Kategorie
Pytania egzamin ustny

Małopolska konstrukcyjno budowlane wykonawcze

Pytania z egzaminu ustnego na uprawnienia wykonawcze w MOIIB K-B b/o sesja jesień 2017.

Potwierdzam wszystkie opinie i porady zapisane powyżej. Należy bezwzględnie zrobić po swojemu spisy treści do rozporządzeń, ustaw i norm. Trzeba opanować materiał tak, żeby wiedzieć gdzie jakie zagadnienie się znajduję i na egzaminie szybko przepisać na kartki, jednocześnie ucząc się odpowiedzi, tak żeby mówić pewnie i ze zrozumieniem tematu i tylko zerkać na kartkę. Jeśli chodzi o pytania z praktyki, to podstawą jest rysunek. Poradnik Majstra oraz wszelkie inne opracowania, dachy, schody, więźba, żelbet, schematy statyczne – trzeba umieć narysować i tłumaczyć co się rysuje. Warto mówić o technologiach aktualnie stosowanych, podawać producentów. Zaciekawiony rozmową egzaminujący jest mniej drążący tematy mniej opanowane 😉

1. Obowiązki organu nadzoru budowlanego podczas katastrofy budowlanej. (PB)
2. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót. (Rozp.)
3. Wykopy w ścianach pionowych (głębokości dopuszczalne w zależności od rodzaju gruntu – Norma – Roboty Ziemne).
4. Rodzaje zapraw, wytrzymałości, różne podziały zapraw, w szczególności ze względu na rodzaj materiału, z którego wykonujemy mur. Kolejne etapy i odbiory robót murarskich, odchyłki, rodzaje spoin, współczynniki przy projektowaniu. kat. A i kat. B, stosunki ilościowe składników w zaprawie cem-wap, odpowiadające im wytrzymałości.
5. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Przekrój plus propozycja więźby – narysować. Rozmowa o materiałach, wentylacji, punkcie rosy, temat zawilgoconej termoizolacji, konsekwencje.
6. Schody monolityczne żelbetowe spocznikowe z belką z spocznikową. Rysunek zbrojenia, schemat statyczny i wykresy momentów zginających.
7. Przygotowanie podłoża, wykonanie i odbiór powłok malarskich akrylowych.
8. Posadowienie nowego budynku przylegającego do budynku istniejącego- szczegół fundamentów, rysunek i rozmowa o różnych wariantach rozwiązania.

Egzamin zdany. Potwierdzam wcześniejsze komentarze – jest to rozmowa INŻYNIERA z INŻYNIEREM, trzeba na tyle znać temat, żeby z pewnością siebie prowadzić dialog. Z grupy 10 osób zdało 5. Powodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *