Zbiorcze zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia składanego przez kierującego praktyką zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane.

W zestawieniu należy wyszczególnić zakres prac wchodzących w skład praktyki, wraz z podaniem nazw obiektów, terminów oraz rodzaju umowy i podać kierującego praktyką. Wzór zestawienia jest ściśle określony rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Pobierz PDF Pobierz Word

Wskazówki dotyczące wypełniania zestawienia

Informacje przygotowane przez Podkarpacką OII dotyczące wypełniania zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej.

Pobierz

Wypełniony wzór zestawienia

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej

9 KOMENTARZE

 1. Czy w Oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w rubryce – „nazwa obiektu budowlanego/ rodzaj robót budowlanych” mają być wymienione wszystkie budowy wymienione w zbiorczym zestawieniu nawet jak nie zmienia się zakres prac ani projektant? Czy do każdej inwestycji należy dołączyć osobne oświadczenie tego samego projektanta, kierownika?

  • Budowy w oświadczeniu kierownika praktyki i zbiorczym zestawieniu muszą się pokrywać. Jeżeli kierownik się nie zmienia to można na jednym oświadczeniu wpisać więcej obiektów/prac.

 2. Jak długi okres można wpisać roboty wykończeniowe lub roboty które są już mniej konstrukcyjne do zbiorczego zestawienia praktyk. Na początku inwestycji r.konstrukcyjnych jest sporo w miarę postępu budowy takich robót jest mniej .jak takie prace interpretować wpisując w zestawienie ? Czy można wpisywać takie prace aż do ukończenia budowy?

  • Jeżeli odbywa się to w ramach budowy to można wpisywać wszystkie roboty, jakie są w całym procesie budowlanym. Uprawnienia KB, w końcu upoważniają także do kierowania w zakresie architektury obiektu.
   Kluczowe jest tutaj aby roboty wykończeniowe nie stanowiły 100% praktyki.

  • Zbiorcze zestawienie jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki ( kierownika budowy). Więc jeżeli się zmienia, to po zmianie będzie potrzebne kolejne oświadczenie drugiego kierownika, a co za tym idzie dodatkowe zestawienie praktyki.

 3. Witam,
  Czy w przypadku praktyk zarówno w biurze jak i na budowie należy złożyć dwa odrębne zestawienia praktyki, jedno przy sporządzaniu projektów, drugie dla praktyki na budowie?

 4. Witam. Mam pytanie dotyczące wpisywania do zestawienia czasu praktyki dla poszczególnych prac projektowych. Zamieszczone w powyższym wpisie wskazówki wydane przez Podkarpacką Izbę opisują, że czas praktyki i łączna ilość tygodni musi być wpisywana osobno dla każdego z zadań.
  Jak to wygląda w Mazowieckiej Izbie? Czy w tej Izbie akceptują czas praktyki dla danego projektu jako jeden przedział czasowy (np projekt budynku wielorodzinnego, czas praktyki od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr, itd), czy trzeba koniecznie wpisywać tak samo jak we wskazówkach z Izby Podkarpackiej?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here