Wymagany czas praktyki zawodowej do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych określony został w artykule 12 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994.

Uwaga! Nowe zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych: SPRAWDŹ

Uprawnienia projektowe

Uzyskanie uprawnień projektowych bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia rocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia rocznej praktyki na budowie

Uprawnienia wykonawcze

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
 3. odbycia czteroletniej praktyki na budowie – dla osób z tytułem zawodowym technika lub mistrza lub posiadaczy dyplomu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia projektowe i wykonawcze

Uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie

 

[tlt_notice_box type=”info” header=”Ważne!” time_to_close=”0″]
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
[/tlt_notice_box]

199 KOMENTARZE

 1. Witam, czy przy obecnym stanie prawnym pracując w biurze projektowym (mam już tam wyrobiony roczny staż), mogę także pracować na budowie w wymiarze 4h dziennie (pół etatu) i taką częśc etatu zaliczyć do stażu do uprawnień budowlanych?
  Kiedy planowane jest wprowadzenie zmian w prawie budowlanym w zakresie uprawnień budowlanych? W sieci znajduję sprzeczne informacje na ten temat.

 2. Witam,

  Czy praca przy monitoringu geotechnicznym na budowie, opracowanie wyników i ich analiza może zostać zaliczona do praktyki?

 3. Witam,
  Pracuje obecnie na dużej budowie. Jest to hala magazynowa. Oprócz konstrukcji dochodzą roboty drogowe parkingi i alejki z kostki betonowej. Czy pracując na jednej budowie można zbierać doświadczenie do różnych specjalności (np. KB+DRG)? Dodam, że za roboty drogowe odpowiedzialny jest podwykonawca, a nie moja firma która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

 4. Witam.

  Czy udział przy wykonywaniu ekspertyz i ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych pod opieką uprawnionego projektanta zalicza się jako praktyka projektowa, czy tylko wykonywanie projektów budowlanych lub wykonawczych?

 5. Witam!
  Jestem studentem II roku Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ukończyłem również Technikum z tytułem Technika Budownictwa. Zamierzam kontynuować swoją naukę tak, aby następnie uzyskać uprawnienia projektowe oraz wykonawcze bez ograniczeń. Wiadomo, muszę odbyć praktykę zawodową – przyjmijmy że ukończę studia z tytułem mgr inż., a więc rok w biurze, półtorej na budowie. Sporo się już naczytałem, że praktyki wliczające się do uzyskania uprawnień dopiero po 3. roku studiów. A czy w moim przypadku – Technika Budownictwa, który mógłby już teraz odbywać praktyki do uzyskania uprawnień wykonawczych z ogr. (4 lata praktyki) – sytuacja jest analogiczna czy inna? Nie występuje jakaś zależność, pozwalająca mi zbierać już te tygodnie praktyk (niejako tych 4 lat, na upr. wyk. z ogr.), a która daje mi możliwość ‚przerzucenia’ tego czasu praktyk, na praktyki już po studiach (czyli 1,5 roku na budowie). Gra jest ‚warta świeczki’ – zbierając już praktyki, po uzyskaniu tytułu magistra mógłbym OD RAZU (po odbyciu kursu) startować do egzaminu na uprawnienia wykonawcze lub zostawić sobie po studiach czas na zdobycie praktyk w biurze projektowym, mając już zaliczone 1,5 roku na budowie.
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here