Kategorie
Pytania egzamin ustny

Pomorskie wykonawcze do kierowania bez ograniczeń MOSTOWE – uzupełnienie

Podejście drugie do egzaminu ustnego i  tym razem udało się – pytania trafiłem dość łatwe. Zdawało 16 osób – zdało 5 osób !!! Generalnie zadają dużo pytań, nie ma tak żeby odpowiedzieć bez dodatkowych pytań.…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Śląska Izba uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń sesja listopad 2018

Moje pytania na egzaminie ustnym: Zestaw żółty: 1. Obowiązki kierownika podczas katastrofy budowlanej przy rozbiórce 2. Warunki projektowe jakie musi spełnić projektowany obiekt (nośność, użytkowalność, trwałość itp.) i jakie są skutki ich nie spełnienia (rysy,…