Kategorie
Wymagania

Kalkulator specjalności uprawnień

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych. Podaj wykształcenie: kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź o jakie uprawnienia budowlane możesz się ubiegać.

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych podaje wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień jakie są możliwe do zdobycia z wybranym wykształceniem. Wybierz ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź jakie uprawnienia budowlane możesz zdobyć.

Kalkulator opracowano na podstawie przepisów artykułu 14 Ustawy Prawo budowlane oraz załączników nr 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sprawdź jakie uprawnienia budowlane możesz zdobyć

Podaj ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy i sprawdź jakie uprawnienia możesz zdobyć oraz ile czasu potrwa Twoja praktyka zawodowa.

Poziom wykształcenia

Dodatkowe informacje

  • Zasady weryfikacji wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych określono w par. 4 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Ukończenie danego stopnia studiów powinno zakończyć się uzyskaniem tytułu inżyniera ( dla studiów I stopnia ) lub magistra inżyniera ( w przypadku studiów II stopnia ).
  • Jeżeli nazwa ukończonego przez Ciebie kierunku studiów nie znajduje się na liście - nie zawsze musi to oznaczać odrzucenia takiego wykształcenia. Komisja kwalifikacyjna ma możliwość porównać zakres przedmiotów ukończonych przez wnioskodawcę z kierunkiem podstawowym dla danej specjalności uprawnień oraz wybrać przedmioty, które stanowią 1/3 programu studiów. Umożliwi to w konsekwencji kwalifikację takiego wykształcenia nawet jeżeli nazwa kierunku jest niezgodna z wymienionymi w rozporządzeniu. Więcej informacji...
  • Ostateczną decyzją o kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej podejmuje okręgowa komisja kwalifikacyjna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez niego dokumentami.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.