Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w zarządzie dróg i kolei

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych u zarządcy drogi lub infrastruktury kolejowej. Jaki zakres prac może zostać zaliczony? Kto może kierować praktyką i jak ją dokumentować?

Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa za granicą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dopuszcza możliwość odbywania praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych poza granicami kraju. Dokumentowanie takiej praktyki różni się nieco pod względem…

Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych przy projektowaniu oraz budowie obiektów usytuowanych za terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podległych MON, ministrowi d/s wewnętrznych lub szefowi ABW.…

Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w organach nadzoru budowlanego ( np. PINB, WINB ). Ustawodawca zastrzega przy tym, iż dwa lata takiej praktyki jest…

Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w nadzorze inwestorskim

Czy inspektor nadzoru inwestorskiego może potwierdzać praktykę zawodową do uprawnień budowlanych zdobywanych w PIIB? Wiele wątpliwości wśród czytelników budzi kwestia odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor na budowie pełniąc…

Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w spółdzielni mieszkaniowej

W pytaniach oraz komentarzach często pojawia się temat odbywania praktyki zawodowej w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych. Organizacje te w celu realizacji obowiązku utrzymania obiektów budowlanych zatrudniają lub współpracują z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane. Młodzi…