Kategorie
Zmiany

Senat zatwierdził zmiany w ustawie Prawo budowlane

W dniu 21.03.2019 Senat RP zatwierdził projekt zmian w ustawie Prawo budowlane, dostosowujący aktualnie obowiązujące przepisy o nadawaniu uprawnień budowlanych do wytycznych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018, który przypomnijmy uznał część przepisów za niekonstytucyjne. Trybunał wyznaczył ustawodawcy termin 1 roku na zmianę sprzecznych z konstytucją zapisów, jednak okres ten okazał się niewystarczający i de facto od 13 lutego 2019 nie można nadawać nowych uprawnień budowlanych.

Przyjęty projekt zmian przenosi część zapisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( związanych z ograniczeniami zakresu uprawnień budowlanych ) do ustawy Prawo budowlane. Dodatkowo uprawnienia kolejowe dotychczas funkcjonujące w ustawie jako jedna specjalność, zostaną formalnie rozdzielone na dwie specjalności:

  • kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Ostatnim krokiem w procesie legislacyjny będzie podpisanie projektu ustawy przez Prezydenta RP oraz wydanie stosownego rozporządzenia.

Miejmy nadzieje, iż cały proces zakończy się przez 17 maja 2019 roku, czyli najbliższą sesją egzaminacyjną w PIIB, gdyż w przeciwnym wypadku proces nadawania nowych uprawnień budowlanych zostanie opóźniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *