Łódzka Izba uprawnienia inżynieryjne drogowe wykonawcze bez ograniczeń

Witam wszystkich, oto moje pytania jakie miałem na egzaminie ustnym

1. Jakim tytułem prawnym musi legitymować się inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę?
2. Różnica między węzłem a skrzyżowaniem.
3. Maksymalna / minimalna szerokość pasa ruchu.
4. Pomiar równości podłużnej nawierzchni. Wymienić metody i krótko opisać.
5. Co to jest mieszanka MC-E i do czego się stosuje?
6. Wycinka drzew w pasie drogowym – ogólne zasady wykonywania i BHP podczas robót (podczas rozmowy z komisją wyszło, że chodzi też o warunki w jakich nie można wykonywać prac i zabezpieczenie prac przy drodze – wyłączenie pasa ruchu / ruch wahadłowy)
7. Technologia wykonywania podbudowy z mieszanki związanej cementem.
8. Poszerzenie istniejącego nasypu – narysować przebieg robót i opisać je.

Dodatkowo pytania on innych podchodzących tego dnia – zapisane z pamięci, sens pytania powinien być zachowany:
1. Obowiązki inwestora.
2. Klasy techniczne dróg – podział.
3. Definicja obiektu mostowego.
4. Czy droga GP/G poza terenem zabudowy może mieć 4 pasy na jednej jezdni?
5. Poszerzenie warstw bitumicznych.
6. Przepusty z rur betonowych.
7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – przygotowanie podłoża i warunki wykonania.
8. Ścianki czołowe przepustów.

1. Różnice między warstwą wiążącą a ścieralną.
2. Definicja linii rozgraniczającej drogę.
3. Rodzaje rowów.
4. Wymienić 5 urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z drogą.
5. Jak wykonuje się i pielęgnuje stabilizację 2,5 MPa?
6. Montaż barier.
7. Zadania nadzoru budowlanego.

Przeczytaj rówież

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *