Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjne małopolska do kierowania robotami

Egzamin w Małopolskiej PIIB, konstrukcyjne wykonawcze bez ograniczeń, jesień 2017
Pisemny – Obowiązkowo: Prawo budowlane, Warunki Techniczne, BHP, KPA, plus ochrona ppoż i KC.
WT dla budynków obowiązkowo, chociaż w tym roku było mało pytań szczegółowych, warto przejrzeć jeszcze WT dla budowli rolniczych i użytkowanie budynków mieszkalnych (w poprzedniej sesji były zaznaczone ze znajomością całości przepisów). Resztę można przejrzeć pod kątem pytań z programu, chociaż ja akurat czytałam większość przepisów. W tym roku chyba 70/75 pytań z programu się powtórzyło. Nowe pytania: rozwinięcie skrótu GESUT, odporność ogniowa drzwi w metrze, czas szkolenia pracowników fizycznych (w godzinach), i coś z odpowiedzialnością za Polskie Normy, ale nie pamiętam dokładnie.
Ustny – w MOIIB można wnieść wszystko, poza laptopem. Ja wzięłam wszystkie ustawy – akurat WT dla hydrotechniki mnie uratowały – plus Majstra budowlanego, swoje notatki i parę wydruków z internetu do zagadnień, których nie ma w Majstrze. Wchodzisz, losujesz 2 zestawy pytań, po 4 z teorii i 4 z praktyki, dostaje się kartki na notatki, które się podpisuje i zostawia po zakończeniu egzaminu. Ja miałam koło 30 min na przygotowanie, komisja wyczytuje do odpowiedzi. 2 komisje pytały z praktyki, 1 z teorii. Komisje przyjaźnie nastawione. Z praktyki jak widzą, że się wie o czym się mówi, to następne pytanie. Jeśli coś dodatkowo oczekują, to się pytają. Z teorii po prostu trzeba znaleźć odpowiedź w przepisach, normach itp. i to powtórzyć, najlepiej jak najmniej patrzeć w notatki.
Teoria:
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają i wymienić. (PB)
2. Stal stopowa – co to znaczy i podać rodzaje. – Tutaj za bardzo nie wiedziałam, czego oczekują, więc mnie naprowadzali. Chodziło o nisko, średnio i wysoko stopową z podaniem % metali (do 2% dla nisko, powyżej 5% dla wysoko).
3. Budowle hydrotechniczne słabo zbrojone i żelbetowe – wymagania. (WT hydrotechniczne: mrozoodporność, wytrzymałość, wodoszczelność, odporność na zarysowanie)
4. Służba BHP – kiedy pracodawca musi powołać.
Praktyka
1. Słupy okrągłe – wykonanie i odbiór. Wystarczyło narysować słup, startery, zagęszczenie strzemion, przekrój i ilość prętów podłużnych. Pytali na co patrzeć przy odbiorze (zbrojenie i poziomowanie) i zalaniu (wibrowanie, wysokie betonujemy na raty).
2. Izolacje fundamentów – wymienić wszystkie rodzaje i opisać wykonanie. Podałam podział na przeciwwodne i przeciwwilgociowe, powłokowe i arkuszowe. Dopytali się tylko co to znaczy lekka i ciężka izolacja. Jak zaczęłam mówić, że trzeba oczyścić powierzchnię i o wykonaniu, to kazali przejść do następnego pytania.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych i tynkowanie . Omówić przykład na podstawie praktyk. Podałam ocieplenie wełną i styropianem. Zaczęłam opisywać BSO (czyli lekką mokrą) – że należy przykleić styropian, zwykle się go kołkuje, wkleja siatkę (klej, siatka, klej) i już więcej nie oczekiwali.
4. Zbrojenie schodów płytowych 1 biegowych – etapy wykonania wraz z rysunkami. Narysowałam schematycznie szalowanie ze sklejki podparte stemplami i zbrojenie, nic się nie dopytywali.
Egzamin zdany:) Powodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *