Kategorie
Pytania egzamin ustny

Mazowiecka konstrukcyjno-budowlane projektowe i wykonawcze

Pytania z egzaminu ustnego w PIIB: Izba Mazowiecka 2017 uprawnienia Proj-wyk :

Zdałem bez kursu, program wystarczy do zaliczenia, ale żeby mieć spokojną głowę warto powertować ustawy, i tak przyda się ich znajomość na ustnym (i w życiu w sumie). Ustny zależy trochę jak się trafi pytania, forum baaaardzo pomocne, nie ma co patrzeć na pytania z innych izb, podstawa jak pisali wszyscy to jakoś ze stresem sobie poradzić, jeśli jesteśmy czegoś pewni a komisja twierdzi inaczej to można wejść w polemikę (dotyczy praktyki bo z przepisów to chyba nikt tu prawnikiem nie jest). Materiały warto mieć swoje
pytania na pisemny z poza programu :
-Tereny zamknięte kto ustanawia
-kto nadaje uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych
– kto prowadzi bazę świadectw energetycznych
– współczynnik przenikania powietrza przez okno (sam koniec WT)
– ostatni wzór z WT str 93 Ep= , i było pytanie że coś tam rośnie to jak zachowuje się ep.
– kto mianuje głównego geodetę kraju
– Kto pełni nadzór nad PKN w zakresie obronności państwa
– Kto jest centralnym organem administracji w sprawach ochrony ppoż.
-Kto prowadzi centralny Zasób Geodezyjny
– Kto nadaje uprawnienia geodezyjne
– Kto mianuje okręgowego inspektora pracy
-Teren górniczy
– Kiedy przedawnia się roszczenie za szkody górniczy,
– Pow. Parku narodowego minimalna
– Dyrektora tegoż parku powołuje kto?
-Park Krajobrazowy zakłada kto
– A Rezerwat przyrody?
– Wysokość przycisku uruchamiającego drzwi ewakuacyjne
– Czy przy pracy na komputerze można mieć lampkę
– Ile przerwy na każdą godzinę pracy na komputerze
– Gdzie podaje się zasięg filara ochronnego dla terenów kopalni
– Wypadek zbiorowy od ilu osób
-Kto sprawdza rusztowanie po silnym wietrze itp.
-Jak anuluje się wpisy w książce obiektu
-Jaką powierzchnie min. Powinien mieć pokój odpoczynku dla kobiet w ciąży i karmiących
-Jak rzeczoznawca (ppoż) uzgadnia projekt (z uwagami bądź bez uwag)
– Jeśli jest kilka klas jakości materiału to którą oznacza się znakiem zgodności z PN
-Do czego zobowiązany jest wykonawca przy usuwaniu azbestu

I tematy na ustny tegoroczny m.in :
Jakie osoby posiadają odpowiedzialność zawodową
Obowiązki geodety na budowie
połączenie przegubowe słupa z ryglem
jak wykonać otwór w stropie gęstożebrowym na windę kuchenną (głównie o bhp chodziło)
Jakie grunty stosujemy do nasypów
Klasyfikacja elementów stalowych do stop fundamentowych (chyba chodzi o zbrojenie?)
Służba bhp od ilu osób w zakładzie pracy i jakie ma obowiązki
Zmiana sposobu użytkowania budynku – jakie dokumenty i komu składamy
Prowadzenie prac rozbiórkowych – BHP
Kontrola jakości betonu na budowie
Czy możliwe pozwolenie na budowie na część budynku np. „stan zero”?
Co to jest istotne odstąpienie od projektu budowlanego?
Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać szyby i maszynownie dźwigów?
Na jakiej mapie sporządza się plan zagospodarowania terenu i co zawiera?
Co to jest mapa zasadnicza?
Pielęgnacja betonu w zimie?
BHP przy robotach rozbiórkowych?
Obciążenia ściany oporowej?
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, co to jest i kto może spełniać?
Belka dwuprzęsłowa wolnopodparta, narysować kierunek naprężeń ścianających, jakie i gdzie dajemy zbrojenie na ścinanie, co zrobić żeby zmniejszyć wartość sił ścinających?
– co to jest samodzielna funkcja w budownictwie i do czego uprawnia
– kto sporządza plan BIOZ i kiedy NIE jest potrzebny
– co podlega ochronie prawem autorskim
– czy podlega ochronie prawem autorskim zlecany innemu projektantowi rysunek konstrukcji ramy stalowej jeżeli jest podpisany przez niego,
– jakie kontrole przeprowadza nadzór budowlany (wymienić z prawa bud.)
– zbieranie obciążeń od wiatru wg. EC dla wież i słupów telekomunikacyjnych
-prace wykonywane w 2 osoby (asekuracja)
-stropodachy wentylowane
Rusztowania i ruchome podesty robocze jakie muszą spełniać warunki
– biała wanna
– sposoby zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych
– narysować szczegół połączania płatwi Z z ryglem IPE
– jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku gdy na budowie są zatrudnieni pracownicy z różnych firm.
– strop filigran
– strop teriva
-dobór cementu do konstrukcji masywnych
-obliczyć siłę wyporu zbiornika 5x10m
-wymienić organy ochrony środowiska
-strona tytułowa dziennika budowy co zawiera
-ile egz. proj. bud. daje się do starostwa i komu zostają później przekazane
-łączniki płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (nie wiem czy płyta z płytą czy płyta do konstrukcji)
-czy można obciążać ścianę o gr 1/2 cegły
-szczegóły połączenia krzyżulców kratownicy z pasem krzyżulec RK pas 1/2 IPE -(trzeba było podobno tak rozrysować żeby zachować osiowość)
-kiedy można rozpocząć budowę
-po jakim czasie jest skuteczne zgłoszenie
-minimalne średnice prętów przy zbrojeniu płyt
-pole zbrojenia rozdzielczego w płytach
-klasy odporności ogniowej konstrukcji
-objaśnić REI 120
-jakie przeglądy budynków i co ile
-czym się różni ścianka szczelna od szczelinowej
-obowiązki kierownika budowy
-technologia wykonania posadzki w garażu
– co to jest strona w postępowaniu
2. Zasada projektowania płyt krzyżowo-zbrojonych.
3. Co to są Eurokody.
4. Ile wynosi długość zakładu prętów zbrojeniowych
5. Na czym polega kontrola w wykonywaniu ścian murowanych.
6. 3 rodzaje ogrodzenia placu budowy.
7. Jak należy projektować i wykonywać budynki i urządzenia z nimi związane. (par 203 warunków technicznych)
8. Czy projektant może się odwołać od decyzji rzeczoznawcy ds. bhp a jak tak to do kogo.
9. Kiedy można zacząć wykonywanie przyłączy i co musi być zawarte we wniosku o wykonanie przyłączy.
1) Ile egzemplarzy projektu budowlanego należy złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę? Kto ile szt otrzymuje?
2) Rodzaje stali stosowanej w budownictwie.
3) Kiedy stosujemy pale fundamentowe?
4) Kiedy właściciel nieruchomości ma prawo żądać wykupienia nieruchomości w przypadku wprowadzania ograniczeń środowiskowych (odp. w ustawie ochrona środowiska w dziale z nieruchomościami par. 130)
5) Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem budowy i masz do wybudowania osiedle składające się z 3 budynków wielorodzinnych. Jak zorganizował byś pracę oraz na jakie brygady podzieliłbyś ludzi?
6) Rodzaje obciążeń. Czym się różnią wartości charakterystyczne od obliczeniowych?
7) W przypadku powołania inspektorów różnych specjalności co musi zrobić inwestor? (powołać koordynatora)
8) Jaka odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy po przekazaniu przez inwestora terenu budowy?
1. Co to Obiekt budowlany
2. Co dołączamy do wniosku o rozbiórkę
3. Jakie wymagania przy lokalizacji zakładów uciążliwych wg ochrony środowiska czy jakoś tak
4. Jak należy prowadzić dziennik budowy
5. Ciężki wypadek przy pracy na czym polega
6. Realizacja stropu terriera
7. Wyjaśnić c30/35 w8
8. Kto orzeka, ze zmiana w realizacji projektu jest istotna. Jaka zmiana jest istotna
9. Okres eksploatacji budowli
10. Zbrojenie ściany oporowej kątowo płytowej
warunki wykonywania połączeń spawanych na budowie oraz sposoby ich oceny
– co to są obiekty małej architektury
– czy można wykonywać remont lub zabezpieczenie uszkodzonych i będących w złym stanie technicznym budowli bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę
– co oznacza ZL1 i ZL2
– kiedy pomieszczania powinny być wyposażone w wentylację awaryjną
– jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne naprowadzające
– sposoby posadowienia na gruntach nośnych
– jakie mogą być skutki przekroczenia SGU.
-Jakie cegły stosujemy na przewody kominowe
-izolacja pionowa i pozioma ścian podziemnych
– Kategorie odporności ogniowej
Powodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *