Kategorie
Pytania egzamin ustny

Sanitarne wykonawcze mazowiecka 2018

Pytania z egzaminu ustnego – Sesja Wiosna 2018, Izba Mazowiecka, IS bez ograniczeń:
1. W jakim celu przeprowadza się przeglądy robocze budynku?
2. Kto prowadzi Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane?
3. Jakie są podstawowe wymagania dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach opieki zdrowotnej?
4. Jakie działania zapobiegawcze musi podjąć pracodawca jeśli prowadzona przez niego działalność może powodować nagłe zagrożenie dla zdrowa lub życia pracowników?
5. Wytyczne montażowe dla zworów z rodziny BA.
6. W jaki sposób powinny być prowadzone poziome przewody instalacji grzewczej w stosunku do przewodów poziomych instalacji wody zimnej?
7. Wymagania dla instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach stolarni?
8. Zasada działania separatora substancji ropopochodnych.

Wrażenia: Totalny stres przed egzminem, cała otoczka powoduje bóle brzucha. 😉 Później się okazało, że niepotrzebnie. Im bardziej jesteś spokojny oraz im bardziej konkretnie sie wypowiadasz (może nawet nie do końca na temat), tym bardziej komisja jest Ci przychylna – czasem nawet ciągną za język żeby usłyszeć to co chcą. Dzięki temu, że dobrze odpowiadałem na pytania praktyczne pozwolili mi wrócić do pytania, z którym miałem największy problem: pytanie 3. Zupełnie źle zacząłem kombinować, że chodzi o wentylację podciśnieniową, filtrację powietrza, dodatkowe źródło zasilania wody itp. A Komisji chodziło o elementy wyposażenia: miska ustępowa, umywalka, przystosowanie do użytku przez osoby niepełnosprawne oraz oddzielne toalety dla personelu i pacjentów. 🙂

P.S. Pisemny bez problemu – dzięki programowi z tej stronki. 🙂 Dzięki!

Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *