Kategorie
Praktyka

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia składanego przez kierującego praktyką zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane.

W zestawieniu należy wyszczególnić zakres prac wchodzących w skład praktyki, wraz z podaniem nazw obiektów, terminów oraz rodzaju umowy i podać kierującego praktyką. Wzór zestawienia jest ściśle określony rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Pobierz PDF Pobierz Word

Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Informacje i praktyczne porady w jaki sposób wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. Jakie daty praktyki wpisać oraz co zawrzeć w pozycji charakter wykonywanych czynności, w ramach praktyki zawodowej.

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej przykład

Przykład jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane. Wzory dla poszczególnych specjalności opracowano na podstawie dokumentów faktycznie zaakceptowanych przez komisję kwalifikacyjne. Zestawienia praktyki pasują do uprawnień projektowych oraz wykonawczych w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej sanitarnej oraz elektrycznej.

62 odpowiedzi na “Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej”

Witam serdecznie
Czy do rozpoczęcia praktyki na budowie (w tym przypadku drogi) niezbędne jest uprzednie uzyskanie Decyzji ZRID dla Inwestycji? Czy też okres przygotowawczy już po złożeniu wniosku o ZRID ale jeszcze przed uzyskaniem samej Decyzji może być zaliczony w okres praktyki?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź

Witam, mam pytanie a mianowicie:
Roboty budowlane realizowane są na podstawie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót. (Część budowy jako zgłoszenie a część na podstawie pozwolenia na budowę) Budowa kanalizacji sanitarnej.
Moje pytanie brzmi jak wypełnić tabelkę. Podać numer decyzji o pozwoleniu na budowę (ale ono obejmuje tylko część budowy) podać numer zgłoszenia budowy? czy podać oba

Witam, praktykę zawodową realizuję w ramach dodatkowej pracy, na podstawie umowy o dzieło, a więc w przeliczeniu przyjmuję 4h dziennie. Czy w takim razie, jeżeli sporządzaniem danego projektu zajmowałem się w okresie od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. na który składają się 62 dni robocze (po odliczeniu świąt), a więc około 12 tygodni to w rubryce „łączna ilość tygodni odbytej praktyki” powinienem wpisać 6 tygodni ?

Witam,
Pracuję jako asystent w biurze, ale sam na projektach nie wpisuję się jako opracowujący, czasem też bywam na budowie i wspieram kierownika budowy. Moim przełożonym jest kierownik zespołu, który z tego co wiem nie posiada uprawnień. Kto powinien w takim razie być opiekunem praktyk? Projekty były realizowane pod kilkoma projektantami. Jak to ugryźć? Mam kilka lat doświadczenia głównie projektowego i „trochę” na budowie. Firma działa jako zaprojektuj-wybuduj.

Na budowie praktykę podpisuje kierownik budowy lub robót w odpowiedniej specjalności, w biurze praktykę podpisuje projektant pod którego kierownictwem pracujemy nad projektem.

Dzień dobry. Jestem od kilku lat zatrudniona w firmie na pełen etat, gdzie na umowie stanowisko pracy mam wpisane asystent projektanta. Pracuję przy sporządzaniu projektów, a w międzyczasie/naprzemiennie, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń odbywam praktykę na budowie. Czy w takim wypadku praktyka na budowie zostanie zaliczona? Czy w zestawieniu w czasie kiedy odbywałam praktykę na budowie powinnam wpisać pełnioną funkcję techniczną zgodną z zapisem w umowie (asystent projektanta), czy zgodną ze stanem faktycznym na dany czas (inżynier budowy)?

Generalnie ważny jest zakres obowiązków w ramach praktyki zawodowej. Jeżeli stanowisko jest zupełnie niezwiązane z zakresem to może zajść potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień lub innych niewskazanych dokumentów.
Przy praktyce wykonawczej na budowie preferowane stanowisko pracy do inżynier lub majster budowy.

Witam. Rozumiem, że jeśli występują przerwy w wykonywaniu praktyk, to sumujemy tylko te tygodnie, przy których pracowaliśmy nad danym projektem zaliczanym do praktyk. Czy w takim razie istnieje jakiś limit czasowy między pierwszym projektem zaliczanym do praktyk a ostatnim? W skrócie – czy ma to znaczenie, że 52 tygodnie praktyk zaliczymy w 3 lata lub więcej a nie w rok ciągiem?

Tak należy wpisywać sumarycznie tylko faktyczny czas pełnienia obowiązków. Nie ma znaczenia ile ostatecznie będziemy taką praktykę odbywać.

Witam,
co należy wpisać w formie zatrudnienia ( etat, pełny etat, zlecenie), gdy prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie architektury? Osoba podpisującą projekt jest jednocześnie opiekunem/patronem praktyki zawodowej.
Czy wystarczy, że wpiszę samozatrudnienienie ? A stanowisko projektant lub asystent projektanta ( tylko to nie jest nigdzie udokumentowan bo jestem właścicielem małej jednoosobowej pracowni).

Dzień dobry,
jestem zatrudniony w spółce A , która nie realizuje budów, natomiast kierownik budowy jest zatrudniony w spółce B, która ma kilka budów. Jestem razem z kierownikiem na tej samej budowie. Czy ten okres pracy, będzie się liczył do praktyk, pomimo tego że oficjalnie ja jestem w spółce A, a on w spółce B?

Tak jest taka możliwość. Istotne jest faktyczne wykonywanie obowiązków na tej samej budowie razem z kierownikiem praktyki.

Czy dobrze rozumuje?
Pracuję w firmie podwykonawczej dla większego GW, jestem „kierownikiem robót” na budowach, lecz kierownik budowy z GW zazwyczaj jest inny.
Czyli każdą inwestycje jako kierownik praktyki podpisuje mi inny kierownik budowy?

Zwyczajowo podpisuje osoba która jest także wpisana w dziennik budowy. Czasem kierownicy z ramienia podwykonawcy także są wpisywani.

Dzień dobry,
Czy w kolumnie nazwa zadania wystarczy jak przedstawie samą nazwę, adres inwestycji, inwestora, kierownika robót drogowych bez numeru pozwolenia na budowę ? Praktyka odbywała się pod patronem kierownika robót drogowych ale byliśmy podwykonawcą, brak wszystkich pism/ zezwoleń

Zwyczajowo należy taki numer podać jeżeli jest dostępny, będąc na budowie to nie powinno stanowić problemu bo nr pozwolenia jest podany w dzienniku budowy, tak więc wystarczy zapytać kierownika. Brak numeru nie przekreśla praktyki ale być może będzie potrzeba dodatkowych wyjaśnień na żądanie komisji kwalifikacyjnej.

Dzień dobry,
czy kierownik praktyki może poświadczyć zadanie (ostatnia kolumna w zestawieniu), przy którym był sprawdzającym projekt, a projektantem kto inny?

W przypadku PIIB takie potwierdzenie raczej nie zostanie zaliczone, gdyż sprawdzający nie bierze czynnego udziału w sporządzaniu projektu i nie mógłby realnie nadzorować i kierować praktyką zawodową.

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie zakresu projektów, które zaliczają się do uprawnień projektowych. Czy liczą się tylko projekty budowlane, czy mogę też zliczać wykonywane przeze projekty wykonawcze czy projekty techniczne, jeżeli takie roboty są objęte pozwoleniem na budowe?

W przypadku PIIB projekt wykonawczy niestety nie jest uznawany jako odpowiednia praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych. Jeżeli chodzi o projekt techniczny ( rozumiany jako część projektu budowlanego – po zmianach, które weszły w ustawie Prawo budowlane we wrześniu 2021 to powinien już się zaliczać.

Czy wypełniając zbiorcze zestawienie praktyk muszę pisać na każdy tydzień pracy przy projektowaniu ? tzn. Jeden projekt robiłem 2 tyg, później robiłem jakieś kosztorysy itp (wiem one się nie wliczają) a za miesiąc kolejny projekt i jakby mam lukę 3 tygodnie między projektami i tak praktycznie przez 1,5 roku pracy w biurze. Wychodzi że przez 1,5 roku pracowałem tylko niecały rok strikte przy projektowaniu. Co w takiej sytuacji?

W kolumnie data praktyki od – do należy wpisać realne daty zgodnie z prawdą natomiast w kolumnie czas praktyki w tygodniach należy wpisać realną liczbę tygodni , w której faktycznie wykonywano odpowiednie czynności w ramach praktyki zawodowej. Tak więc faktyczny czas praktyki będzie równy około 52 tygodnie w tym wypadku.

Czy w momencie składania dokumentów ważność przynależności projektanta do Izby projektantów musi być zgodna z kolumną „czas praktyki”, czy może w załączniku musi być Zaświadczenie najbardziej aktualne, jeżeli np. po upływie od ostatniego projektu do egzaminu minęły dwa lata

Należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kierownika za cały okres praktyki podany w zestawieniu zbiorczym. Nie ma potrzeby dostarczania aktualnego zaświadczenia jeżeli np. praktykę odbywano wcześniej ale z jakichś względów od razu nie przystąpiono do egzaminu.

Czy Izba zaakceptuje zestawienie z wyszczególnionym zakresem projektu/budowy w rubryce z nazwą i rodzajem obiektu, jeśli natomiast w rubryce 'forma odbywania praktyki’ jest tylko informacja np „asystent projektanta/inżynier budowy, pełny etat, umowa o pracę”?

W tej kolumnie jest też wymagane podanie charakteru wykonywanych czynności. Zwykle należy w tym miejscu krótko opisać jakie zadania się wykonywało.

Mam pytanie:
Czy niezbędne jest opisywanie czynności związanych z danym obiektem (zarówno przy projektowaniu jak i na budowie)?
Czy nie wystarczy tylko, aby w rubryce danego obiektu (projektu/budowy) wpisać jego zakres? (np: projekt 2000mb kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni sieciowych, w przypadku budowy 'budowa kanalizacji/sieci wodociągowej/gazowej o długości 1000mb i inne istotne parametry…)
A w rubryce 'forma odbywania praktyki’ zostawić tylko inżynier budowy/asystent projektanta? Czy tak wypełnione zestawienie zostanie przez komisję zaakceptowane?

Należy także opisać co się wykonywało.
To, że w opisie technicznym czy zakresie jest podane np 2000 mb kanalizacji nie daje komisji jednocześnie informacji, że praktykant brał udział w wykonywaniu 2000 mb kanalizacji.

Witam
Pracuje w firmie, w której nie ma osoby posiadającej UB. Robimy roboty instalacyjne (węzły ciepłownicze, przyłącza ciepłownicze, kanalizacje sanitarne) jako podwykonawca. Czy kierownik robót z firmy, która zleciła nam roboty może być kierownikiem moich praktyk?

Tak co do zasady taka praktyka jest możliwa. Nie ma obowiązku zatrudnienia w tej samej firmie kierownika praktyki i praktykanta. Poza tym należy spełnić standardowe wymagania dla praktyki zawodowej.

Odbyłem półtora roku praktyki w jednej firmie, ale teraz ją zmieniłem i chciałbym odbyć pół roku w innej. Czy zbiorcze zestawienie praktyk będzie jedno tzn. najpierw wiersze z jednej firmy podpisane przez jednego kierownika, a następnie z drugiej firmy podpisane przez drugiego, czy będą dwa oddzielne dokumenty ?

Zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia kierownika potwierdzającego praktykę. Jeżeli kierownik i budowa inna to także powinny być oddzielne oświadczenia i zestawienia.

Dzień dobry, czy przy podawaniu czasu praktyki od-do (dd/mm/rrrr) oraz łącznej ilości tygodni odbytej praktyki, ilość tygodni musi odpowiadać czasie praktyki, czy powinna zostać policzona.
Konkretnie chodzi mi o dwa przypadki:
1) w okresie od 01.06.2020 do 31.08.2020 realizowałem prace projektowe, jednak w okresie tym były święta + urlop, wiec łączna ilość przepracowanych tygodni to 10 tygodni, przy czym z okresu wynika, ze mogloby to być 12 tygodni. Czy w związku z tym w kolumnie dot. łącznej ilości tygodni podaje 10, czy 12?
2) w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2020 realizowałem rownolegle prace projektowe nad dwoma zadaniami. Czy wobec tego, przy obu zadaniach mogę podać taki sam czas praktyki, a łączną ilość godzin odpowiednio rozdzielić po 2 tygodnie na każde zadanie?

1) w kolumnie łącznej ilości należy podawać już realny czas po odliczeniu urlopów, świąt itp tak więc 10 tygodni
2) jeżeli kierownik praktyki był ten sam, pracodawca też to w zasadzie nie ma to znaczenia. Dla przejrzystości najlepiej wpisać zgodnie ze stanem faktycznym tak więc 1 miesiąc a dwa zadania, bez rozdzielania na tygodnie.

Pracuje w Spółce wodociągowej, w dziale zajmującym się kanalizacją. Jaki rodzaj stanowiska byłby najlepszy w tego rodzaju firmie, żeby móc zrobić praktyki w zakresie wykonawstwa ( praktykę projektową posiadam już kilkuletnią). Czy stanowisko np specjalista ds budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej było by odpowiednie do wykonywania praktyk. Jaki zakres obowiązków musiałoby zawierać w sobie takie stanowisko? Czy wykonawca sieci dla wodociągów mógłby podpisywać takie praktyki jako patron?

Kluczowe jest w przypadku praktyki wykonawczej wykonywanie obowiązków w ramach konkretnej specjalności bezpośrednio na budowie. Zwykle spółki tego typu nie zajmują się bezpośrednio wykonawstwem lecz nadzorem i koordynacją, a to niestety nie wchodzi w zakres praktyki wykonawczej.
W takim wypadku jedyną drogą będzie zatrudnienie w firmie wykonawczej wykonującej odpowiednie dla danej specjalności roboty.

Witam, czy do uzyskania pełnych uprawnień sanitarnych konieczne jet odbywanie praktyki w każdej ze specjalizacji ? Tj. urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych ? Pracuję w branży gazowniczej, wykonujemy projekty i roboty ziemne z zakresu sieci i przyłączy gazowych ale niestety uzyskać można uprawnienia ze wszystkich specjalizacji jednocześnie.

Generalnie praktyka zawodowa powinna uwzględniać całość zakresu prac wykonywanych w ramach danej specjalności. Niemniej jednak dużo osób odbywa ją jedynie w jednym zakresie i taka praktyka jest także akceptowana. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż zakres wiedzy na egzaminie będzie obejmował już całość zakresu danej specjalności, więc jeżeli, ktoś nie miał do czynienia np. z instalacjami wod-kan co itp, to należy się dokształcić we własnym zakresie.

Dzień dobry
Staram się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czy aby praktyka związana z pracą na budowie była uznana, kierownik budowy podpisujący mi praktyki musi mieć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń czy może mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Analogicznie jeśli chodzi o praktykę związaną z projektami?

Praktyka powinna być realizowana oddzielnie tzn. na budowie oraz przy pracach projektowych. Wystarczy aby kierownik praktyki na budowie miał uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, a kierownik nadzorujący praktykę projektową odpowiednie uprawnienia projektowe bez ograniczeń. Nie ma potrzeby by kierownik miał jednocześnie oba rodzaje.

Witam,
proszę o poradę jak wpisywać daty w rubryce czas praktyki jeżeli podczas wykonywania projektu miałem przerwę na urlop i druga sytuacja gdy prace pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym były rozdzielone (powiedzmy były dwa miesiące przerwy pomiędzy PB i PW ze względu na zawieszenie projektu). Czy rubryka czas praktyki może zawierać dwa przedziały czasowe, w których pracowało się nad projektem?

Nie ma potrzeby sztucznego rozdzielania jeżeli praktyka dotyczy jednego projektu a kierownik praktyki się nie zmienił. Po prostu należy wspomniane okresy nie wliczać do łącznego czasu praktyki podawanego w zestawieniu.

Dzień dobry,
pracuję w biurze projektowym, gdzie czasami 1 temat robi kilka osób – każdy inną instalację. Jak to wpisać do zestawienia praktyki? Jeżeli do projektu budowlanego dużego budynku robiłam jedynie instalację wodociągową, to mam to wpisać w kolumnie „Nazwa zadania/obiektu (…)” czy w „Forma odbywania praktyki (…). Pełniona funkcja techniczna (przy projektowaniu lub na budowie) odbywającego praktykę (charakter wykonywanych czynności)”?

Witam
Pracuje w malym przedsiebiorstwie, nie ma u nas stanowisk typu majster czy inzynier budowy, prace wykonujemy jako podwykonawcy, na umowie mam wpisane pracownik ogolnobudowlany. Moje pytania brzmia:
1) czy z takim stanowiskiem moge ubiegac sie o uprawnienia budowlane wykonastwo instalacyjne
2) jak policzona zostanie praktyka jezeli przez 4 lata mam ciezko uzyskac 78 pelnych tygodni (5 dni roboczych) z reguly mam po 4 dni chociaz pracuje wiecej niz 8h dziennie

Dzień dobry,
Po dwóch latach zmieniam biuro projektowe na budowę. W czasie pracy w biurze przez dwa lata uczestniczyłam w projekcie, który po moim zwolnieniu nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę ze względu na sprawy urzędnicze. Temat zakończyłam na naradzie koordynacyjnej. Czy taki projekt mogę wpisać w zestawienie praktyki w terminie od czasu podpisania umowy do czasu zwolnienia się z biura?

Praktyka nie jest uwarunkowana tym czy projekt uzyskał wymagane zgody formalne, natomiast jego zakresem oraz odpowiednim kierownikiem praktyki. Jeżeli te warunki są spełnione to istnieje duża szansa na zaliczenie praktyki.

Witam,
Pracuje w dużym biurze projektowym gdzie nad danym projektem pracuje kilku projektantów, również zagranicznych. Generalnie projekty dotyczą zagranicznych inwestycji gdzie podpis składa główny projektant należący do lokalnej izby/ posiadający uprawniania danego kraju. W Polsce nad projektem pracują uprawnieni projektanci i składają podpisy jako opracowujący dany projekt oraz asystenci. Pytanie dotyczy patrona/kierownika praktyki. Czy projektant uprawniony pracujący na tym samym projekcie co inni, a nie będący głównym projektantem (kierownikiem prac projektowych) może być patronem/kierownikiem mojej praktyki?

Czy w Oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w rubryce – „nazwa obiektu budowlanego/ rodzaj robót budowlanych” mają być wymienione wszystkie budowy wymienione w zbiorczym zestawieniu nawet jak nie zmienia się zakres prac ani projektant? Czy do każdej inwestycji należy dołączyć osobne oświadczenie tego samego projektanta, kierownika?

Budowy w oświadczeniu kierownika praktyki i zbiorczym zestawieniu muszą się pokrywać. Jeżeli kierownik się nie zmienia to można na jednym oświadczeniu wpisać więcej obiektów/prac.

Jak długi okres można wpisać roboty wykończeniowe lub roboty które są już mniej konstrukcyjne do zbiorczego zestawienia praktyk. Na początku inwestycji r.konstrukcyjnych jest sporo w miarę postępu budowy takich robót jest mniej .jak takie prace interpretować wpisując w zestawienie ? Czy można wpisywać takie prace aż do ukończenia budowy?

Jeżeli odbywa się to w ramach budowy to można wpisywać wszystkie roboty, jakie są w całym procesie budowlanym. Uprawnienia KB, w końcu upoważniają także do kierowania w zakresie architektury obiektu.
Kluczowe jest tutaj aby roboty wykończeniowe nie stanowiły 100% praktyki.

Witam, mam pytanie jak wypełnić zestawienie praktyki zawodowej, jeśli podczas trwania budowy zmienia się kierownik budowy?

Zbiorcze zestawienie jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki ( kierownika budowy). Więc jeżeli się zmienia, to po zmianie będzie potrzebne kolejne oświadczenie drugiego kierownika, a co za tym idzie dodatkowe zestawienie praktyki.

Witam,
Czy w przypadku praktyk zarówno w biurze jak i na budowie należy złożyć dwa odrębne zestawienia praktyki, jedno przy sporządzaniu projektów, drugie dla praktyki na budowie?

Witam. Mam pytanie dotyczące wpisywania do zestawienia czasu praktyki dla poszczególnych prac projektowych. Zamieszczone w powyższym wpisie wskazówki wydane przez Podkarpacką Izbę opisują, że czas praktyki i łączna ilość tygodni musi być wpisywana osobno dla każdego z zadań.
Jak to wygląda w Mazowieckiej Izbie? Czy w tej Izbie akceptują czas praktyki dla danego projektu jako jeden przedział czasowy (np projekt budynku wielorodzinnego, czas praktyki od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr, itd), czy trzeba koniecznie wpisywać tak samo jak we wskazówkach z Izby Podkarpackiej?

Ze wskazówek wynika, iż można wpisać cały obiekt/projekt
„1. Nazwa zadania/obiektu „

Skomentuj Darek Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *