Kategorie
Wymagania

Kalkulator specjalności uprawnień

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych. Podaj wykształcenie: kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź o jakie uprawnienia budowlane możesz się ubiegać.

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych podaje wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień jakie są możliwe do zdobycia z wybranym wykształceniem. Wybierz ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź jakie uprawnienia budowlane możesz zdobyć.

Kalkulator opracowano na podstawie przepisów artykułu 14 Ustawy Prawo budowlane oraz załączników nr 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sprawdź jakie uprawnienia budowlane możesz zdobyć

Podaj ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź jakie uprawnienia możesz zdobyć oraz ile czasu potrwa Twoja praktyka zawodowa.

Poziom wykształcenia

Dodatkowe informacje

  • Zasady weryfikacji wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych określono w par. 4 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Ukończenie danego stopnia studiów powinno zakończyć się uzyskaniem tytułu inżyniera ( dla studiów I stopnia ) lub magistra inżyniera ( w przypadku studiów II stopnia ).
  • Jeżeli nazwa ukończonego przez Ciebie kierunku studiów nie znajduje się na liście - nie zawsze musi to oznaczać odrzucenia takiego wykształcenia. Komisja kwalifikacyjna ma możliwość porównać zakres przedmiotów ukończonych przez wnioskodawcę z kierunkiem podstawowym dla danej specjalności uprawnień oraz wybrać przedmioty, które stanowią 1/3 programu studiów. Umożliwi to w konsekwencji kwalifikację takiego wykształcenia nawet jeżeli nazwa kierunku jest niezgodna z wymienionymi w rozporządzeniu. Więcej informacji...
  • Ostateczną decyzją o kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej podejmuje okręgowa komisja kwalifikacyjna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez niego dokumentami.

Zobacz również

6 odpowiedzi na “Kalkulator specjalności uprawnień”

Mam skończone studia prawnicze i tytuł mgr. Co powinienem dalej zrobić żeby ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie? Czy jakieś studia podyplomowe wystarcza?

Nie. Jedynie studia na kierunkach wymienionych w rozporządzeniu i uwidocznione np. w naszym kalkulatorze.

Czy jeśli mam ukończone studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego ( Umiejscowienie kierunku
Dziedzina nauki: inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca: inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo
Dyscyplina: inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo (70%)
inżynieria lądowa (20%)
nauki o bezpieczeństwie (10%) )

to istnieje szansa na uznanie kierunku i możliwość ubiegania się o uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych??

Szansa istnieje natomiast ze względu iż wspomnianego kierunku nie ma na liście, takie wykształcenie może być zaliczone jedynie na podstawie indywidualnej oceny komisji. Z tym niestety jest duża loteria. Najprościej udać się na dyżur członka OKK i bezpośrednio zapytać.

Witam,

Czy jeśli mam skończone dwustopniowe studia architektoniczne, po dorobieniu wyłącznie drugiego stopnia na budownictwie, po odbyciu praktyki oczywiście, mam możliwość zrobienia jakichkolwiek pełnych uprawnień z zakresu budownictwa? Czy tylko w ograniczonym zakresie?

Pozdrawiam
Witold

Tak jest taka możliwość o ubiegania się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Niektóre izby wymagają natomiast zgodności I i II kierunku studiów lub uzupełnienia różnic programowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.