Kategorie
Egzamin Statystyki

Statystyki egzaminów – izba podkarpacka – wiosna 2019

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała statystyki oraz zdawalność egzaminów na uprawnienia budowlane w swoim okręgu w sesji wiosna 2019. W statystykach uwzględniono podział na poszczególne specjalności uprawnień. Dodatkowo uwzględniono podział na egzamin testowy i ustny.

Statystyki egzaminów podkarpacka PIIB wiosna 2019
Statystyki egzaminów podkarpacka PIIB wiosna 2019

Z zestawienia wynika, iż złożono 221 nowych wniosków kwalifikacyjnych, natomiast 80 kandydatów kolejny raz przystępowało do sesji po wcześniejszym niezaliczeniu egzaminu testowego.

Ostatecznie do testu przystąpiło 253 osoby, a wynik pozytywny uzyskało 205 spośród nich. Zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła więc ponad 81%.

W przypadku egzaminu ustnego ostatecznie przystąpiło do niego 251 kandydatów, a zaliczyło go 201. Zdawalność egzaminu ustnego wyniosła więc niewiele ponad 80%.

Najliczniej reprezentowanymi specjalnościami były tradycyjne konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna oraz drogowa.

Podkarpacka PIIB udostępniła także bardzo szczegółowe zestawienie zdawalności w rozbiciu na poszczególne rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *