Kategorie
Egzamin Statystyki

Zdawalność i statystyki sesji Wiosna 2019

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała statystyki dotyczące wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w 2019 roku.

Podczas XXXIII sesji egzaminacyjnej do egzaminu testowego przystąpiło 3977 inżynierów, natomiast w części ustnej udział wzięło 4158 zdających ( wliczając osoby ponownie przystępujące w ramach egzaminu poprawkowego ).

Ogólna łączna zdawalność egzaminu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów w sesji wiosennej 2019 wyniosła niewiele ponad 81% więc nie odbiegała od ostatnio utrzymującego się wyniku.

Najwięcej nowych uprawnień budowlanych uzyskano tradycyjne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1568), oraz instalacyjnej sanitarnej (558) i instalacyjnej elektrycznej (412). Pod względem liczebności kolejne miejsca zajęły: specjalność inżynieryjna drogowa (365), inżynieryjna mostowa (139), inżynieryjna kolejowa KOB (73), inżynieryjna kolejowa SRK (23), inżynieryjna hydrotechniczna (34) oraz instalacyjna telekomunikacyjna (43). W specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej grono nowych członków nie powiększyło się.

Analizując liczebność nowych uprawnień w oparciu przynależność do izb, najwięcej nowych członków przybyło tradycyjnie w izbie Mazowieckiej – 502, następnie Małopolskiej – 326 oraz Śląskiej – 314. Na kolejnych miejscach znalazły się izba Dolnośląska z 260 decyzjami o nadaniu uprawnień oraz Wielkopolska z 252 decyzjami.

Przypomnijmy, iż uprawnienia budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB w oparciu o regulacje prawne. Co roku przeprowadzane są 2 sesje egzaminacyjne wiosenna i jesienna podczas których kandydaci spełniający wymagania formalne mają szanse uzyskać nowe uprawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *