Kategorie
Aktualności Prawo

Sprawdzanie uprawnień budowlanych w e-Crub

e-CRUB rewolucjonizuje sektor budowlany! Poznaj nowy system GINB do weryfikacji uprawnień budowlanych i architektonicznych wprowadzony w 2022 roku

E-CRUB, czyli Elektroniczny Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych, to system informatyczny wprowadzony w Polsce, mający na celu usprawnienie zarządzania danymi dotyczącymi osób posiadających uprawnienia budowlane. Jest to narzędzie, które zastąpiło wcześniejsze rejestry papierowe i umożliwia elektroniczną weryfikację kwalifikacji i uprawnień inżynierów budowlanych oraz architektów.

System jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), co zapewnia centralizację i standaryzację procesu zarządzania danymi uprawnionych budowlanych. GUNB odpowiada za aktualizację, utrzymanie i nadzór nad systemem, co obejmuje współpracę z odpowiednimi izbami zawodowymi, takimi jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Architektów RP.

e-CRUB został uruchomiony publicznie 1 sierpnia 2022 r podstawie art. 88a ust. 3 Prawa budowlanego. System zastąpił centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Najważniejsze zalety systemu e-Crub

Wszystkie dane w jednym miejscu

System e-CRUB gromadzi w jednym miejscu dane wszystkich osób posiadających uprawnienia budowlane w Polsce. Dzięki temu, zarówno urzędnicy, jak i osoby prywatne mogą łatwo uzyskać dostęp do kompletnych i aktualnych informacji o kwalifikacjach zawodowych inżynierów i architektów.

Łatwa weryfikacja uprawnień budowlanych

E-CRUB znacząco ułatwia i przyspiesza proces weryfikacji uprawnień budowlanych. Inwestorzy, pracodawcy oraz urzędnicy mogą w prosty sposób sprawdzić, czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia prac budowlanych, co zwiększa transparentność i bezpieczeństwo w branży.

Automatyczny wpis do rejestru po uzyskaniu decyzji o uprawnieniach

Automatyzacja wpisu do rejestru e-CRUB oznacza, że po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, dane kandydata są natychmiast wprowadzane do systemu. Eliminuje to potrzebę ręcznego przetwarzania danych i przyspiesza cały proces.

Informacja o osobach ukaranych

System zawiera również dane o osobach, które zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Jest to ważne dla zachowania wysokich standardów etycznych i zawodowych w branży budowlanej.

Publiczna wyszukiwarka osób uprawnionych

Publiczna wyszukiwarka dostępna w e-CRUB umożliwia każdemu sprawdzenie uprawnień i kwalifikacji zawodowych inżynierów i architektów. Jest to szczególnie przydatne dla inwestorów i klientów poszukujących kwalifikowanych specjalistów.

Eliminacja konieczności przedkładania papierowych dokumentów

Dzięki centralizacji danych w e-CRUB, osoby wpisane do systemu nie muszą już przedstawiać w urzędach kopii swoich decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby, co upraszcza procesy administracyjne.

Łatwy dostęp do systemu dla inwestorów

Wyszukiwarka zawiera listę około 130 tysięcy inżynierów i architektów. Dzięki systemowi e-CRUB, zainteresowane osoby mogą łatwo sprawdzić uprawnienia oraz kwalifikacje projektantów i innych specjalistów budowlanych. To ułatwia podejmowanie decyzji o zatrudnieniu odpowiednich fachowców do konkretnych projektów budowlanych.

Bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane

Jedną z unikalnych cech wyszukiwarki jest możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami wpisanymi do bazy e-CRUB. Jest to jednak ograniczone tylko do tych profesjonalistów, którzy wyrazili chęć udostępnienia swoich danych kontaktowych publicznie i przesłali odpowiednią zgodę do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Zasady dokonywania wpisu do rejestru e-Crub

W ramach nowego systemu e-CRUB, wszystkie osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 roku, zostały automatycznie do niego wpisane. Dzięki temu ich dane są już dostępne w systemie, co ułatwia ich weryfikację. Natomiast ci, którzy nabyli uprawnienia przed tą datą, aby znaleźć się w e-CRUB, muszą złożyć stosowny wniosek do izby samorządu zawodowego, do której należą. Działanie to jest niezbędne, by ich dane mogły być częścią tego zcentralizowanego rejestru. Według informacji przekazanych przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego (GINB), do systemu e-CRUB zostało już wpisanych około 130 tysięcy osób, co świadczy o dużej skali i zakresie tego przedsięwzięcia. Wprowadzenie systemu e-CRUB stanowi istotny krok w kierunku cyfryzacji i modernizacji zarządzania informacjami o osobach posiadających uprawnienia budowlane w Polsce.

Centralny rejestr zastąpiony przez e-Crub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *