Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa za granicą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dopuszcza możliwość odbywania praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych poza granicami kraju. Dokumentowanie takiej praktyki różni się nieco pod względem formalnym od standardowej praktyki odbywanej na terenie Polski.

Dokumentowanie zagranicznej praktyki zawodowej

Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki za granicą zawiera:

  • wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora;
  • potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych z określeniem charakteru wykonywanych czynności;
  • ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.

Przykładowy wzór zaświadczenia – język polski

Pobierz

Przykładowy wzór zaświadczenia praktyki – po angielsku

Wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej w języku angielskim.

Pobierz

Gdy brak uprawnień budowlanych w danym kraju

W przypadku nieobowiązywania uprawnień budowlanych w danym kraju, niektóre izby ( np. Opolska OIIB ) także dopuszczają potwierdzenie praktyki. Należy w takim wypadku dostarczyć przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, dyplom potwierdzający wykształcenie upoważniające do nadzorowania praktyki potwierdzającego oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej. W innych izbach okręgowych to rozwiązanie także może okazać się skuteczne.

Tłumaczenie dokumentów kwalifikacyjnych

Ze względu na fakt, iż postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych prowadzone jest w języku polskim, istnieje konieczność przetłumaczenia wszystkich składanych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

20 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa za granicą”

Dzień dobry,

Czy rozpoczynając i kończąc studia budowlane za granicą, w tym przypadku w Rumunii, zdobyty tam tytuł będzie respektowany w kontekście zdobywania później uprawnień w Polsce czy będzie to problem?

Sprawa niestety jest skomplikowana w tym wypadku. Wszystko zależy od tego czy zagraniczny kierunek odpowiada kierunkowi w Polsce wymaganemu do zdobycia określonych uprawnień budowlanych. Niestety zwykle są różnice większe lub mniejsze i wówczas takie wykształcenie może zostać dopuszczone w wyniku indywidualnej decyzji komisji kwalifikacyjnej. Natomiast to dopiero po złożeniu dokumentów kwalifikacyjnych .. czyli tak naprawdę po ukończeniu studiów.

Studiuje budownictwo ze specjalnością konstrukcyjną za granicą. Czy dyplom z uczelni zagranicznej będzie rozpatrywany przez izbę tak samo jak dyplom uczelni polskiej?

Będzie potrzeba prawdopodobnie przejść procedurę nostryfikacji dyplomu przed ubieganiem się o uprawnienia budowlane.

Dzień dobry,
Mam pytanie, pracuje od 7 lat (zaraz po skończeniu studiów II stopnia) w Niemieckiej firmie drogowej na stanowisku Kierownika Budowy (w niemczech nie ma uprawnień i nikt ich nie posiada) i chciałbym starać się o uprawnienia drogowe w dolnośląskiej izbie bud. Mógłby mi ktoś pokrótce opisać jakie kroki trzeba wykonać żeby móc przystąpić do egzaminu. Z góry dziekuje i pozdrawiam

Dzień dobry, mam pytanie: czy mogła by osoba obcokrajowiec, z prawom mieszkania w Polsce, z nostryfikowanem dyplomem ta dużym doświadczeniem pracy inżynierem budowlanym poza Polska potwierdzać zagraniczne doświadczenia w Polsce i złożyć wniosek o egzamin licencyjny? Dziękuje bardzo za odpowiedz.

Jeżeli mowa o polskich uprawnieniach budowlanych to taka osoba, czyli kierownik praktyki powinna też je posiadać w odpowiedniej specjalności by mogła kierować praktyką zawodową.

Dzien dobry
Pracuje w niemieckiej firmie budowlanej jako kierownik budowy, ale nie posiadam uprawien bo mi nie sa tu potrzebne , ale mam pytanie.
Jest kolega ktory pracuje w ten samej firmie, czy on moze mi potwierdzic te praktyke? Posiada on Polskie uprawienia budowalne .

Nie możesz być kierownikiem budowy bez uprawnień budowlanych, chyba że to tytuł jedynie grzecznościowy. Jeżeli kolega posiada odpowiednie uprawnienia to jak najbardziej.

Pracuję w firmie w Katarze. Posiadam tamtejsze uprawienia budowlane. Czy takie zaświadczenie ma być dostarczone w oryginale po arabsku i przetłumaczone na polski ?

Dalej – jak rozumieć ten fragment: Należy w takim wypadku dostarczyć przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, dyplom potwierdzający wykształcenie upoważniające do nadzorowania praktyki potwierdzającego oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej. W innych izbach okręgowych to rozwiązanie także może okazać się skuteczne.

Oznacza to, że mam przetłumaczyć dyplom osoby, która podpisała się na moim zaświadczeniu ?

Coś jeszcze powinienem przygotować ?

W przypadku nieobowiązywania uprawnień budowlanych w danym kraju, niektóre izby ( np. Opolska OIIB ) także dopuszczają potwierdzenie praktyki. Należy w takim wypadku dostarczyć przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, dyplom potwierdzający wykształcenie upoważniające do nadzorowania praktyki potwierdzającego zaświadczenie.

Nie rozumiem. To chodzi o dyplomie z uczelni?

Witam

pracuje w Anglii na budowie, czy Dyrektor Projektu BEZ DYPLOMU, czlonek CITB moze poswiadczyc moje praktyki? Tutaj zeby kierowac robotami nie trzeba miec ani dyplomu wspomnianego powyzej ani uprawnien. A jesli dyplom to czy Project Management jest uznawanym dyplomem?

Project Management można potraktować jako kierownika jednostki organizacyjnej, natomiast wg przepisów potrzeba także kierownika praktyki, który posiada uprawnienia odpowiadające swym zakresem polskim uprawnieniom.

A w jaki sposób to można stwierdzić ? Że uprawnienia tej osoby odpowiadają swym zakresem polskim uprawieniom ?

Niestety kandydat może jedynie wstępnie to zweryfikować, ostateczną weryfikacje przeprowadza Izba Inżynierów po złożeniu dokumentów – co oczywiście wiąże się z opłatami.

Witam

Czy praktyka zawodowa odbyta przed otrzymaniem dyplomu inzyniera ( ale po absolutorium) jest brana pod uwage ?

Mam pytanie,

Z zalaczonego wzoru wynika ze praktyke moze poswiadczyc osoba ktora posiada uprawnienia budowlane.
Od 4 lat odbywam praktyke zawodowa na budowie we Francuzkiej firmie na terenie francji a wtym kraju nie ma czegos takiego jak uprawnienia budowlane, kto wiec moze mi powiadczyc praktyke? Z gory dziekuje za odpowiedz.

Jest to przecież wyjaśnione w artykule:

W przypadku nieobowiązywania uprawnień budowlanych w danym kraju, niektóre izby ( np. Opolska OIIB ) także dopuszczają potwierdzenie praktyki. Należy w takim wypadku dostarczyć przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, dyplom potwierdzający wykształcenie upoważniające do nadzorowania praktyki potwierdzającego zaświadczenie.

Pracuję w polskiej firmie, która prowadzi budowy za granicą oraz projektuje w Polsce ale budowy znajdują się za granicą. Też miałem dylemat czy izba zaliczy mi tę praktykę. Pytałem w kilku izbach oraz w Warszawie i odpowiedzi były różne (głównie chodziło mi o to że firma jest Polska i kierownik jest z tej firmy). Skończyło się w taki sposób że jeśli budowa była za granicą ale byłem pracownikiem polskiej firmy oraz kierownikiem budowy był Polakiem to izba zaliczyła tę praktykę na warunkach budowy w Polsce. Przepisy, które tutaj Państwo zamieszczają dotyczą praktyki za granicą jeśli byłem pracownikiem firmy zagranicznej oraz kierownikiem był obcokrajowiec. W moim przypadku została mi zaliczona praktyka za granicą (budowa oraz projektowanie obiektów, które były wykonane za granicą i nie obejmowały pozwolenia na budowę).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *