Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia budowlane w specjalności Architektonicznej Wrocław 2018

Egzamin pisemny w dobrej atmosferze, zdało ok 56 z 60 zdających , egzamin ustny trwał 3 dni- w piątek z ok 19 zdało 16. – osoby które nie zdały były to pierwsze 3 osoby które…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń Dolnośląska Izba

Pytania z egzaminu ustnego 1. W jakich pomieszczeniach stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej jest zabronione 2. Omówić zadania organów nadzoru budowlanego 4. Omówić jak oblicza się pojemność całkowitą naczynia wzbiorczego przeponowego 3. Omówić zasady rozmieszczania hydrantów…