Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne projektowe pomorska PIIB 2019

Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej projektowe bez ograniczeń – izba pomorska wiosna 2019. Uprawnienia zdawałam w izbie pomorskiej na projektowe. o 12.00 zostaliśmy wpuszczeni na pierwszą salę, gdzie z koperty przygotowanej specjalnie dla nas losowaliśmy…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia sanitarne do kierowania – małopolska – wiosna 2019

Uprawnienia budowlane w małopolskiej IIB w branży inżynieria sanitarna do kierowania robotami bez ograniczeń. Sesja WIOSNA 2019 1)Prawa kierownika budowy. 2)Jakie warunki powinno spełniać stałę stanowisko spawalnicze. 3)Czynności przed zasypaniem sieci ciepłowniczej preizolowanej 4)Gdzie kończy…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne wykonawcze mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego – Sesja Wiosna 2018, Izba Mazowiecka, IS bez ograniczeń: 1. W jakim celu przeprowadza się przeglądy robocze budynku? 2. Kto prowadzi Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane? 3. Jakie są podstawowe…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia opolska sanitarne wykonawcze

Moje pytania na ustnym egzaminie na uprawnienia budowlane – Izba opolska uprawnienia wykonawcze IS bez ograniczeń Egzamin pisemny Czytanie ustaw + program w zupełności wystarcza. Nie polecam uczenia się tylko samego programu ponieważ i tak…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń Dolnośląska Izba

Pytania z egzaminu ustnego 1. W jakich pomieszczeniach stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej jest zabronione 2. Omówić zadania organów nadzoru budowlanego 4. Omówić jak oblicza się pojemność całkowitą naczynia wzbiorczego przeponowego 3. Omówić zasady rozmieszczania hydrantów…