Kategorie
Aktualności Informacje PIIB

Kto może być kierownikiem budowy według PIIB

Opinia PIIB dotycząca uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy. Odpowiedź na argumenty IARP w piśmie skierowanym do GINB.

W internecie trwa w ostatnim czasie gorąca dyskusja wywołana pismem architektów zrzeszonych w IARP, w którym upomniano się o potwierdzenie prawa do pełnienia funkcji kierownika budowy przez osoby z uprawnieniami wykonawczymi w specjalności architektonicznej.

W odpowiedzi na pismo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w wydanej interpretacji potwierdził, iż architekt funkcję kierownika budowy pełnić może. Natomiast jednie w obrębie swojej specjalności uprawnień, czyli w odniesieniu do architektury obiektu. Na tej samej więc zasadzie jak osoba z uprawnieniami drogowymi będzie pełniła funkcję kierownika budowy drogi, inżynier z uprawnieniami mostowymi będzie kierował budową mostu itd.

Obiekty kubaturowe przedmiotem dyskusji

obiekt-kubaturowy

W swojej interpretacji Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie kwestionuje, ogólnie przyjętych zasad ustanawiania kierownika budowy określonych w przepisach. Natomiast zwraca uwagę konkretnie na częściowo pokrywający się zakres uprawnień w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej:

  • uprawnienia w specjalności architektonicznej wykonawcze umożliwiając kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu
  • uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane wykonawcze pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

W przypadku wznoszenia obiektów kubaturowych pomimo, iż prawo dopuszcza kierownika budowy z obydwoma wymienionymi specjalnościami uprawnień, według PIIB jedynie profesjonalista z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może pełnić funkcję kierownika budowy należycie.

Jak podnosi PIIB na budowie obiektu kubaturowego:

z całą stanowczością należy stwierdzić, iż osoba posiadająca uprawnienia budowlane w innej specjalności niż konstrukcyjno-budowlana nie jest upoważniona do dokonania oceny prawidłowości wykonania robót konstrukcyjnych zgodnie z projektem, czy też warunkami technicznymi. Osoba legitymująca się innymi uprawnieniami nie posiada bowiem odpowiedniego przygotowania w powyższym zakresie

Wyjaśnienie PIIB w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przypomina, iż pełnienie funkcji kierownika budowy polega na samodzielnej i fachowej oczenie zjawisk technicznych lub rozwiązywaniu problemów technicznych. Nie jest to natomiast jedynie wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych, jak uważają architekci zrzeszeni w IARP. Jeżeli bowiem ty tak było, to kierownikiem budowy mogłaby być dowolna osoba, nawet nieposiadająca uprawnień budowlanych.

PIIB zwraca uwagę, iż zatrudnienie na stanowski kierownika budowy osoby z uprawnieniami w specjalności architektonicznej świadczyłoby, iż inwestor postępuje nieracjonalnie. W zdecydowanej większości bowiem budowa obiektu kubaturowego wymaga od samego początku udziału osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi. Od robót konstrukcyjnych zaczyna się bowiem praktycznie każda taka inwestycja, a prace budowlano-wykończeniowe występują dopiero w następnej kolejności. Zatrudnienie architekta jako kierownika budowy, automatycznie wymagałoby zatrudnienia konstruktora już na początku inwestycji.

Kto ma rację PIIB czy IARP

Cała dyskusja jest kolejną już odsłoną sporu pomiędzy kompetencjami architektów oraz inżynierów budownictwa. Obie organizacje dążą do zwiększenia swoich wpływów, przy jednoczesnym ograniczeniu kompetencji „konkurencji”.

Wydaje się, iż interpretacja PIIB wydaje się być bardziej racjonalna i większość inwestorów właśnie w ten sposób postępuje zatrudniając osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi na stanowisku kierownika budowy obiektu kubaturowego. Ma on bowiem szerszy zakres uprawnień i większą wiedzę przynajmniej w początkowych etapach inwestycji.

Natomiast jest też wysoce wątpliwe by ograniczać inwestorom możliwości wyboru. Można sobie wyobrazić sytuację, w których architekt na stanowisku kierownika budowy będzie bardziej odpowiedni.

Z pełnym tekstem interpretacji PIIB odnośnie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy możesz się zapoznać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.