Kategorie
Wymagania

Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane konieczne jest skompletowanie oraz złożenie wielu dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz praktykę zawodową. Niektóre błędy oraz braki w dokumentach powtarzają się dosyć regularnie, na co zwracają uwagę okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB. Poniżej podajemy listę błędów i braków w dokumentach kwalifikacyjnych, które najczęściej powodują konieczność dokonywania poprawek i składania dodatkowych wyjaśnień.

Błędy w dokumentach – wykształcenie

Kandydaci, którzy ukończyli studia w systemie dwustopniowym powinni jako dokumenty potwierdzające wykształcenie złożyć dwa uzyskane dyplomy inżyniera i magistra oraz związane z nimi dwa suplementy. Komisje kwalifikacyjne informują o częstym przypadku składania jedynie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu magistra, co w tym przypadku jest niewystarczające. W szczególności jeżeli ukończone kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia nie są tożsame.

Błędy w dokumentach -praktyka zawodowa

  • Częstym błędem jest niewpisywanie przez kandydatów do zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2 w zestawieniu). Nie pozwala to komisji kwalifikacyjnej jednoznacznie określić zakresu i skali wielkości inwestycji na jakiej kandydat odbywał swoją praktykę zawodową.
  • W kolumnie nr 4 zestawienia zbiorczego na końcu należy wyliczyć i wpisać całkowitą ilość odbytej praktyki zawodowej.
  • W kolumnie nr 5 zbiorczego zestawienia należy podać informację o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania. Komisję informują, iż także w tym zakresie zdarzają się braki.
  • Warto pamiętać o podpisaniu zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej zarówno przez praktykanta, jak również przez kierownika praktyki. Jeżeli zestawienie praktyki składa się z kilku stron, każda z nich powinna być podpisana przez kierownika praktyki ( najlepiej w dolnej części strony ).
  • Nie wolno dopisywać informacji oraz dokonywać poprawek w dokumentach ręcznie, jeżeli pierwotnie zostały one wypełnione przy pomocy komputera. Najlepiej wszelkie uzupełnienia i poprawki wypełnić na nowym dokumencie i ponownie podpisać.
  • Patron praktyki zawodowej może potwierdzać praktykę zawodową jedynie przy sporządzaniu projektów. Dlatego też należy skreślić odpowiednią pozycję w oświadczeniu kierownika praktyki.

Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *