Kategorie
Zmiany

Nowe projekty ustaw o inżynierach budownictwa i architektach 2019

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała 27.04.2019 na swej stronie internetowej kolejne projekty ustaw o inżynierach budownictwa oraz architektach przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przypomnijmy, iż to już trzeci z kolei projekt wprowadzenia zmian zapoczątkowany jesienią ubiegłego roku.

Warto wspomnieć, iż PIIB krytycznie odnosi się do zmian zawartych w w/w ustawach, podając w wątpliwość rozdzielenia w przepisach regulacji dotyczących architektów oraz inżynierów budownictwa, intensywnie lobbowaną przez IARP. Wiele uwag dotyczy także rozszerzenia uprawnień architektów, przy jednoczesnym ograniczeniu sprawujących samodzielne funkcje techniczne kierowników budowy oraz robót. Ma to się przejawiać między innymi poprzez zamiar usunięcia z przepisów zapisu o uprawnieniu do sporządzenia planu zagospodarowania terenu przez osobę z właściwymi uprawnieniami, a tym samy zarezerwowaniu jej wyłącznie dla architekta. Izba inżynierów wskazuje ponadto na kolejne niejasności w kwalifikowaniu odpowiedniego i pokrewnego wykształcenia w nowych przepisach.

Dotychczas jednak wszelkie uwagi środowiska inżynierów budownictwa wydają się być ignorowane przez ustawodawcę, a kolejne projekty ustaw są tego przykładem.

Czekamy z niecierpliwością co przyniosą kolejne zmiany oraz jaki będzie finalnie ich kształt. Biorąc jednak pod uwagę, iż to już 3 wersja przepisów o inżynierach budownictwa oraz architektach należy założyć, iż są one już bliskie „wersji publikacyjnej” i zostaną uchwalone jeszcze w bieżącym roku.

Projekty ustaw o inżynierach i architektach

Ustawa o inżynierach budownictwa – projekt z 1 kwietnia 2019

Ustawa o architektach – projekt z 1 kwietnia 2019

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *