Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne projektowe pomorska PIIB 2019

Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej projektowe bez ograniczeń – izba pomorska wiosna 2019. Uprawnienia zdawałam w izbie pomorskiej na projektowe. o 12.00 zostaliśmy wpuszczeni na pierwszą salę, gdzie z koperty przygotowanej specjalnie dla nas losowaliśmy…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia sanitarne do kierowania – małopolska – wiosna 2019

Uprawnienia budowlane w małopolskiej IIB w branży inżynieria sanitarna do kierowania robotami bez ograniczeń. Sesja WIOSNA 2019 1)Prawa kierownika budowy. 2)Jakie warunki powinno spełniać stałę stanowisko spawalnicze. 3)Czynności przed zasypaniem sieci ciepłowniczej preizolowanej 4)Gdzie kończy…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Wielkopolska konstrukcyjne wykonawcze b.o.

Witam. Wielkopolska Izba specjalność K-B wykonawcze w pełnym zakresie. Dużo pomógł mi ten portal i forum, więc oddaję, jak potrafię. Masz 25 min na sporządzenie notatki wg materiałów własnych, ale norm, rozporządzeń, a nie innych…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Lubelska projektowe konstrukcyjne

Parę zestawów pytań na egzamin ustny z Lubelskiej OIIB: PROJEKTOWE uzupełnienie 1. Zakres audytu energetycznego. 2. Kiedy warunki przyczepności betonu do stali uznajemy za dobre? 3. Czym jest katastrofa budowlana? 4. Ugięcie belek i płyt…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Pomorska konstrukcyjne wykonawcze

Egzamin ustny  na uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń, Kujawsko-Pomorska Izba, jesień 2017 Pisemny – żeby zdać wystarczy nauka z programem. Ustny – zdany, ucząc się przerabiałem pytania z komentarzy z tej strony i zaznaczałem…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Mazowiecka konstrukcyjne rozszerzenie projektowe

Egzamin ustny w PIIB Mazowiecka Izba – konstrukcyjno-budowlane, projektowe bez ogr., rozszerzenie (miałem już wykonawcze) Pisemny: Moim zdaniem dosyć trudny, pytań z programu było ok. 35-37/60. Program egzaminu dla rozszerzających jest trochę okrojony, w sensie…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Wielkopolska konstrukcyjne wykonawcze

Pytania z egzaminu ustnego w izbie okręgowej PIIB: Wielkopolska Izba specjalność K-B wykonawcze w pełnym zakresie. Dużo pomógł mi ten portal i forum, więc oddaję, jak potrafię. Masz 25 min na sporządzenie notatki wg materiałów…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjno budowlane wykonawcze izba małopolska

Pytania z egzaminu ustnego w MOIIB konstrukcyjno budowlane wykonawcze Forum bardzo pomocne. Dziękuję ze swojej strony za dzielenie się wspomnieniami. Kurs przygotowawczy bardzo pomocny pod kątem przykładów z życia, rozjaśnia teoretyczne definicje i zagadnienia. Warto…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Mazowiecka konstrukcyjno-budowlane projektowe i wykonawcze

Pytania z egzaminu ustnego w PIIB: Izba Mazowiecka 2017 uprawnienia Proj-wyk : Zdałem bez kursu, program wystarczy do zaliczenia, ale żeby mieć spokojną głowę warto powertować ustawy, i tak przyda się ich znajomość na ustnym…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjne wykonawcze warmińsko mazurska izba

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w: Izba Warmińsko-Mazurska K.B. wykonawcze bez ograniczeń sesja: Jesień 2017 Pisemny: Program +Ujednolicone przepisy prawa budowlanego Ustny: Wiedza z praktyki budowlanej+ Poradnik Majstra Budowy + Podstawowa znajomość obowiązujących norm, ustaw,…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia konstrukcyjne wykonawcze izba mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego izba Mazowiecka, KB Wykonawcze B.O. czerwiec 2018 1. Istotne odstępstwo od projektu budowlanego (dodatkowe pytanie czy są jakieś dopuszczalne odchyłki od wymiarów, komisja sama dopowiedziała że 2% na odpowiedź że są)…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne wykonawcze mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego – Sesja Wiosna 2018, Izba Mazowiecka, IS bez ograniczeń: 1. W jakim celu przeprowadza się przeglądy robocze budynku? 2. Kto prowadzi Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane? 3. Jakie są podstawowe…