Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia mostowe izba wielkopolska projektowe i wykonawcze

Poniżej pytania z wielkopolskiej izby ze specjalności inżynieryjnej mostowej (jesień ’18):
1) P+W
– Odsępstwa od PB – czy są możliwe i jeśli tak to kto ich udziela,
– Podpory przy wiaduktach nad liniami kolejowymi – co należy uwzględnić przy ich lokalizacji i kształtowaniu,
– Jak zabezpiecza się stalowe kładki dla pieszych nad liniami kolejowymi zelektryfikowanymi,
– Zawartość projektu budowlanego i wykonawczego,
– Zabezpieczenie placu budowy: przy drogach pulicznych, ciekach wodnych, liniach energetycznych – podać konkretne przykłady,
– Harmonogram betonowań obiektów mostowych wieloprzęsłowych – podać zasady opracowywania,
– Zasady i obliczanie zabezpieczeń wykopów przy czynnych liniach kolejowych,
– Wymagania dotyczące nawierzchni obiektów mostowych,
– Zasady i ogólny harmonogram wykonywania zbrojenia przyczółka,
2) P+W
– Co to jest budowla,
– Sposoby projektowania odwodnienia mostów,
– Sposoby odciążania przyczółków,
– Sposoby kształtowania mostów w dolinie,
– Minimalne klasy betonów stosowane w obiektach mostowych,
– Prowadzenie robót w pobliżu czynnej linii 110kV,
– Zabezpieczenie placu budowy w pobliżu linii energetycznej, drogi oraz rzeki,
– Montaż belek prefabrykowanych sprężonych
3) P
– Obowiązki organów nadzoru architektoniczno-budowlanego,
– Dobór długości mostu ze względu na warunki przepływu,
– Sposoby doboru fundamentowania obiektów mostowych,
– Niekorzystne warunki posadowienia podpór mostowych,
– Prawa i obowiązki projektanta,
– Odwodnienie mostów,
– Informacja BiOZ przy budowie mostu w pobliżu linii 110kV,
– Projekt Zagospodarowania Terenu – co powinien zawierać
Na przygotowanie odpowiedzi było 25 minut + czas oczekiwania na swoją kolej. Ważna uwaga: nie można wnosić swoich materiałów poza kompletem rozporządzeń wydawanych na szkoleniu organizowanym przez izbę. Na miejscu są normy (wg zakresu podanego na stronie PIIB) + komplet rozporządzeń – niestety nie było zakresu dla uprawnień mostowych tzn. było rozporządzenie mostowe ale w okrojonym zakresie….
Co do komisji to jest bardzo dociekliwa, drąży każdy temat, ale jak się pokaże że ma się jakiekolwiek pojęcie na dany temat to (w moim odczuciu) zaliczają odpowiedź.

Życzę wszystkim powodzenia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *