Kategorie
Aktualności Uprawnienia architektoniczne

Architekt może być kierownikiem budowy – interpretacja GUNB

Architekci z uprawnieniami budowlanymi do kierowania mogą pełnić funkcję kierownika budowy. Taka jest interpretacja GUNB.

Niedawno informowaliśmy o piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez Krajową Radę IARP, z prośba o interpretację oraz niejako potwierdzenie możliwości pełnienia przez architekta funkcji kierownika budowy. Jako architekt rozumiana była w tym wypadku osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi. Przesłane pismo wynikało z faktu wielokrotnego kwestionowania przez urzędy oraz organy administracyjne takiej możliwości.

W piśmie z dnia 29 marca 2021 pełniąca obowiązki GINB Dorota Cabańska odniosła się do problematycznych kwestii, podając jednoznaczną interpretacje, która niejako jest zgodna z oczekiwaniami IARP oraz ogólnymi zasadami stosowanymi w odniesieniu to innych specjalności uprawnień.

Interpretacja GINB – czy architekt może być kierownikiem budowy?

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności architektonicznej, do kierowania robotami budowlanymi. W piśmie podkreślono jednak, iż osoba posiadająca takie uprawnienia może kierować robotami budowlanymi jedynie w odniesieniu do architektury obiektu. Zgodnie z artykułem 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, jeżeli prowadzone roboty obejmują inne specjalności techniczno-budowlane niż posiadane przez kierownika budowy, inwestor powinien zapewnić obecność kierownika robót w danej specjalności.

Interpretacja nie zawiera więc, żadnych przełomowych informacji, które nie obowiązywałyby wcześniej w odniesieniu do innych specjalności uprawnień budowlanych. Zwykle przyjmuję się zasadę, iż funkcję kierownika budowy pełni osoba, której specjalność uprawnień oraz posiadana wiedza najlepiej odpowiada charakterowi danej inwestycji budowlanej. Tak więc budową drogi kieruje zazwyczaj osoba z uprawnieniami inżynieryjnymi drogowymi, budową sieci sanitarnych osoba z uprawnieniami instalacyjnymi sanitarnymi i tak dalej…

Jedyną kwestią wątpliwą w tym wypadku jest fakt, iż kierować robotami w odniesieniu do architektury obiektu może również osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dodatkowo może ona kierować także robotami związanymi z konstrukcją obiektu budowlanego i zazwyczaj to ona pełni funkcję kierownika budowy ze względów racjonalnych i praktycznych.

Natomiast panują zasady wolnego rynku, więc tak naprawdę od inwestora powinno zależeć kogo zatrudnić na danym stanowisku, jeżeli oczywiście spełnia on wszystkie wymagania formalne. Na chwilę obecną wydaje się, iż cały spór i wątpliwości wynikają niejako z nieznajomości obowiązujących przepisów przez urzędników pracujących w organach administracji oraz nadzoru budowlanego.

Odpowiedź GINB na pismo IARP

https://uprawnieniabudowlane.pl/architekci-upominaja-sie-o-prawo-do-kierowania-budowa/

W odpowiedzi na “Architekt może być kierownikiem budowy – interpretacja GUNB”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *