Osoby zastanawiające się nad wyborem kierunku studiów często zastanawiają się, którą uczelnie wybrać, by jak najlepiej przygotować się do późniejszego wykonywania zawodu. Decyzja ta jest także niezwykle ważna w kontekście ubiegania się o uprawnienia budowlane, gdyż kwestia wymaganego wykształcenia jest określona w przepisach i rygorystycznie przestrzegana.

Warto więc przynajmniej częściowo zwracać uwagę na rankingi uczelni technicznych w poszczególnych branżach. Jednym z najbardziej uznawanych i najstarszych rankingów jest zestawienie kierunków technicznych przygotowywane przez miesięcznik Perspektywy.

Zestawienia uczelni przygotowane zostały w oparciu o kilkanaście wskaźników m.in.: prestiż uczelni, potencjał akademicki i dydaktyczny, efektywność naukową oraz innowacyjność.

W rankingu uwzględniono tylko te uczelnie, które dają studentom możliwość kształcenia na studiach jednolitych magisterskich lub dwustopniowych inżynierskich i magisterskich.

Ranking uczelni na kierunkach technicznych

Budownictwo

Najlepsze uczelnie w 2019 roku kształcące na kierunku budownictwo.

1Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
1100.0
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
596.8
3Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
293.6
4Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
389.9
5Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
885.2
6=Politechnika Śląska
Wydział Budownictwa
481.0
6=Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
1080.8
8Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
678.1
9Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
1176.2
10Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
975.6
11Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
774.0
12Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
1471.0
13Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
2170.4
14=Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
1866.9
14=Politechnika Częstochowska
Wydział Budownictwa
1366.4
16Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
1265.7
17=Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Architektury
1664.8
17=Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska
1964.6
19Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
1763.7
20Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
1562.8
21*Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
2360.9
21Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
2259.3
22Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2056.7

 

Architektura

Najlepsze uczelnie do studiowania na kierunku architektura.

2019
Nazwa uczelni
Wydział
2018
WSK
1*Politechnika Warszawska
Wydział Architektury
1100.0
1Politechnika Wrocławska
Wydział Architektury
396.0
2Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
288.9
3Politechnika Śląska
Wydział Architektury
482.3
4Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
579.5
5Politechnika Poznańska
Wydział Architektury
578.4
6*Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
676.3
7Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
1071.0
8Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
870.1
9Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
961.1
10Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Architektury
1160.5
11Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
1257.5
12Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
56.1
13Politechnika Białostocka
Wydział Architektury
1354.5

 

Inżynieria środowiska

Najlepsze uczelnie w 2019 roku kształcące na kierunki inżynieria środowiska.

2019
Nazwa uczelni
Wydział
2018
WSK
1Politechnika Warszawska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
3100.0
2Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
193.5
3Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
590.2
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
289.3
5Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
987.6
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
486.9
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
786.1
8Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
583.5
9Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
1082.6
10Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
1879.0
11Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
876.1
12=Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2171.6
12=Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
1171.6
14Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2069.1
15Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska
1266.7
16Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
2361.7
17Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
1660.6
18Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
2559.3
19=Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
1758.5
19=Politechnika Świętokrzyska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
2258.1
19=Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
1958.0
22Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
2750.6
23Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2648.7

 

Energetyka

Zestawienie najlepszych uczelni w 2019 roku wg kierunku elektrotechnika

2019
Nazwa uczelni
Wydział
2018
WSK
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
1100.0
2Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
289.8
3Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
481.1
4Politechnika Śląska
Wydział Elektryczny
375.5
5=Politechnika Wrocławska
Wydział Elektryczny
573.6
5=Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
1073.6
7Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
1270.0
8Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
666.5
9Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
765.8
10Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
1165.2
11Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
862.8
12Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
1361.2
13Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Elektryczny
1459.1
14Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
1550.8

źródło: Perspektywy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here