Kategorie
Pytania egzamin ustny

Konstrukcyjno budowlane izba mazowiecka projektowe oraz wykonawcze

Witam,
Pytania z ustnego izba Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Sesja jesień 2017
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Moje pytania na ustnym:
1. Co powinien zawierać projekt budowlany (chodziło o odpowiedź zgodnie z Prawem Budowlanym, a nie rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
2. Warunki stosowania urządzeń dźwigowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
3. Co powinna zawierać część rysunkowa planu BIOZ
4. Co to są prace termomodernizacyjne
5. Co to są stropy płaskie (trzeba było wymienić rodzaje), oraz jakie rozpiętości mogą mieć stropy żelbetowe.
6. Właściwości betonu specjalnego do budowli geotechnicznych.
7. Jakie są sposoby odwadniania balkonów i tarasów. Narysować przekrój warstw tarasu z odwodnieniem powierzchniowym i drenażowym
8. Jakie obciążenia oddziałują na ścianę wypełniającą.
9. W jaki sposób można naprawić bądź powiększyć nadproże w ścianie nośnej.
10. W jaki sposób projektuje się płytę fundamentową na przebicie.

Program do nauki bardzo się przydał, oceniam że na pisemnym powtórzyło się ok 80% pytań. Warto przeczytać najważniejsze rozporządzenia i ustawy (PB, WT, BHP, KPA – znajomość całości przepisów), oraz przeglądnąć pozostałe. tak żeby na ustnym wiedzieć gdzie można znaleźć odpowiedzi na pytania.

Z pytań na pisemnym, których nie było w programie, pamiętam:
1. Czy przy stanowiskach pracy z komputerem mogą być stosowane miejscowe doświetlenia – odp. poprawna: tak ale w oprawie niepowodującej olśnienia.
2. Jeżeli Polska Norma przewiduje podział na klasy i gatunki, znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób wytworzony w – odp. poprawna najwyższej klasie i gatunku.
3. Były dwa pytania z Prawa Geologicznego – jedno pytanie dotyczyło okresu do dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkód górniczych – odp. poprawna 5 lat.

Powodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *