biurze i 1,5 roku na budowie?

 3. Przeszukując portal w poszukiwaniu informacji odnośnie nierespektowania przez Izbę dyplomu magister elektrotechniki z wydziału elektrycznego Politechniki Częstochowskiej natrafiłem tylko na jedną wzmiankę na ten temat i to nie bezpośrednio. Uważam że warto było by gdzieś jasno o tym problemie napisać i uchronić wielu ludzi przed niepotrzebnym rozczarowaniem i kosztami związanymi z robieniem dyplomu w Częstochowie.
  Jeśli ktoś myśli o uprawnieniach elektrycznych w zakresie nieograniczonym przed przystąpieniem do studiowania i poniesieniem kosztów powinien sprawdzić jaki dyplom otrzyma tzn. czy będzie jasno napisane magister inżynier elektrotechniki inaczej Izba odrzuci taką aplikację.

   • Na chwilę obecną absolwenci wydziału elektrycznego Politechniki Częstochowskiej otrzymują dyplom magister elektrotechniki i tu jest problem a nie w siatce godzin, zakresie przedmiotów czy punktach ECTS.
    Tytuł ten nie jest tytułem technicznym i jako taki nie jest uznawany przez Izbę jako kierunek wymagany do uzyskania uprawnień budowlanych. Są to studia drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika
    ( teoretycznie wszystko pasuje) ale z jakiegoś powodu uczelnia nie może nadać tytułu technicznego tzn. magister inżynier elektrotechniki.
    Rozumiem że kwalifikacja na podstawie przedmiotów wyszczególnionych w suplemencie ułatwi proces kwalifikacji w przypadku dyplomów z tytułami technicznymi, w tym jednak przypadku brak mgr inż. będzie znów przeszkodą nie do przejścia.

  • Służy do dokumentowania praktyki sprzed 1995 roku:

   3. Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Przykładowy wzór zaświadczenia, zawierający informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej, stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here