Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia sanitarne do kierowania – małopolska – wiosna 2019

Uprawnienia budowlane w małopolskiej IIB w branży inżynieria sanitarna do kierowania robotami bez ograniczeń. Sesja WIOSNA 2019 1)Prawa kierownika budowy. 2)Jakie warunki powinno spełniać stałę stanowisko spawalnicze. 3)Czynności przed zasypaniem sieci ciepłowniczej preizolowanej 4)Gdzie kończy…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Wielkopolska konstrukcyjne wykonawcze b.o.

Witam. Wielkopolska Izba specjalność K-B wykonawcze w pełnym zakresie. Dużo pomógł mi ten portal i forum, więc oddaję, jak potrafię. Masz 25 min na sporządzenie notatki wg materiałów własnych, ale norm, rozporządzeń, a nie innych…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjno budowlane wykonawcze izba małopolska

Pytania z egzaminu ustnego w MOIIB konstrukcyjno budowlane wykonawcze Forum bardzo pomocne. Dziękuję ze swojej strony za dzielenie się wspomnieniami. Kurs przygotowawczy bardzo pomocny pod kątem przykładów z życia, rozjaśnia teoretyczne definicje i zagadnienia. Warto…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Mazowiecka konstrukcyjno-budowlane projektowe i wykonawcze

Pytania z egzaminu ustnego w PIIB: Izba Mazowiecka 2017 uprawnienia Proj-wyk : Zdałem bez kursu, program wystarczy do zaliczenia, ale żeby mieć spokojną głowę warto powertować ustawy, i tak przyda się ich znajomość na ustnym…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjne wykonawcze warmińsko mazurska izba

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w: Izba Warmińsko-Mazurska K.B. wykonawcze bez ograniczeń sesja: Jesień 2017 Pisemny: Program +Ujednolicone przepisy prawa budowlanego Ustny: Wiedza z praktyki budowlanej+ Poradnik Majstra Budowy + Podstawowa znajomość obowiązujących norm, ustaw,…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia konstrukcyjne wykonawcze izba mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego izba Mazowiecka, KB Wykonawcze B.O. czerwiec 2018 1. Istotne odstępstwo od projektu budowlanego (dodatkowe pytanie czy są jakieś dopuszczalne odchyłki od wymiarów, komisja sama dopowiedziała że 2% na odpowiedź że są)…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne wykonawcze mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego – Sesja Wiosna 2018, Izba Mazowiecka, IS bez ograniczeń: 1. W jakim celu przeprowadza się przeglądy robocze budynku? 2. Kto prowadzi Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane? 3. Jakie są podstawowe…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Małopolska konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń

Pytania z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w PIIB: Małopolska Izba. KB wykonawcze bez ograniczeń. Bez kursu. Pisemny prosty, program bardzo przydatny ale warto przeczytać przynajmniej raz akty prawne by mieć ogólne pojęcie, odpowiemy na…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Uprawnienia opolska sanitarne wykonawcze

Moje pytania na ustnym egzaminie na uprawnienia budowlane – Izba opolska uprawnienia wykonawcze IS bez ograniczeń Egzamin pisemny Czytanie ustaw + program w zupełności wystarcza. Nie polecam uczenia się tylko samego programu ponieważ i tak…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Małopolska konstrukcyjno budowlane wykonawcze

Pytania z egzaminu ustnego na uprawnienia wykonawcze w MOIIB K-B b/o sesja jesień 2017. Potwierdzam wszystkie opinie i porady zapisane powyżej. Należy bezwzględnie zrobić po swojemu spisy treści do rozporządzeń, ustaw i norm. Trzeba opanować…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjne małopolska do kierowania robotami

Egzamin w Małopolskiej PIIB, konstrukcyjne wykonawcze bez ograniczeń, jesień 2017 Pisemny – Obowiązkowo: Prawo budowlane, Warunki Techniczne, BHP, KPA, plus ochrona ppoż i KC. WT dla budynków obowiązkowo, chociaż w tym roku było mało pytań…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Śląska drogowe wykonawcze i projektowe

Pytania z egzaminu ustnego Śląska Izba PIIB, Wykonawcze i projektowe bez ograniczeń (drogowe). Wiosna 2018 Zestaw 1. 1. Pochylenie na łukach po co i jakie 2. Technologia wykonywania poszerzenia nawierzchni, 3. Widoczność na skrzyżowaniach i…