Kategorie
Pytania egzamin ustny

Łódzka Izba uprawnienia inżynieryjne drogowe wykonawcze bez ograniczeń

Witam wszystkich, oto moje pytania jakie miałem na egzaminie ustnym

1. Jakim tytułem prawnym musi legitymować się inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę?
2. Różnica między węzłem a skrzyżowaniem.
3. Maksymalna / minimalna szerokość pasa ruchu.
4. Pomiar równości podłużnej nawierzchni. Wymienić metody i krótko opisać.
5. Co to jest mieszanka MC-E i do czego się stosuje?
6. Wycinka drzew w pasie drogowym – ogólne zasady wykonywania i BHP podczas robót (podczas rozmowy z komisją wyszło, że chodzi też o warunki w jakich nie można wykonywać prac i zabezpieczenie prac przy drodze – wyłączenie pasa ruchu / ruch wahadłowy)
7. Technologia wykonywania podbudowy z mieszanki związanej cementem.
8. Poszerzenie istniejącego nasypu – narysować przebieg robót i opisać je.

Dodatkowo pytania on innych podchodzących tego dnia – zapisane z pamięci, sens pytania powinien być zachowany:
1. Obowiązki inwestora.
2. Klasy techniczne dróg – podział.
3. Definicja obiektu mostowego.
4. Czy droga GP/G poza terenem zabudowy może mieć 4 pasy na jednej jezdni?
5. Poszerzenie warstw bitumicznych.
6. Przepusty z rur betonowych.
7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – przygotowanie podłoża i warunki wykonania.
8. Ścianki czołowe przepustów.

1. Różnice między warstwą wiążącą a ścieralną.
2. Definicja linii rozgraniczającej drogę.
3. Rodzaje rowów.
4. Wymienić 5 urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z drogą.
5. Jak wykonuje się i pielęgnuje stabilizację 2,5 MPa?
6. Montaż barier.
7. Zadania nadzoru budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *