Kategorie
Liczebność Samorządy Uprawnienia architektoniczne

Statystyki i liczebność IARP

Ile jest czynnych zawodowo architektów w Polsce? Podział i statystyki architektów ze względu na płeć. W którym rejonie Polski liczebność architektów jest największa, a gdzie jest ich najmniej?

Izba Architektów RP na swoich stronach publikuje informacje odnośnie wszystkich zrzeszonych w niej członków. Dane architektów publikowane są w oparciu o wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, celem umożliwienia weryfikacji posiadanych przez nich uprawnień oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zawodu zaufania publicznego architekta.

Z ich analizy możemy się dowiedzieć jaka jest aktualnie liczba czynnych architektów w Polsce. Poznamy także inne interesujące dane związane z podziałem architektów według płci oraz w których regionach naszego kraju architektów jest najwięcej.

Liczebność IARP – ile jest czynnych architektów w Polsce

Dane wskazują, iż na początek 2021 roku w Polsce w IARP zarejestrowanych jest ponad 13000 czynnych architektów. Dane dotyczą wszystkich rodzajów i zakresów uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Natomiast zdecydowana większość osób zarejestrowanych posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.

Możemy więc zauważyć, iż liczba architektów w Polsce jest zdecydowanie mniejsza niż liczba inżynierów budownictwa. Jak wynika zdanych opublikowanych przez PIIB na koniec 2019 roku, czynnych członków samorządu inżynierów było ponad 118 000, tak więc blisko 10 razy więcej.

Statystyki i podział IARP – okręgowe izby architektów

Najwięcej czynnych zawodowo architektów skupia mazowiecka okręgowa izba architektów – ponad 2300 co stanowi 18% ogólnej liczby zrzeszonych. Kolejne miejsca pod względem liczebności zajmują izba małopolska – ponad 1900 członków (15%), śląska oraz dolnośląską z 1500 zarejestrowanymi członkami (11%).

Najmniejszą izbą pod względem liczebności jest lubuską IARP, w której zarejestrowało się ponad 170 architektów (1% ogólnej ich liczby).

Podział IARP na okręgowe izby architektów
udział procentowy izb okręgowych architektów
ile członków IARP w poszczególnych izbach architektów
liczebność IARP

Podział architektów ze względu na płeć

Interesujące wnioski pokazuje analiza danych ze względu na płeć. Okazuję się bowiem, iż większość bo ponad 55% czynnych zawodowo architektów stanowią mężczyźni, a reszta czyli 45% to kobiety. Z praktyki zawodowej oraz powszechnych opinii wydawać by się mogło, że pań na stanowisku architekta jest zdecydowanie więcej.

Wyszukiwarka czynnych architektów – jak sprawdzić uprawnienia architekta

Warto wiedzieć, iż na stronach samorządu zawodowego architektów udostępnioną wyszukiwarkę czynnych architektów. Każda zainteresowana osoba może sprawdzić uprawnienia architektoniczne architekta oraz czy jest członkiem samorządu zawodowego. Tym samym czy posiada prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i obowiązują na początek 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *