Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia składanego przez kierującego praktyką zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane.

W zestawieniu należy wyszczególnić zakres prac wchodzących w skład praktyki, wraz z podaniem nazw obiektów, terminów oraz rodzaju umowy i podać kierującego praktyką. Wzór zestawienia jest ściśle określony rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Pobierz PDF Pobierz Word

Wskazówki dotyczące wypełniania zestawienia

Informacje przygotowane przez Podkarpacką OII dotyczące wypełniania zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej.

Pobierz

Wypełniony wzór zestawienia

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej

Przeczytaj rówież

24 myśli na “Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej”

 1. Pracuje w Spółce wodociągowej, w dziale zajmującym się kanalizacją. Jaki rodzaj stanowiska byłby najlepszy w tego rodzaju firmie, żeby móc zrobić praktyki w zakresie wykonawstwa ( praktykę projektową posiadam już kilkuletnią). Czy stanowisko np specjalista ds budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej było by odpowiednie do wykonywania praktyk. Jaki zakres obowiązków musiałoby zawierać w sobie takie stanowisko? Czy wykonawca sieci dla wodociągów mógłby podpisywać takie praktyki jako patron?

  1. Kluczowe jest w przypadku praktyki wykonawczej wykonywanie obowiązków w ramach konkretnej specjalności bezpośrednio na budowie. Zwykle spółki tego typu nie zajmują się bezpośrednio wykonawstwem lecz nadzorem i koordynacją, a to niestety nie wchodzi w zakres praktyki wykonawczej.
   W takim wypadku jedyną drogą będzie zatrudnienie w firmie wykonawczej wykonującej odpowiednie dla danej specjalności roboty.

 2. Witam, czy do uzyskania pełnych uprawnień sanitarnych konieczne jet odbywanie praktyki w każdej ze specjalizacji ? Tj. urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych ? Pracuję w branży gazowniczej, wykonujemy projekty i roboty ziemne z zakresu sieci i przyłączy gazowych ale niestety uzyskać można uprawnienia ze wszystkich specjalizacji jednocześnie.

  1. Generalnie praktyka zawodowa powinna uwzględniać całość zakresu prac wykonywanych w ramach danej specjalności. Niemniej jednak dużo osób odbywa ją jedynie w jednym zakresie i taka praktyka jest także akceptowana. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż zakres wiedzy na egzaminie będzie obejmował już całość zakresu danej specjalności, więc jeżeli, ktoś nie miał do czynienia np. z instalacjami wod-kan co itp, to należy się dokształcić we własnym zakresie.

 3. Dzień dobry
  Staram się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czy aby praktyka związana z pracą na budowie była uznana, kierownik budowy podpisujący mi praktyki musi mieć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń czy może mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Analogicznie jeśli chodzi o praktykę związaną z projektami?

  1. Praktyka powinna być realizowana oddzielnie tzn. na budowie oraz przy pracach projektowych. Wystarczy aby kierownik praktyki na budowie miał uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, a kierownik nadzorujący praktykę projektową odpowiednie uprawnienia projektowe bez ograniczeń. Nie ma potrzeby by kierownik miał jednocześnie oba rodzaje.

 4. Witam,
  proszę o poradę jak wpisywać daty w rubryce czas praktyki jeżeli podczas wykonywania projektu miałem przerwę na urlop i druga sytuacja gdy prace pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym były rozdzielone (powiedzmy były dwa miesiące przerwy pomiędzy PB i PW ze względu na zawieszenie projektu). Czy rubryka czas praktyki może zawierać dwa przedziały czasowe, w których pracowało się nad projektem?

  1. Nie ma potrzeby sztucznego rozdzielania jeżeli praktyka dotyczy jednego projektu a kierownik praktyki się nie zmienił. Po prostu należy wspomniane okresy nie wliczać do łącznego czasu praktyki podawanego w zestawieniu.

 5. Dzień dobry,
  pracuję w biurze projektowym, gdzie czasami 1 temat robi kilka osób – każdy inną instalację. Jak to wpisać do zestawienia praktyki? Jeżeli do projektu budowlanego dużego budynku robiłam jedynie instalację wodociągową, to mam to wpisać w kolumnie „Nazwa zadania/obiektu (…)” czy w „Forma odbywania praktyki (…). Pełniona funkcja techniczna (przy projektowaniu lub na budowie) odbywającego praktykę (charakter wykonywanych czynności)”?

 6. Witam
  Pracuje w malym przedsiebiorstwie, nie ma u nas stanowisk typu majster czy inzynier budowy, prace wykonujemy jako podwykonawcy, na umowie mam wpisane pracownik ogolnobudowlany. Moje pytania brzmia:
  1) czy z takim stanowiskiem moge ubiegac sie o uprawnienia budowlane wykonastwo instalacyjne
  2) jak policzona zostanie praktyka jezeli przez 4 lata mam ciezko uzyskac 78 pelnych tygodni (5 dni roboczych) z reguly mam po 4 dni chociaz pracuje wiecej niz 8h dziennie

 7. Dzień dobry,
  Po dwóch latach zmieniam biuro projektowe na budowę. W czasie pracy w biurze przez dwa lata uczestniczyłam w projekcie, który po moim zwolnieniu nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę ze względu na sprawy urzędnicze. Temat zakończyłam na naradzie koordynacyjnej. Czy taki projekt mogę wpisać w zestawienie praktyki w terminie od czasu podpisania umowy do czasu zwolnienia się z biura?

  1. uprawnieniabudowlane.pl

   Praktyka nie jest uwarunkowana tym czy projekt uzyskał wymagane zgody formalne, natomiast jego zakresem oraz odpowiednim kierownikiem praktyki. Jeżeli te warunki są spełnione to istnieje duża szansa na zaliczenie praktyki.

 8. Witam,
  Pracuje w dużym biurze projektowym gdzie nad danym projektem pracuje kilku projektantów, również zagranicznych. Generalnie projekty dotyczą zagranicznych inwestycji gdzie podpis składa główny projektant należący do lokalnej izby/ posiadający uprawniania danego kraju. W Polsce nad projektem pracują uprawnieni projektanci i składają podpisy jako opracowujący dany projekt oraz asystenci. Pytanie dotyczy patrona/kierownika praktyki. Czy projektant uprawniony pracujący na tym samym projekcie co inni, a nie będący głównym projektantem (kierownikiem prac projektowych) może być patronem/kierownikiem mojej praktyki?

 9. Czy w Oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w rubryce – „nazwa obiektu budowlanego/ rodzaj robót budowlanych” mają być wymienione wszystkie budowy wymienione w zbiorczym zestawieniu nawet jak nie zmienia się zakres prac ani projektant? Czy do każdej inwestycji należy dołączyć osobne oświadczenie tego samego projektanta, kierownika?

  1. uprawnienia budowlane

   Budowy w oświadczeniu kierownika praktyki i zbiorczym zestawieniu muszą się pokrywać. Jeżeli kierownik się nie zmienia to można na jednym oświadczeniu wpisać więcej obiektów/prac.

 10. Jak długi okres można wpisać roboty wykończeniowe lub roboty które są już mniej konstrukcyjne do zbiorczego zestawienia praktyk. Na początku inwestycji r.konstrukcyjnych jest sporo w miarę postępu budowy takich robót jest mniej .jak takie prace interpretować wpisując w zestawienie ? Czy można wpisywać takie prace aż do ukończenia budowy?

  1. uprawnienia budowlane

   Jeżeli odbywa się to w ramach budowy to można wpisywać wszystkie roboty, jakie są w całym procesie budowlanym. Uprawnienia KB, w końcu upoważniają także do kierowania w zakresie architektury obiektu.
   Kluczowe jest tutaj aby roboty wykończeniowe nie stanowiły 100% praktyki.

 11. Witam, mam pytanie jak wypełnić zestawienie praktyki zawodowej, jeśli podczas trwania budowy zmienia się kierownik budowy?

  1. uprawnienia budowlane

   Zbiorcze zestawienie jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki ( kierownika budowy). Więc jeżeli się zmienia, to po zmianie będzie potrzebne kolejne oświadczenie drugiego kierownika, a co za tym idzie dodatkowe zestawienie praktyki.

 12. Witam,
  Czy w przypadku praktyk zarówno w biurze jak i na budowie należy złożyć dwa odrębne zestawienia praktyki, jedno przy sporządzaniu projektów, drugie dla praktyki na budowie?

 13. Witam. Mam pytanie dotyczące wpisywania do zestawienia czasu praktyki dla poszczególnych prac projektowych. Zamieszczone w powyższym wpisie wskazówki wydane przez Podkarpacką Izbę opisują, że czas praktyki i łączna ilość tygodni musi być wpisywana osobno dla każdego z zadań.
  Jak to wygląda w Mazowieckiej Izbie? Czy w tej Izbie akceptują czas praktyki dla danego projektu jako jeden przedział czasowy (np projekt budynku wielorodzinnego, czas praktyki od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr, itd), czy trzeba koniecznie wpisywać tak samo jak we wskazówkach z Izby Podkarpackiej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *