Kategorie
Wymagania

Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane konieczne jest skompletowanie oraz złożenie wielu dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz praktykę zawodową. Niektóre błędy oraz braki w dokumentach, powtarzają się dosyć regularnie na co zwracają uwagę okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB.

Dokumenty związane z wykształceniem

Kandydaci, którzy ukończyli studia w systemie dwustopniowym powinni jako dokumenty potwierdzające wykształcenie złożyć dwa uzyskane dyplomy inżyniera i magistra oraz związane z nimi dwa suplementy. Komisje kwalifikacyjne informują o częstym przypadku składania jedynie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu magistra, co w tym przypadku jest niewystarczające.

Dokumenty potwierdzające praktykę zawodową

Częstym błędem jest niewpisywanie przez kandydatów do zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2 w zestawieniu). Nie pozwala to komisji kwalifikacyjnej jednoznacznie określić zakresu i skali wielkości inwestycji na jakiej kandydat odbywał swoją praktykę zawodową.

W kolumnie nr 4 zestawienia zbiorczego na końcu należy wyliczyć i wpisać całkowitą ilość odbytej praktyki zawodowej.

W kolumnie nr 5 zbiorczego zestawienia należy podać informację o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania. Komisję informują, iż także w tym zakresie zdarzają się braki.

Na koniec należy pamiętać o podpisaniu zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej zarówno przez praktykanta jak również przez kierownika praktyki.

Patron praktyki zawodowej może potwierdzać praktykę zawodową jedynie przy sporządzaniu projektów. Dlatego też należy skreślić odpowiednią pozycję w oświadczeniu kierownika praktyki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.