Kategorie
Pytania egzamin ustny

Śląska Izba uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń sesja listopad 2018

Moje pytania na egzaminie ustnym:

Zestaw żółty:
1. Obowiązki kierownika podczas katastrofy budowlanej przy rozbiórce
2. Warunki projektowe jakie musi spełnić projektowany obiekt (nośność, użytkowalność, trwałość itp.) i jakie są skutki ich nie spełnienia (rysy, ugięcia itp.)
3. Co zawiera i na czym ma być sporządzony projekt zagospodarowania
4. Zagospodarowanie terenu przed rozpoczęciem budowy – wymienić 5 rzeczy
Zestaw biały:
1. Tynk 3warstwowy cementowo-wapienny z czego się składa i po kolei jak wykonać
2. Wykucie otworu drzwiowego w ścianie 1,5 cegły (nośna) – drzwi wysokości 2,50 m
3. Różnica między kanałem a przewodem spalinowym
4. Krycie blachą dachu o konstrukcji drewnianej z poddaszem użytkowym (warstwy po kolei).

Pytania innych:
Kartka biała:
1. Co musi zrobić Inwestor gdy na budowie są potrzebni Inspektorzy Nadzoru różnych branż
2. Gdzie nie mogą być instalowane gazomierze
3. Kiedy pracodawca musi powołać komisję BHP jako organ doradczy
4. Technologia wykonania fundamentów studniowych
Kartka żółta:
1. Narysować przekrój przez podłogę z ogrzewaniem podłogowym i powiedzieć na czym polega wygrzewanie instalacji podłogowej.
2. Kiedy stosujemy dylatacje ? Proszę opisać wykonanie dylatacji w warstwie wierzchniej ściany warstwowej (w domyśle trójwarstwowej)
3. Opisać więźbę krokwiową
4. Na jaką wysokość należy wymurować komin ponad dach jeśli kalenica znajduje się w odległości 4 m, a kąt nachylenia dachu wynosi 20 stopni.

Biała
1 kiedy pozwolenie, kiedy zgłoszenie
2 kategorie ZL
3 balustrady i wypełnienie
4 przeglądy co 5 lat co obejmują
Żółta
1 zasady zbrojenia belek
2 płyta oporowa zbrojenie
3 wskaźnik i stopień zagęszczenia gruntu
4 sposoby łączenia murów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *