Kategorie
Praktyka

Planowane zmiany w praktyce zawodowej 2019

W związku z pojawieniem się projektu ustawy o inżynierach budownictwa, wychodzą na światło dzienne kolejne rządowe propozycje dotyczące odbywania praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych. Jest to już kolejna ( trzecia ) propozycja zmian od jesieni zeszłego roku, natomiast jak wskazują instytucje opiniujące najnowsze teksty ustaw wydaje się być zbliżona do ostatecznej. Tak więc jest duże prawdopodobieństwo ogłoszenia ustawy jeszcze w tym roku. Warto więc wiedzieć co się zmienia.

Zmiany w praktyce zawodowej 2019

Patron praktyki zawodowej zastępuje kierownika

Dotychczas funkcjonujący w przepisach kierownik praktyki zawodowej zostanie zastąpiony patronem praktyki, którego zadaniem będzie przygotowanie praktykanta do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa oraz potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej.

Nie należy jednak mylić „nowego patrona” z pojęciem patrona obecnie funkcjonującego w przepisach dotyczących praktyki zawodowej, który może potwierdzać jedynie praktykę projektową i to w ściśle określonych przypadkach.

Taka na pozór formalna zmiana nazewnictwa wiąże się jednak z wprowadzeniem dosyć uciążliwego ograniczenia. Nowy partonem będzie mógł zostać członek samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który od co najmniej 5 lat posiada odpowiednie uprawnienia budowlane zgodne z zakresem o jaki ubiega się jego podopieczny oraz pełni w tym czasie samodzielną funkcję techniczną jako projektant lub na budowie.

Wpłynie to zdecydowanie na ograniczenie dostępu do zawodu poprzez zmniejszenie osób, które potencjalnie mogą kierować praktyką zawodową. Z drugiej jednak strony może podnieść poziom przygotowania zawodowego przyszłych projektantów i kierowników budów.

Obowiązek zgłoszenia praktyki zawodowej do PIIB

Rozpoczęcie odbywania praktyki zawodowej będzie wiązało się z koniecznością poinformowania właściwej okręgowej izby inżynierów o tym fakcie. Zgłoszenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, numer uprawnień budowlanych oraz wpisu na listę członków samorządu patrona, który będzie praktyką kierował.

Zgłoszenie na pozór utrudni odbywanie praktyki zawodowej, poprzez dodatkowe formalności. Może jednak przynieść dodatkowe korzyści kandydatowi – gdy osoba oficjalnie zgłoszona do izby jako patron podejmie się kierowaniem praktyką, będzie niejako zobowiązana ją na jej koniec potwierdzić. Aktualnie jest wiele przypadków „szantażu” kandydatów do uprawnień przez pracodawców – kierowników, opóźniających lub odmawiających podpisu oświadczeń na koniec praktyki.

Standardy praktyki zawodowej

Nowa ustawa o inżynierach budownictwa zobowiąże samorząd zawodowy PIIB do opracowania standardów praktyki zawodowej, których przestrzeganie będzie wymagane także od patrona praktyki zawodowej. To pozytywna wiadomość, w stosunku do aktualnego stanu gdzie w przypadku kwalifikowania praktyki okręgowe komisje kwalifikacyjne działają niezależnie i często praktyka w jednej izbie jest akceptowana natomiast w innej już nie.

Praktyka u zarządcy infrastruktury wodnej i hydrotechnicznej

Ustawodawca dopuścił odbywanie praktyk zawodowej w organach administracji rządowej wykonujących zadania zarządcy wód, urządzeń wodnych oraz infrastruktury hydrotechnicznej, włącznie z budowlami morskimi na terenach morskich.

Ograniczenia dla praktyki w nadzorze budowlanym oraz u zarządców infrastruktury

Według nowych zasad jedynie połowę wymaganego okresu praktyki zawodowej będzie można odbyć w organach nadzoru budowlanego oraz jednostkach zarządzających infrastrukturą drogową, kolejową i wodno-hydrotechniczną. Drugą połowę wymaganego czasu będzie musiało stanowić pełnienie funkcji technicznej na terenie budowy.

Przypomnijmy, iż dotychczasowe przepisy umożliwiały odbycie całej praktyki u zarządców infrastruktury lub organach nadzoru budowlanego. W takim wypadku jedynie jej okres ulegał dwukrotnemu wydłużeniu w stosunku do praktyki na budowie.

Może to niektórym osobom wydłużyć lub całkowicie zamknąć drogę do uzyskania uprawnień, gdyż zwykle praca w organach państwowych oraz praca bezpośrednio na budowie nie idą w parze.

Termin wprowadzenia zmian

Przepisy wprowadzające ustawę o inżynierach budownictwa zakładają jej wejście w życie w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia w dzienniku ustaw. Prawdopodobny jest więc koniec 2019 roku ewentualnie początek 2020. W przypadku minimum kilkuletniego okresu praktyki jest to więc bliska perspektywa.

Co z już rozpoczętą praktyką zawodową

Ustawodawca przewidział w przepisach wprowadzających, iż osoby, które zaczęły już odbywanie praktyki zawodowej będą mogły ją kontynuować na „starych” zasadach. Możliwość taka będzie jedynie przysługiwała w terminie do 5 lat od wejścia w życie ustawy od inżynierach budownictwa. Po tym zaczną obowiązywać nowe zasady odbywania praktyki zawodowej, co w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do unieważnienia jej wcześniejszego okresu. Dlatego też warto wcześniej wszystko odpowiednio zaplanować.

6 odpowiedzi na “Planowane zmiany w praktyce zawodowej 2019”

Aktualnie nie ma potrzeby rejestracji praktyki zawodowej więc tak naprawdę można ją rozpocząć w dowolnym i zależnym tylko od zainteresowanego momencie. Więc jest aktualnie w tym temacie pewna dowolność ale poczekajmy czy w takiej formie przepisy wejdą w życie.

Czyli jeśli teraz od pół roku pracuje na budowie jako inżynier to mogę dokończyć praktykę na starych zasadach? Czyli jeszcze rok pracy, a następnie zgłoszenie się do izby w celu przystąpienia do egzaminu? Potwierdzenie odbycia praktyki również na starych zasadach w formie oświadczenia opiekuna praktyki? Dziękuję za odpowiedzi

Aktualna forma projektowanych przepisów wskazuje iż będzie można dokończyć praktykę na starych zasadach. Ale zobaczymy w jakiej formie wejdą w życie.

Co z osobami które odbywają praktykę jako asystent projektanta w dużych biurach projektowych, gdzie nie pracują tylko z jednym projektantem, lecz realizują zadania np z 6 projektantami.

Pewnie będzie trzeba ich wszystkich zgłosić do PIIB i tyle. Chyba że pytanie dotyczy innego zagadnienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *