Kategorie
Pytania egzamin ustny

Mazowiecka konstrukcyjno-budowlane projektowe i wykonawcze

Pytania z egzaminu ustnego w PIIB: Izba Mazowiecka 2017 uprawnienia Proj-wyk : Zdałem bez kursu, program wystarczy do zaliczenia, ale żeby mieć spokojną głowę warto powertować ustawy, i tak przyda się ich znajomość na ustnym…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia konstrukcyjne wykonawcze izba mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego izba Mazowiecka, KB Wykonawcze B.O. czerwiec 2018 1. Istotne odstępstwo od projektu budowlanego (dodatkowe pytanie czy są jakieś dopuszczalne odchyłki od wymiarów, komisja sama dopowiedziała że 2% na odpowiedź że są)…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne wykonawcze mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego – Sesja Wiosna 2018, Izba Mazowiecka, IS bez ograniczeń: 1. W jakim celu przeprowadza się przeglądy robocze budynku? 2. Kto prowadzi Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane? 3. Jakie są podstawowe…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjno budowlane izba mazowiecka projektowe oraz wykonawcze

Witam, Pytania z ustnego izba Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Sesja jesień 2017 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Moje pytania na ustnym: 1. Co powinien zawierać projekt budowlany (chodziło o…