Kategorie
Zmiany

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane 3.04.2019

Prezydent Andrzej Duda w dniu 3.04.2019 podpisał oczekiwaną przez przyszłych inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane nowelizację Ustawy Prawo budowlane. Nowelizację kilka dni wcześniej zatwierdził już Senat RP.

Zasadniczym celem wspomnianych zmian w Ustawie Prawo budowlane jest przeniesienie części przepisów ograniczających zakres nadawanych uprawnień budowlanych z rozporządzeń do samej ustawy.

Przypomnijmy, iż właśnie ograniczenie przepisów w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7.02.2018 uznając je za niekonstytucyjne oraz wyznaczając termin 1 roku na „naprawę” przepisów.

Formalnie rzecz biorąc na chwilę obecną ( 5.04.2019 ) jest więc zablokowane, gdyż poprzednie przepisy nie zostały poprawione – dlatego też tak ważne jest uchwalenie wspomnianych zmian jeszcze przez rozpoczęciem wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Czy to już koniec wątpliwości?

Podpis prezydenta kończy dostosowanie przepisów w ustawie Prawo budowlane – zmiany wejdą w życie w terminie 14 od podpisania.

Natomiast konieczne jest także wprowadzenie zmian w rozporządzeniach wykonawczych, głównie w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W odpowiedzi na “Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane 3.04.2019”

Jak teraz wyglądać będzie rozliczanie praktyki? Czy jeśli będzie konieczna rejestracja praktyki to praktyka sprzed okresu rejestracji przepada?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *