Kategorie
Aktualności Informacje PIIB

Kto może być kierownikiem budowy według PIIB

Opinia PIIB dotycząca uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy. Odpowiedź na argumenty IARP w piśmie skierowanym do GINB.

W internecie trwa w ostatnim czasie gorąca dyskusja wywołana pismem architektów zrzeszonych w IARP, w którym upomniano się o potwierdzenie prawa do pełnienia funkcji kierownika budowy przez osoby z uprawnieniami wykonawczymi w specjalności architektonicznej.

W odpowiedzi na pismo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w wydanej interpretacji potwierdził, iż architekt funkcję kierownika budowy pełnić może. Natomiast jednie w obrębie swojej specjalności uprawnień, czyli w odniesieniu do architektury obiektu. Na tej samej więc zasadzie jak osoba z uprawnieniami drogowymi będzie pełniła funkcję kierownika budowy drogi, inżynier z uprawnieniami mostowymi będzie kierował budową mostu itd.

Obiekty kubaturowe przedmiotem dyskusji

obiekt-kubaturowy

W swojej interpretacji Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie kwestionuje, ogólnie przyjętych zasad ustanawiania kierownika budowy określonych w przepisach. Natomiast zwraca uwagę konkretnie na częściowo pokrywający się zakres uprawnień w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej:

  • uprawnienia w specjalności architektonicznej wykonawcze umożliwiając kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu
  • uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane wykonawcze pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

W przypadku wznoszenia obiektów kubaturowych pomimo, iż prawo dopuszcza kierownika budowy z obydwoma wymienionymi specjalnościami uprawnień, według PIIB jedynie profesjonalista z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może pełnić funkcję kierownika budowy należycie.

Jak podnosi PIIB na budowie obiektu kubaturowego:

z całą stanowczością należy stwierdzić, iż osoba posiadająca uprawnienia budowlane w innej specjalności niż konstrukcyjno-budowlana nie jest upoważniona do dokonania oceny prawidłowości wykonania robót konstrukcyjnych zgodnie z projektem, czy też warunkami technicznymi. Osoba legitymująca się innymi uprawnieniami nie posiada bowiem odpowiedniego przygotowania w powyższym zakresie

Wyjaśnienie PIIB w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przypomina, iż pełnienie funkcji kierownika budowy polega na samodzielnej i fachowej oczenie zjawisk technicznych lub rozwiązywaniu problemów technicznych. Nie jest to natomiast jedynie wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych, jak uważają architekci zrzeszeni w IARP. Jeżeli bowiem ty tak było, to kierownikiem budowy mogłaby być dowolna osoba, nawet nieposiadająca uprawnień budowlanych.

PIIB zwraca uwagę, iż zatrudnienie na stanowski kierownika budowy osoby z uprawnieniami w specjalności architektonicznej świadczyłoby, iż inwestor postępuje nieracjonalnie. W zdecydowanej większości bowiem budowa obiektu kubaturowego wymaga od samego początku udziału osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi. Od robót konstrukcyjnych zaczyna się bowiem praktycznie każda taka inwestycja, a prace budowlano-wykończeniowe występują dopiero w następnej kolejności. Zatrudnienie architekta jako kierownika budowy, automatycznie wymagałoby zatrudnienia konstruktora już na początku inwestycji.

Kto ma rację PIIB czy IARP

Cała dyskusja jest kolejną już odsłoną sporu pomiędzy kompetencjami architektów oraz inżynierów budownictwa. Obie organizacje dążą do zwiększenia swoich wpływów, przy jednoczesnym ograniczeniu kompetencji „konkurencji”.

Wydaje się, iż interpretacja PIIB wydaje się być bardziej racjonalna i większość inwestorów właśnie w ten sposób postępuje zatrudniając osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi na stanowisku kierownika budowy obiektu kubaturowego. Ma on bowiem szerszy zakres uprawnień i większą wiedzę przynajmniej w początkowych etapach inwestycji.

Natomiast jest też wysoce wątpliwe by ograniczać inwestorom możliwości wyboru. Można sobie wyobrazić sytuację, w których architekt na stanowisku kierownika budowy będzie bardziej odpowiedni.

Z pełnym tekstem interpretacji PIIB odnośnie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy możesz się zapoznać tutaj.

6 odpowiedzi na “Kto może być kierownikiem budowy według PIIB”

Pytanie czy kierownik z uprawnieniami konst bud moze nadzorowac roboty drogowe..W opisie do 5m w glab..oraz drogi wewnetrzne
.A drogi wewnetrzne dla firm miczym sie nie roznia projektem od Gminnych.

To prawdopodobnie jakieś stare uprawnienia do wszystkiego. Należałoby się zwrócić o izby o indywidualną interpretacje zakresu uprawnień.

Przecież konstruktorzy robią taki badziew ze powinni decydować tylko o układzie zbrojenia w szalunku, czyli to czego nie widać w budynku – przykre ale życiowe i prawdziwe.

Jestem jak najbardziej za ale:
1. Podpisanie praktyki wykonawczej dla osoby starającej się o uprawnienia architektoniczne (też do projektowania) tylko przez architekta (uprawnienia konstruktora nie odpowiadają dokładnie uprawnieniom architekta)
2. Dla każdej nawet najmniejszej roboty konstrukcyjnej wymagany dodatkowo kierownik robót.
3. Kierownik robót konstrukcyjnych nie jest wymagany tylko dla reemontów obiektów zabytkowych.
Proszę PIIB o podjęcie działań celem zmiany zakresu ograniczonych uprawnień architektonicznych – z wymienionych poniżej zakresów zależnych od specjalności wyłącza się przebudowy obiektów zabytkowych oraz obiekty w strefach konserwatorskich:
a) architektura wszelkich obiektów związanych z instalacjami np. pompowni, stacji uzdatniania wód, ciepłowni, transformatorowni wraz z zapleczem socjalno-techniczno-biurowym odpowiednio do posiadanej specjalności instalacyjnej (np. elektrycy mogą robić architekturę elektrowni)
b) architektura wszelkich budynków produkcyjnych, usługowych, magazynowych, inwentarskich, gospodarczych, jednorodzinnych – również z częścią usługową wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-techniczno-biurowym dla osób ze specjalnością konstrukcyjno-budowlaną.
c) wszelkie obiekty komunikacyjne, elementy zagospodarowania terenu, małej architektury z wyłączeniem pomników, kapliczek w przypadku drogowców
d) mostowcy – jak w p. „c” i „b” łącznie
W przypadku starania się o uprawnienia budowlane ograniczone architektoniczne do projektowania przez osoby posiadające uprawnienia wymienione w p. „a-d”:
i) niezbędną praktykę wykonawczą uznaje się za odbytą
ii) 30% praktyki projektowej uznaje się za odbyte
iii) w przypadku odbycia 100% praktyki projektowej w branży architektonicznej osobom po budownictwie nadaje się uprawnienia w zakresie wymienionym w p. „b” i „c”.

AD 1 i 2) zgoda
AD 3) „Kierownik robót konstrukcyjnych nie jest wymagany tylko dla remontów obiektów zabytkowych” – o ile nie remontuje się elementów konstrukcyjnych a jedynie poszycie elewacji

AD pkt a) – przepompownie, transformatornie etc.. ok jednak nie w miejscach zabytkowych co do „elektrycy mogą robić architekturę elektrowni” nasuwa się pytanie a dlaczego nie konstrukcje? chyba za daleko to idące.. niech elektrycy robią swoje i każda branża odpowiednio. Rozumiem że słupy elektryczne są typowymi elementami a jednak powinien je do warunków miejscowych dostosować konstruktor.
AD pkt b) – jak najbardziej jako dopuszczenie nie obligo…myslę że uprawnienia architektoniczne w tym zakresie powinny być zawarte po prostu w uprawnieniach konstrukcyjnych;
AD pkt c) „wszelkie obiekty komunikacyjne” – są domeną uprawnień drogowych, mała architektura jest na zgłoszenie i nie powinna wymagać projektanta architektury chyba że na terenie zabytkowym a przy wiatach na MOPach jednak przede wszystkim konstruktor żeby nie leciało na głowę 😉
AD pkt d) mostowcy są niezależni;
REASUMUJĄC
(i) dopuściłbym architektów jako obligo w obiektach zabytkowych i w terenach ochrony konserwatorskiej oczywiście w rozsądnych granicach jeśli chodzi o elementy instalacyjne.
(ii) na pozostałych terenach uprawnienia konstrukcyjne dopuściłbym do projektowania architektury z wyłączeniem obiektów monumentalnych kształtujących przestrzeń (kościoły, ratusze, centra miast – z reguły zabytkowe jak w pkt (i);

Jak to czytałem kiedyś w niemieckim artykule zastanawiającym się nad wyborem inwestora w kwestii architekt/inżynier (tam te branże mogą projektować wszystko zamiennie) chcesz dobrze czy ładnie? hm coś w tym jest więc TRZEBA WSPÓŁPRACOWAĆ – nikt nie wie wszystkiego…..

Ciekawe i trafne uzupełnienie do mojej wypowiedzi. Dodam tylko jedno. Pragnąłem zwrócić uwagę na technologię produkcji w obiektach. Kolejność ustaleń zaczyna się od tego co Inwestor potrzebuje czyli technologia zakładu potem możliwości działki a dopiero dalej estetyka budynku – i tu wytyczne korpo np. w sprawie kolorów itp. Generalnie potrzeba więcej zrozumienia i współpracy zamiast prób pozyskania kasy dla siebie kosztem współpracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *