Kategorie
Wymagania

Kalkulator specjalności uprawnień

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych. Podaj wykształcenie: kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź o jakie uprawnienia budowlane możesz się ubiegać.

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych podaje wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień jakie są możliwe do zdobycia z wybranym wykształceniem. Wybierz ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź jakie uprawnienia budowlane możesz zdobyć.

Kalkulator opracowano na podstawie przepisów artykułu 14 Ustawy Prawo budowlane oraz załączników nr 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sprawdź jakie uprawnienia budowlane możesz zdobyć

Podaj ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź jakie uprawnienia możesz zdobyć oraz ile czasu potrwa Twoja praktyka zawodowa.

Poziom wykształcenia

Dodatkowe informacje

  • Zasady weryfikacji wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych określono w par. 4 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Ukończenie danego stopnia studiów powinno zakończyć się uzyskaniem tytułu inżyniera ( dla studiów I stopnia ) lub magistra inżyniera ( w przypadku studiów II stopnia ).
  • Jeżeli nazwa ukończonego przez Ciebie kierunku studiów nie znajduje się na liście - nie zawsze musi to oznaczać odrzucenia takiego wykształcenia. Komisja kwalifikacyjna ma możliwość porównać zakres przedmiotów ukończonych przez wnioskodawcę z kierunkiem podstawowym dla danej specjalności uprawnień oraz wybrać przedmioty, które stanowią 1/3 programu studiów. Umożliwi to w konsekwencji kwalifikację takiego wykształcenia nawet jeżeli nazwa kierunku jest niezgodna z wymienionymi w rozporządzeniu. Więcej informacji...
  • Ostateczną decyzją o kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej podejmuje okręgowa komisja kwalifikacyjna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez niego dokumentami.

Zobacz również

20 odpowiedzi na “Kalkulator specjalności uprawnień”

W skrócie chodzi mi o to, czy mając uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń będę mógł również projektować mosty?

Dzień dobry, czy jeśli zdobędę uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń to czy bedę też uprawniony do projektowania konstrukcji mostowych czy tylko kubaturowych?

Witam, mam ukończone studium o specjalności projektowanie architektoniczne i posiadam tytuł technik architekt. Jakie mam szanse na zdobycie uprawnień budowlanych, nadmienię, że pracuję w administracji.

Czy jest jakakolwiek różnica dotycząca możliwości zdobywania uprawnień albo długości wymaganej praktyki zawodowej dla studiów niestacjonarnych? Czy jednak liczy się tylko zdobyty tytuł po danym kierunku bez patrzenia czy to studia dzienne czy zaoczne?

Liczy się jedynie zdobyty tytuł, tak więc nie ma znaczenia czy studnia dzienne czy zaoczne.

Dzień dobry,
Posiadam wykształcenie średnie- technik budownictwa chciałbym się starać o uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej. Czy mogę praktykę odbyć u siebie w firmie ogólnobudowlanej budowlanej prowadzonej w formie sp. Z. O. O.?
Pozdrawiam
Kamil

Oczywiście, natomiast kluczowy jest tutaj zakres wykonywanych obowiązków oraz odpowiedni kierownik praktyki zawodowej.

Czy ukończenie kierunku budownictwo (inżynierskie 1 stopnia), a następnie ukończenie kierunku inżynieria środowiska (magisterskie 2 stopnia), pozwala na zdobycie uprawnień dot. kierowania robotami ziemnymi i projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń?

Tak, wg przepisów jest taka możliwość. Natomiast ostatecznie kwalifikuje okręgowa komisja kwalifikacyjna po złożeniu kompletu dokumentów.

Dzień dobry, ukończyłem studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn, czy jeżeli ukończę studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika i automatyka to mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych?

Jest to kierunek odpowiedni więc jest taka możliwość. Warto się jednak wcześniej udać do swojej izby i zapytać czy nie będzie potrzebne uzupełnienie niektórych przedmiotów z I stopnia studiów.

Mam skończone studia prawnicze i tytuł mgr. Co powinienem dalej zrobić żeby ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie? Czy jakieś studia podyplomowe wystarcza?

Nie. Jedynie studia na kierunkach wymienionych w rozporządzeniu i uwidocznione np. w naszym kalkulatorze.

Czy jeśli mam ukończone studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego ( Umiejscowienie kierunku
Dziedzina nauki: inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca: inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo
Dyscyplina: inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo (70%)
inżynieria lądowa (20%)
nauki o bezpieczeństwie (10%) )

to istnieje szansa na uznanie kierunku i możliwość ubiegania się o uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych??

Szansa istnieje natomiast ze względu iż wspomnianego kierunku nie ma na liście, takie wykształcenie może być zaliczone jedynie na podstawie indywidualnej oceny komisji. Z tym niestety jest duża loteria. Najprościej udać się na dyżur członka OKK i bezpośrednio zapytać.

Witam,

Czy jeśli mam skończone dwustopniowe studia architektoniczne, po dorobieniu wyłącznie drugiego stopnia na budownictwie, po odbyciu praktyki oczywiście, mam możliwość zrobienia jakichkolwiek pełnych uprawnień z zakresu budownictwa? Czy tylko w ograniczonym zakresie?

Pozdrawiam
Witold

Tak jest taka możliwość o ubiegania się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Niektóre izby wymagają natomiast zgodności I i II kierunku studiów lub uzupełnienia różnic programowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *