Kategorie
Aktualności Uprawnienia architektoniczne

Architekci upominają się o prawo do kierowania budową

Problemy architektów posiadających uprawnienia wykonawcze. Dlaczego urzędy i organy administracji architektoniczno-budowlanej nie akceptują architekta jako kierownika budowy.

Krajowa Rada Izby Architektów RP 4 marca 2021 skierowała do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismo z prośbą o analizę i interpretacje przepisów odnoszących się do możliwości kierowania robotami budowlanymi przez architekta. W piśmie tym IARP zwraca uwagę, iż członkowie samorządu architektów z całego kraju sygnalizują, iż przepisy co do możliwości kierowania budową przez architektów są w różny sposób interpretowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

W piśmie nie podano tej informacji wprost, natomiast z jego treści łatwo wywnioskować, iż chodzi o blokowanie przez urzędy możliwości pełnienia funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami.

Czy architekt może kierować budową?

Obecnie przy powoływaniu kierownika budowy, najczęściej przyjmuje się zasadę iż powinien on posiadać uprawnienia w specjalności najbardziej odpowiadającej charakterowi budowy lub robót budowlanych jakie będą wykonywane. Nie wynika ona jednak bezpośrednio z przepisów, ale raczej z praktycznego podejścia – najlepiej robotami pokieruje osoba, która się najbardziej na nich zna.

Obowiązujące przepisy nie narzucają natomiast nigdzie konkretnej specjalności uprawnień dla kierownika budowy. Jednak w przypadku gdy w ramach prowadzonych prac będą wykonywane także inne prace budowlane, których uprawnienia kierownika nie obejmują, przepisy nakazują dodatkowo ustanowienie odpowiednich kierowników robót branżowych.

Zgodnie z art 42 ust.4 Ustawy Prawo budowlane:

Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania, którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Zakres uprawnień architektonicznych określono w Ustawie Prawo budowlane w art. 15a ust.2:

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu

Wynika z niego, iż architekci posiadający uprawnienia do kierowania mogą nadzorować jedynie roboty związane z architekturą obiektu. Termin architektura obiektu nie został jednak nigdzie określony. Można natomiast tutaj przyjąć, iż chodzi o wszelkie roboty budowlane, które wpływają na formę i wygląd obiektu lub jego części czyli np. roboty wykończeniowe.

Nic nie stoi na przeszkodzie zatem by architekt z uprawnieniami do kierowania mógł pełnić funkcje kierownika budowy. Natomiast tak jak wcześniej wspomniano ze względów praktycznych jest to opcja rzadko stosowana.

Przypomnijmy, iż możliwość kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu mają także osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, które najczęściej pełnią funkcje kierowników budów obiektów kubaturowych, gdyż ich uprawnienia są najbardziej odpowiednie w tym zakresie.

IARP prosi o wyjaśnienie i interpretacje GUNB

Nie wiadomo dokładnie czy instytucje zabraniają pełnić funkcji kierownika budowy architektom z uprawnieniami wykonawczymi oraz jakie dokładnie okoliczności w tych wypadkach występują. Natomiast IARP w oficjalnym piśmie zwrócił się do GUNB o wydanie interpretacji i niejako potwierdzenie stanowiska określonego w załączniku do pisma, w którym też zawarto wszystkie wątpliwości.

Aktualizacja 29 marca 2021 – odpowiedz GINB

Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na pismo KRIARP.

4 odpowiedzi na “Architekci upominają się o prawo do kierowania budową”

pONIEWAŻ sOCJALIZM W ROKU 1980 ZLIKWIDOWAŁ POJĘCIE Projektanta technologa. Od tego momentu podjeli próbę nauczenia architekta jak wykonuje sie wyposażanie budynku w różne instalacje – Mieli na myśli budynki mieszkalne nie wiedzieli że są fabryki i budynki dla biur gdzie jest dużo równych instalacji jak w fabryce. Od tego momentu malarz obrazów Architekt dobiera wyposażenie oczyszczalni ścieków, z tego powodu scieki płyną Wisła a nie rurami kanalizacyjnymi, trzeba czekać na czas gdy Ponownie Rosja Carska wybuduje nam Kanalizację. Pozdrawiaju was Gaspada,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *