Kategorie
Pytania egzamin ustny

Śląska drogowe wykonawcze i projektowe

Pytania z egzaminu ustnego Śląska Izba PIIB, Wykonawcze i projektowe bez ograniczeń (drogowe). Wiosna 2018 Zestaw 1. 1. Pochylenie na łukach po co i jakie 2. Technologia wykonywania poszerzenia nawierzchni, 3. Widoczność na skrzyżowaniach i…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Śląska Izba uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń sesja listopad 2018

Moje pytania na egzaminie ustnym: Zestaw żółty: 1. Obowiązki kierownika podczas katastrofy budowlanej przy rozbiórce 2. Warunki projektowe jakie musi spełnić projektowany obiekt (nośność, użytkowalność, trwałość itp.) i jakie są skutki ich nie spełnienia (rysy,…