Wymagany czas trwania praktyki zawodowej określony został w art. 14 ustawy Prawo budowlane. W zależności od rodzaju uprawnień (wykonawcze lub projektowe), zakresu uprawnień (bez ograniczeń lub ograniczone) oraz posiadanego poziomu wykształcenia (dyplom technika, pierwszy stopień studiów, drugi stopień studiów) może on wynosić od 1,5 roku do 4 lat.

Wymagany okres praktyki zawodowej

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1 rok praktyki na budowie

uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1 rok praktyki na budowie

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 • 1,5 roku praktyki na budowie ( ukończone studia II stopnia na kierunku odpowiednim)

lub  

 • 3 lata praktyki na budowie (ukończone studia I stopnia na kierunku odpowiednim)

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 •    1,5 roku praktyki na budowie ( ukończone studia II stopnia na kierunku pokrewnym lub studia I stopnia na kierunku odpowiednim)

lub  

 • 3 lata praktyki na budowie (ukończone studia I stopnia na kierunku pokrewnym)

lub  

 • 4 lata praktyki na budowie ( dla osób z tytułem technika w zawodzie związanym z budownictwem

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1,5 roku praktyki na budowie

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1,5 roku praktyki na budowie

Bardziej szczegółowe zestawienie uwzględniające poziom wykształcenia oraz specjalności uprawnień dostępne pod adresem link.

Wydłużenie podstawowego okresu praktyki zawodowej

W przypadku osób, które odbywają praktykę zawodową na budowie:

 • w organach nadzoru budowlanego (np. PINB)
 • w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej (np. GDDKiA)
 • u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej (np. spółki PKP)

na podstawie par. 3 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosuje się wydłużenie podstawowego okresu praktyki. W takim wypadku wymagany okres praktyki wskazany wcześniej ulega dwukrotnemu wydłużeniu.

96 KOMENTARZE

 1. Witam,

  W Ustawie Prawo Budowlane, Art. 14, ust. 5 jest napisane: „Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.” Tak więc, jeżeli posiadam uprawnienia np. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie to mogę podchodzić do egzaminu na uprawnienia bez ograniczeń (oczywiście w tej samej specjalności) nawet jeżeli nie spełniam warunku posiadanej odpowiedniej długości praktyki.

  Bardzo proszę o informację czy dobrze interpretuje ten ustęp. Jeżeli tak, to jest to ciekawa furtka np. dla osób które skończyły studia pierwszego stopnia, po 1,5 roku praktyki podchodzą do egzaminu na uprawnienia w ograniczonym zakresie jeżeli zaliczą egzamin to już w następnej sesji mogą podchodzić do egzaminu bez ograniczeń. Czas praktyki w takim przypadku skraca się z 3 lat do 2. Minusem takiego rozwiązania jest tylko strata 1600zł za dodatkowy egzamin

  • Raczej w praktyce nie jest to możliwe gdyż izby nie podchodzą do kwalifikacji automatycznie. Jeżeli do uzyskania uprawnień wykonawczych bez ograniczeń przy ukończonym tylko I stopniu studiów jest potrzebne 3 lata praktyki to ten okres będzie wymagany przy rozszerzaniu uprawnień i prawdopodobnie te brakujące 1,5 roku praktyki i tak trzeba będzie uzupełnić.
   Nikt się o tym nie przekonał w praktyce bo szkoda tych 1600 zł, natomiast dla ciekawości można pytać w swojej izbie.

 2. Witam,
  Czy do praktyki na budowie mogę zaliczyć czas, który spędziłam na budowie będąc oddelegowana tam z biura architektonicznego?
  Podkreślam, że nie zajmowałam się przez ten czas sporządzaniem rysunków w biurze tylko pełnieniem funkcji technicznej na budowie.

  • Izba będzie zapewne wymagała tutaj podstawy odbywania takiej praktyki zawodowej ( umowa itp) więc warto to dobrze udokumentować od strony formalnej. Jeżeli więc w umowie masz stanowisko projektant czy jego asystent to może się to wiązać z koniecznością składania dodatkowych wyjaśnień w chwili kwalifikacji.

  • Nazwa stanowiska wydaje się OK dla uprawnień projektowych. Podstawową kwestią tutaj jest jednak rodzaj i charakter wykonywanych czynności w ramach praktyki, co już szczegółowo oceni komisja kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów.

   • w tym przypadku jako opiekun praktyk ma być osoba mająca uprawnienia architektoniczne ( architekt) czy osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania konstrukcji?

 3. Witam. Czy jest możliwe zrobienie uprawnień projektowych i wykonawczych w jednym czasie, przy założeniu, że na cały etat pracuję w firmie budowlanej, a po godzinach (przy zatrudnieniu na część etatu) pracuję jako asystent projektanta? Czy liczony czas praktyki dotyczy całego etatu zarówno na budowie jak i w biurze projektowym? Bo gdzieś wyczytałem, że niezależnie od tego czy pracujemy na 1/4 czy na cały etat, liczy się to jako 1 dzień.

  • Aktualnie z równoczesnym odbywaniem praktyki należy być ostrożnym. Kiedy obowiązywała jeszcze książka praktyki, był w niej zapis iż dodatkowa praktyka może stanowić max 1/2 etatu. Natomiast teraz to już tylko decyzja izby. Na pewno 2 praktyk w jednym roku nie będzie można natomiast zaliczyć.

 4. Dzień dobry,

  Jeśli jestem zatrudniony na stanowisku „asystent kierownika budowy” to mogę odbyć praktykę potrzebną do uzyskania uprawnień projektowych bez ograniczeń w zakresie elektrycznym? Czy muszę zmienić stanowisko pracy na „asystent projektanta”?

  • To zależy o jakiej części praktyki mówimy: jeżeli kwestia dotyczy praktyki wykonawczej do uprawnień projektowych to stanowisko asystent kierownika budowy jest OK. Jeżeli natomiast pytanie dotyczy projektowej części praktyki to nie.

 5. Witam,
  mam pytanie, czy komisja w jakiś sposób sprawdza na jakim stanowisku zatrudniona była osoba robiąca praktykę w celu uzyskania uprawnień budowlanych tzn. czy jeżeli zatrudniony byłem w małej firmie , ze względu na niewielką ilość etatów, stanowisko nazwane było „pracownikiem biurowym” a zajmowałem się projektowaniem to czy komisja może odrzucić takie praktyki ?

  • Przedstawiasz umowę, w której jest nazwa stanowiska – więc wszystko jest czarno na białym podane na tacy. Raczej z pracownikiem biurowym nie ma co próbować.

   • Czy stanowisko łączące nadzór na budowie z np. wprowadzeniem nowych technologii jest problematyczne?? Np. Inżynier budowy i technologii (zakład betonowy)?? Czy to już wyklucza pojęcie pełnej praktyki na budowie?

    • Prawdopodobnie taka nazwa stanowiska byłaby OK, natomiast najistotniejszy jest tutaj rodzaj i charakter wykonywanych w ramach praktyki czynności oraz miejsce odbywania praktyki. Odbywanie praktyki w zakładzie betoniarskim raczej nie będzie zaliczone.

 6. Jestem po technikum wymaganą praktykę zdobyłem pracując na stanowisku majster budowy niestety nie prowadziłem dzienniczka potwierdzającego moją praktykę przez uprawnionego kierownika czy jest możliwość zrobienia uprawnień potwierdzając moja praktykę?

  • Jeżeli dziennik praktyki nie został pobrany i zarejestrowany w PIIB to praktyki przez wrześniem 2014 raczej nie uda się zaliczyć.

 7. Witam,
  posiadam 2 letnią praktykę do uprawnień projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto posiadam roczną praktykę na budowie obiektu mostowego jako stażysta, jednak kierownik budowy miał uprawnienia zarówno w specj. konstr-bud jak i mostowej. Pytanie czy mogę ubiegać się o uprawnienia projektowe w specj. konstr-budowlanej? Czy praktyka na budowie mostu może być zaliczona uprawnień konstr.-bud (czy raczej tylko do mostowych)?

  • Bez znajomości szczegółów można powiedzieć, iż praktyka powinna odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie się ubiegamy. Tak więc praktyka na budowie mostu będzie odpowiednia dla uprawnień mostowych.

 8. Witam, czy może praktykę podpisywać kier budowy B. O. Po technikum budowlanym? Gdzieś czytałam, że nie może. A uprawnienia ma bez ograniczeń , ponieważ kiedyś można było i po technikum je otrzymywac.

 9. Witam ubiegam się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami. Jako stanowisko w umowie o pracę mam kierownik budowy .czy takie stanowisko może być mimo iż tych uprawnień jeszcze nie mam.czy może powinno być asystent kierownika budowy itp. Dodam iż na budowie pracuje z kierownikiem budowy który posiada pełne uprawnienia.

 10. Witam,

  Staram sie o uprawnienia budowlane do kierowania robotami ,pracuje w firmie budowlanej, w ktorej na umowie o pracę mam wpisane stanowisko kierownik budowy. Moim opiekunem na budowie jest kierownik ktory posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia praktyk i budowy. Moje pytanie brzmi czy faktycznie moge miec wpisane w umowie kierownik budowy choc tych uprawnien jeszcze nie mam czy musi to byc np asystent kierownika czy pomoc kierownika.??

  • Formalnie sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy bez posiadania uprawnień jest niezgodne z prawem i grożą za to dosyć poważne konsekwencje. Na wielu członków PIIB może podziałać to jak „płachta na byka” i zachęta do dokładniejszego sprawdzenia takiego kandydata. Tak więc raczej odradzamy taką nazwę stanowiska.

 11. Obecnie pracuję w firmie wykonawczej i po zdobyciu wymaganej 1,5-rocznej praktyki zawodowej planuję zdawać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czy po zdobyciu rocznej praktyki w biurze projektowym będę mogła ponownie wykorzystać czas pracy na budowie do zdawania egzaminu na uprawnienia do projektowania?

  • Tak, praktyki zawodowej nie będzie potrzeby odbywać ponownie. Oczywiście w ramach tej samej specjalności uprawnień budowlanych.

 12. Mam pytanie dot. długości praktyki budowlanej. Chodzi o to że termin egzaminu, a termin składania dokumentów dzieli 3 miesiące. Przykładowo dla sesji jesień 2018 w Krakowie, do daty składania dokumentów zabrakło by mi niecałego miesiąca praktyki na budowie, a już do daty egzaminu tej praktyki miałbym ponad stan. Nie wiecie jak to jest rozpatrywane? Czy wymaganą praktykę trzeba mieć na dzień składania papierów czy na dzień egzaminu?

 13. Dzień dobry,
  Jestem inżynierem bez magistra po budownictwie drogowym. Pracuję w firmie, która wykonuje remonty nawierzchni betonowych oraz asfaltowych. Wymiana płyt betonowych, wymiana nawierzchni asfaltowej cięcie itp. czy ktoś mógłby mi wyjaśnić czy takie roboty będą nadawały się do wpisania praktyki zawodowej?

  • Zakres na pierwszy rzut oka mały do zaliczenia praktyki zawodowej. Oczywiście ostatecznie decyzja należy do komisji kwalifikacyjnej, natomiast ryzyko odrzucenia takiej praktyki jest dosyć wysokie.

 14. Witam,
  Mam pytanie odnośnie praktyk. Czy remonty i termomodernizacja budynków zaliczają się do praktyki na budowie? Pracuje w firmie zajmująca się przede wszystkim tego typu przedsięwzięciami ale w tym momencie rozpoczynamy budowę od podstaw budynku wielorodzinnego. Mam już cześć praktyki udokumentowanej gdzie pracowałem przy budowę hali produkcyjno-magazynowej.
  Czy jeżeli termomodernizacja i remonty prowadzi kierownik budowy z uprawnieniami a ja jestem na stanowisku inżyniera budowy to taka praktyka się liczy?

  • To już niestety zależy od szczegółowego zakresu takiej praktyki oraz udziału ilościowego praktyki przy remontach i termomodernizacji w stosunku do całości praktyki.
   Jeżeli będą stanowiły tylko jakąś część to praktyka powinna zostać zaliczona, natomiast różne komisje kwalifikacyjne a nawet poszczególne w nich osoby mogą niestety różnie interpretować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here