Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w nadzorze inwestorskim

Czy inspektor nadzoru inwestorskiego może potwierdzać praktykę zawodową do uprawnień budowlanych zdobywanych w PIIB?

Wiele wątpliwości wśród czytelników budzi kwestia odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor na budowie pełniąc samodzielną funkcję techniczną, posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest czynnym członkiem samorządu zawodowego. Spełnia więc wszystkie warunki postawione w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stawiane opiekunowi praktyki zawodowej. Dlaczego więc opiekunem praktyki być nie może.

Zgodnie z art. 14.4 ustawy Prawo Budowlane praktyka zawodowa powinna polegać na pełnieniu przez praktykanta funkcji technicznej na budowie.

Odwołując się do definicji budowy zawartej w art. 3 PB należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Do robót budowlanych zalicza się także  prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Tak więc praktykant powinien brać czynny udział przy wykonywaniu obiektów budowlanych. Za wykonanie obiektu ( realizację robót budowlanych ) odpowiada natomiast kierownik budowy ( kierownik robót) , a inspektor nadzoru pełni jedynie funkcję kontrolną w imieniu inwestora. Nie bierze on czynnego udziału w pracach budowlanych.

Zakres obowiązków kierownika budowy określony w Prawie Budowlanym jest dużo większy niż inspektora nadzoru, tak więc praktykant pod opieką inspektora nie miałby okazji zgłębić wszystkich zagadnień związanych z kierowaniem budową oraz robotami budowlanymi.

Biorąc pod uwagę powyższe inspektor nadzoru inwestorskiego nie może być opiekunem praktyki zawodowej.

Taką interpretacje przyjmują Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku sygn. akt. IV SA 364/97 stwierdza, iż: „Prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane” oraz wyrok nr VI SA/Wa 935/13 „Warunek ten spełnia tylko funkcja techniczna wymieniona w pkt 2, tj. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową lecz jedynie nadzoruje z ramienia inwestora jego wykonanie”.

Praktyka w IARP – informacja
IARP w przeciwieństwie do PIIB dopuszcza w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień architektonicznch pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie wiadomo natomiast czy każdy zakres obowiązków z takiej praktyki może zostać zaliczony.

Aktualizacja. Wg najnowszej interpretacji IARP także nie uznaje praktyki pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

27 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa w nadzorze inwestorskim”

Pracuję w firmie budującej od podstaw urządzenia sterowania ruchem kolejowym czy praktyka pod nadzorem kierownika budowy pozwala ubiegać się o uprawnienia budowlane . Jestem technikiem sterowania ruchem kolejowym jakie dokumenty mi są potrzebne do zrobienia uprawnień i skąd je można pobrać

Witam. Pracuję w Urzędzie Gminy jako inspektor ds. wod-kan. Chciałbym odbyć praktykę wykonawczą. Mamy teraz zdanie dotyczące przebudowy SUW. Wykonuje to firma zewnętrzna. Czy istnieje taka możliwość i byłaby akceptowana przez komisję abym zatrudnił się u Wykonawcy tego zadania np. na umowę w celu odbycia praktyki budowlanej i wykonywał ją oczywiście po godzinach mojej pracy w formie 4h/dziennie? Czy taka forma byłaby akceptowana?

Odbywanie praktyki w UG bezpośrednio nie będzie możliwe.
Jest to teoretycznie możliwe natomiast zatrudnienie się na dodatkową część etatu i odbywanie praktyki do uprawnień budowlanych tak jak zostało wspomniane. Natomiast z góry żadnej gwarancji zaliczenia takiej praktyki nikt nie udzieli.
W taki wypadku jeżeli osoba odbywająca praktykę pracuje już na cały etat to raczej nie ma sensu wpisywać więcej niż dodatkowo 4 godziny dziennie. Dodatkowo należy to robić z rozwagą, gdyż w dzisiejszych czasach wszystko można sprawdzić.

Pracuję w firmie ciepłowniczej na stanowisku inspektor nadzoru. Zajmuję się inwestycjami oraz remontami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne (sprawdzanie dokumentacji projektowej, dopuszczanie do prac, nadzór nad pracami, odbiory). Rozumiem, że nie mogę tego typu funkcji zaliczyć do praktyki zawodowej, ze względu na charakter bliższy nadzorowi inwestorskiemu? Czy mogą Państwo udzielić podpowiedzi, w jaki sposób próbować ukończyć wymaganą praktykę? Czy mogą to być np. umowy o praktykę/bezpłatny staż z firmami wykonawczymi?
Posiadam wykształcenie II stopnia na odpowiednim kierunku dla specjalności instalacyjnej. Czy okres praktyki jest obliczany wg zasady: 160 h/msc * 18 msc = 3024 h?

W takim wypadku pozostaje standardowa ścieżka czyli wykonywanie obowiązków bezpośrednio na budowie pod nadzorem odpowiedniego kierownika budowy lub robót. Zalicza się praktycznie każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej do takiej praktyki. Kierownik i praktykant nie muszą pracować w tej samej firmie.
praktyka standardowo rozliczana jest w systemie 8h/dziennie 5 dni tydzień oraz 52 tygodnie rok. rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Witam,
od półtora roku pracuję w Nadzorze Inwestorskim na stanowisku Inżynier Budowy (tak mam wpisane w umowie). Czy w takim przypadku obecna praca wlicza mi się w praktykę do uprawnień budowlanych? Czy może pomóc fakt, że mój przełożony poza Inspektoratem, pełni także funkcję kierownika budowy na innej budowie? Czy moim opiekunem może być kierownik budowy z GW, na budowie, której pracuję?
Pozdrawiam

Witam pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, moja funkcja to kierownik wodociągów i kanalizacji. Oczywiście ukończyłem mgr na inżynierii środowiska i chciałbym zrobić uprawnienia. Więc mamy teraz swoją inwestycje jak na przykład budowa odcinka sieci wod-kan która trwa 6 miesięcy, był przetarg i wykonuje to firma zewnętrzna. Jest tam kierownik budowy z uprawnieniami z którym dogadałem się w sprawie podbicie uprawnień. Czy będzie to akceptowalne przez Izbę jeśli mam stanowisko kierownik wod-kan i mamy swoją inwestycję gdzie ja rzeczywiście doglądam budowy a kierownik z tej firmy podbije mi uprawnienia czy muszę być zatrudniony w tej firmie wykonawczej jako inżynier budowy?

W rozporządzeniu jest mowa jedynie o jednostkach realizujących zadania zarządcy infrastruktury drogowej lub kolejowej więc praktyka bezpośrednio nie może zostać zaliczona. Jedyna droga to naszym zdaniem zatrudnienie/staż/itp w firmie wykonawczej wykonującej prace na budowie. ( choć bezpośrednio u tej nadzorowanej to już pachnie trochę CBA 😉

Jestem zatrudniona na up na pełen etat na stanowisku inżynier budowy u Inwestora (dewelopera), odbywam praktykę pod nadzorem kierownika budowy (pracownika Wykonawcy). Czy to, że nie jestem zatrudniona przez Wykonawcę, tylko u Inwestora będzie przeszkodą w uznaniu praktyki?

To już zależy od konkretnej komisji kwalifikacyjnej. Oficjalnie nie jest to uregulowane, natomiast z doświadczenia w takim przypadku często osoby dodatkowo zatrudniały się u GW jako np. stażyści.

Dzień dobry,

pracuję u inwestora jako „nadzór inwestorski” z dosyć szerokim zakresem obowiązków (wykraczających poza standardowy nadzór inwestorski) opisanych w umowie. Kierownik budowy jest zatrudniony na zasadzie kontraktu na konkretną budowę, nie jest on na stałe zatrudniony u dewelopera. Czy PIIB uzna tego typu praktykę? Czy wymagana byłaby zmiana tytuły stanowiska w umowie na inżynier budowy? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

PIIB dotychczas nie uznawał praktyki w nadzorze inwestorskim, polecam więc zmianę stanowiska.

Pracuję w firmie która zdecydowała się wybudować własną halę produkcyjną.
Wykonawcą jest zupełnie inna firma, która dysponuje własnym Kierownikiem budowy.
Razem z moim Szefem porozumieliśmy się z Wykonawcą (Kierownikiem), że będę pełnił funkcję inżyniera przy budowie firmowej hali.
Z racji, że mam umowę o pracę z Inwestorem, czy potrzebuję zawrzeć jakąś umowę, (porozumienie) z Wykonawcą (Kierownikiem)?
Czy potwierdzenie praktyki przez Kierownika w zupełności wystarczy?

W niektórych izbach wymagane jest przedstawienie umowy na podstawie, której praktyka była odbywana. Więc może być potrzeba dodatkowych wyjaśnień dla komisji, ale nie przekreśla to Pana szans.
Tak naprawdę nie ma dokumentów na podstawie których komisja może ustalić w jakiej firmie pracuje kierownik.

Dzień dobry, chciałabym dopytać o praktykę na budowie. Ubiegam się o uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Jestem zatrudniona w biurze architektonicznym, które sprawuje nadzór autorski nad realizowanym projektem i w ramach swoich obowiązków jeżdżę na budowę, uczestniczę w koordynacji, rozwiązywaniu bieżących problemów i przygotowaniu rysunków zamiennych do projektu. Praktykę na budowie może mi podpisać kierownik budowy , który sam posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Jednak formalnie nie łączy nas żadna zależność (firma w której on pracuje jest generalnym wykonawcą a ja przedstawicielem projektanta). Czy tego typu praktyka na budowie może być zaliczona? Co powinnam wpisać w zbiorczym zestawieniu praktyki pod pozycją 5- forma odbywania praktyki/ pełniona funkcja techniczna? Dla uzupełnienia dodam, że w biurze architektonicznym jestem zatrudniona na pełen etat na umowę o pracę jako asystent architekta. Dziękuję

Przy praktyce wykonawczej na budowie preferowane są stanowiska wymagające stałej obecności i wykonywaniu obowiązków na budowie ( inżynier budowy, majster itp). Stąd też praktyka wykonawcza na stanowisku aystenta projektanta prawdopodobnie nie zostanie uznana.
Odnośnie samego nadzoru autorskiego natomiast z izb docierają sprzeczne informacje. Swego czasu IARP na swej stronie pisał, o możliwości odbycia takiej praktyki wykonawczej , natomiast na stronach regionalnych izb dla odmiany podaje się, iż taka praktyka nie zostanie zaliczona(

Osoba odbywająca praktykę zawodową na budowie może pełnić funkcje np. asystenta kierownika budowy lub inżyniera budowy. Wyjaśnia się ponadto, iż nie może być uznana, jako spełniająca wymogi prawa, praktyka na budowie w formie nadzoru autorskiego oraz praktyka pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego

Jeżeli ktoś pracuje w firmie, która prowadzi usługi komunikacyjne w mieście (tramwaje), ponad to jest inwestorem przy budowie nowych linii tramwajowych i ulic (praca i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego), a zarazem ma swój dział który wykonuje mniejsze remonty, naprawy czy bieżące utrzymanie infrastruktury tramwajowej (praca bezpśrednio przy pracach na budowie)
To czy jest szansa że Izba uzna praktykę w takiej firmie?

Z tego co wynika z opisu to raczej są na to marne szanse gdyż:
1/ PIIB nie uznaje praktyki pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
2/ Bieżące utrzymanie i remonty wydaje się być zbyt małym zakresem by zapoznać się z całą specyfiką pracy dla danych uprawnień

Niestety w PIIB nic się nie zmieniło i interpretacja obowiązuje nadal
przykładowo w artykuł z 2009 z Inżyniera Budownictwa ,,Kto może nadzorować praktykę zawodową na budowie”

oraz kolejna interpretacja z sierpnia 2013 VI SA/Wa 935/13

„Warunek ten spełnia tylko funkcja techniczna wymieniona w pkt 2, tj. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową lecz jedynie nadzoruje z ramienia inwestora jego wykonanie. Organ zaznaczył, że uwaga ta dotyczy w takim samym zakresie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i jego pracowników.”

Regulamin IARP nie obowiązuje zdających uprawnienia budowlane w PIIB. Poza tym wg. tego samego regulaminu, który Pani zacytowała

” Praktyka zawodowa na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części”

Czy praca asystenta inspektora spełnia ten warunek nie wiadomo.

W przypadku IARP niestety nie znamy jak taka interpretacja tego regulaminu ma zastosowanie praktyczne.

Warto w takim razie rozróżniać informację dla kandydatów starających się o uprawnienia w różnych izbach. Mniej czujni mogą zostać wprowadzeni w błąd.

Witam, akurat art.12 pkt 1 podpunkt 4 mówi ,że za samodzielne funkcje w budownictwie uznaje się wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Mówię o prawie aktualnie obowiązującym artykuł z 2009 i interpretacja z 2013 mogą już nie mieć mocy.

Cały czas praca inspektora była uznawana za samodzielną funkcję, ale interpretacja odnosi się do faktu, iż nie bierze on czynnego i bezpośredniego udziału w pracach na budowie.
Zawsze można wykonać tel. do Izby i się przekonać.

Podstawa prawna na jaką powołano się w artykule jest z dnia 5 marca 1999 roku – w ciągu 17 lat na pewno coś się już zmieniło 🙂

Aktualny REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:
Pełnienie funkcji technicznej przy wykonywaniu
robót budowlanych w ramach praktyki zawodowej polega między innymi na wykonywaniu czynności asystenta: kierownika budowy lub kierownika robót architektonicznych, kierownika robót konstrukcyjno
– budowlanych jak również inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *