Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia sanitarne do kierowania – małopolska – wiosna 2019

Uprawnienia budowlane w małopolskiej IIB w branży inżynieria sanitarna do kierowania robotami bez ograniczeń. Sesja WIOSNA 2019

1)Prawa kierownika budowy.
2)Jakie warunki powinno spełniać stałę stanowisko spawalnicze.
3)Czynności przed zasypaniem sieci ciepłowniczej preizolowanej
4)Gdzie kończy się instalacja kanalizacyjna (chodziło o wewnętrzną)
5)Opisać sposób montażu kanalizacji wewnętrznej (piony, poziomy, spadki).
6)Opisać sposób montażu wodociągu z żeliwa sferoidalnego DN250 i opisać w jaki sposób zabezpiecza się sieć przed uderzeniem hydraulicznym.
7)Jakie powinny być oznaczenia na wentylatorze wentylacji mechanicznej. CO należy porównać z dokumentacją projektową.
8)Warunki wykonania gazociągu przecinającego ciek wodny. Podać jakie dokumenty są wymagane do realizacji. Dołączyć szkic.

MOIIB, uprawnienia z branży sanitarnej do projektowania bez ograniczeń, WIOSNA 2019
1) Co moze projektant w trakcie realizacji budowy (budynku)?
2) Sposoby zagospodarowania wod opadowych na terenie.
3) Co to jest rekuperator, na jakie parametry dobieramy dla domu jednorodzinnego.
4) Obliczenia srednicy wewnetrznej zaworu bezpieczenstwa instalacji wodnej ogrzewania kotlem olejowym.
5) Jakie szkolenia powinien przejsc pracownik na stanowisku innym niz robocze(jakos tak) i jak czesto.
6) Co wchodzi w sklad sieci gazowej , urzadzenia, scharakteryzuj urzadzenia.
7) Cos w stylu – rurociag wodociagowy z zeliwa Dn150(albo cos takiego), zaprojektuj odejscie zasilania hydrantu z PE 110 (chyba) . Opisz/scharakteryzuj albo cos w tym stylu, powiedziec o rurach wielowarstwowych PE.
8) Na jakie parametry dobieramy sie kociol gazowy w instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

MOIIB, uprawnienia z branży sanitarnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń, WIOSNA 2019
1)Co powinien zrobić kierownik budowy w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej?
2)Wymienić pięć podstawowych zasad bhp przy zagospodarowaniu budowy.
3)Rozmieszczenie zaworów hydrantowych DN52 w budynkach wysokich i wysokościowych.
4)Czym jest wydmuchowy zawór upustowy i czy można go stosować w punktach gazowych?
5)Wymagania dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach opieki zdrowotnej.
6) Strumień powietrza dla osób palących i niepalących w budynkach wentylowanych i klimatyzowanych.
7)Metody łączenia rur z PE sieci gazowych.
8)Dobór kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla domu 150m2.
9)Regulatory przepływu w kanalizacji, wymienić rodzaje i opisać.
10)Wymienić kolejne kroki badania szczelności instalacji wentylacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *