Kategorie
Pytania egzamin ustny

Śląska drogowe wykonawcze i projektowe

Pytania z egzaminu ustnego Śląska Izba PIIB, Wykonawcze i projektowe bez ograniczeń (drogowe). Wiosna 2018 Zestaw 1. 1. Pochylenie na łukach po co i jakie 2. Technologia wykonywania poszerzenia nawierzchni, 3. Widoczność na skrzyżowaniach i…

Kategorie
Pytania egzamin ustny

Łódzka Izba uprawnienia inżynieryjne drogowe wykonawcze bez ograniczeń

Witam wszystkich, oto moje pytania jakie miałem na egzaminie ustnym 1. Jakim tytułem prawnym musi legitymować się inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę? 2. Różnica między węzłem a skrzyżowaniem. 3. Maksymalna / minimalna szerokość…