Kategorie
Egzamin

Statystyki nowych uprawnień budowlanych w 2018 roku

Na odbywającym się w dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz udostępniono ciekawe statystyki dotyczące przyznawania uprawnień budowlanych w 2018 roku.

W roku 2018 w czasie dwóch sesji egzaminacyjnych do egzaminów testowych ( pisemnych ) przystąpiło 7144 kandydatów z czego pozytywny wynik uzyskało 5928, co daje zdawalność na poziomie około 83%.

W przypadku egzaminów ustnych łączna liczba zdających to 7659 ( liczą się także zdający egzamin poprawkowy z lat poprzednich ), z czego zdało 5759 osób. W tym wypadku zdawalność wyniosła więc 75%.

W całym 2018 roku w wyniku kwalifikacji i przeprowadzenia egzaminów, nadano 5758 nowych uprawnień budowlanych. W podziale na poszczególne specjalności najwięcej uprawnień nadano w:

  • specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 2600 ( 45% wszystkich uprawnień )
  • specjalności instalacje sanitarne – 1074 ( ponad 18 % wszystkich uprawnień )

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wspomina o obniżeniu się poziomu wiedzy inżynierów przystępujących do egzaminów na uprawnienia budowlane oraz zwiększeniu liczby kandydatów przystępujących do egzaminów poprawkowych.

W 2018 roku KKK nadała tytuły rzeczoznawczy budowlanego 31 osobom, natomiast 17 wnioskującym uznano kwalifikacje zawodowe, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie naszego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.